Leden van het college

Thomas Antoine

 Persoonlijke gegevens 

| Geboortedatum: 7 nov. 1955 | Nationaliteit: Belgische, Franse

 Th. Antoine. cv2.jpg

Beroepservaring


 april 2017 - ... :

Secretaris-generaal Benelux Unie 

16 nov. 2013– april 2017:

 Ambassadeur van België in het Groothertogdom Luxemburg

FOD Buitenlandse Zaken, Brussel (België)

Nabije bilaterale betrekkingen in BLEU-, Grande Région-, Benelux-, Eurozone- en EU-verband.

2 feb. 2011–3 nov. 2013:

Ambassadeur van België in Argentinië, Uruguay en Paraguay

FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (België)
Leiden van een bilaterale diplomatieke post die drie rechtsgebieden omvat; opvolgen van de voortgang van Mercosur en de onderhandelingen over een associatieovereenkomst EU-Mercosur. In aanmerking nemen van een toenaderingsbeleid tussen de EU en Latijns-Amerika.

20 aug. 2008–3 jan. 2011:

Ambassadeur van België te Tunis 

FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (België)
Leiden van een diplomatieke post met onder meer het verzorgen van bilaterale betrekkingen en de afstemming ervan op de bepalingen van het nabuurschapsbeleid en de Associatieovereenkomst EU-Tunesië.  

26 jul. 2005–29 jul. 2008: 

Directeur bilaterale betrekkingen met de Zuidoost-Europese landen

 FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (België)


Balkandossier, opvolgen van de werkzaamheden van het Stabiliteitspact, voorbereiden van bilaterale bijeenkomsten tussen de Minister van Buitenlandse Zaken van België en zijn ambtgenoten in de regio, bezoeken van de hoofdsteden van de Balkan, opvolgen van het Kosovodossier, opvolgen van de werkzaamheden van het Joegoslaviëtribunaal; vertegenwoordigen van België op conferenties en in werkgroepen en Raden (COWEB) die aan de Balkan en Turkije zijn gewijd. 

5 aug. 2002–20 jul. 2005:

Consul-Generaal van België te Istanbul
FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (België) 

Besturen van een team van een tiental personen dat belast is met commerciële, consulaire en politieke vraagstukken. Regelmatige contacten met gezanten van de Europese Commissie in het kader van het dossier over de toetreding tot de Europese Unie; contacten met minderheden, journalisten en intellectuelen van Turkije; opvolgen van de ontwikkelingen in het maatschappelijk middenveld; voorbereiden van officiële bezoeken. 

27 jul. 1997–13 jul. 2002:

Vertegenwoordiging van België bij de WTO en de instellingen van de Verenigde Naties te Genève
FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (België) 

Als Adviseur belast met het WTO-dossier met een team van drie ambtenaren, regelmatige contacten met de vertegenwoordiger van de Commissie; organiseren van het Belgische EU-voorzitterschap in 2001, opvolgen van de Unctad-werkzaamheden, deelname aan de WTO-top in Doha; opstellen van voortgangsrapporten over in de WTO besproken handelsdossiers. 

24 jul. 1994–jul. 1997:

Politiek Adviseur bij de Ambassade van België te Washington
FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (België)

Opvolgen van de politieke dossiers bij de ambassade, meer bepaald het vredesproces in het Midden-Oosten (MEPP), de crisis met Noord-Korea (dossier KEDO), het Afghaanse dossier en de Balkan (Richard Holbrooke) 

12 jul. 1992–jul. 1994:

Adviseur in het Shape Interministerieel Comité (CISHIC)
FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat, 1000 Brussel (België) 

Belast met de dossiers over de ontvangst van internationale instellingen in België (Shape, NAVO, Europese Unie), dossiers voorrechten en immuniteiten, opvolgen van de bouw van het Raadsgebouw Justus Lipsius met de Regie der Gebouwen, opstellen van technische dossiers over de stand van de werkzaamheden en de overdracht van gronden.

jul. 1991–jul. 1992:

Adviseur in het Kabinet van de Minister van Buitenlandse Zaken
FOD Buitenlandse Zaken, Quatre Brasstraat, 1000 Brussel (België)

Belast met informatiebeheer, contacten met de pers, het dossier van het vredesproces in het Midden-Oosten en het Balkandossier bij de Minister van Buitenlandse Zaken Mark Eyskens

20 mrt. 1989–jul. 1991: 

Eerste Secretaris bij de Ambassade van België te Lissabon
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Quatre Brasstraat, 1000 Brussel (België) 

Nummer twee van een bilaterale ambassade in Europa; bilaterale en onder de Europese Unie ressorterende dossiers; dossier grote Europese netwerken; besturen van het commerciële en consulaire team

1 aug. 1986–6 mrt. 1989:

Eerste Secretaris bij de Ambassade van België te Teheran
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (België)

Besturen van een ambassade in een land in crisis of in oorlog, voortgangsrapportages over Iran, onderhouden van contacten met de autoriteiten en het maatschappelijk middenveld, initiatieven in het kader van schendingen van mensenrechten; contacten met gezanten van de VN (Rolf Ekeus) en de Arabische Liga met het oog op het beëindigen van het conflict met Irak. 

15 nov. 1984–jul. 1986:

Stagiair-diplomaat bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Quatre Brasstraat, 1000 Brussel (België) 

Diplomatieke en talenopleiding. 

1 sept. 1981–nov. 1984: 

Leraar godsdienst en humane wetenschappen in het secundair onderwijs
Ministerie van Onderwijs 

Docent godsdienst en humane wetenschappen voor leerlingen van het vijfde en het zesde jaar in het katholieke onderwijsnet; begeleiden van retraites en workshops. 

Onderwijs en opleiding


 

okt. 1975–jun. 1981: 

Licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren van de UCL; geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs 

Katholieke Universiteit Leuven, Kardinaal Mercierplein, 3000 Leuven (België) 

Licentiaat in de Wijsbegeerte, scriptie over de personalistische filosofie van de XXe eeuw; bijzonder diploma in de thomistische wijsbegeerte.

Persoonlijke vaardigheden


 Moederta(a)l(en): Frans

Overige ta(a)l(en): Engels, Nederlands, Spaans, Portugees

Communicatieve vaardigheden: 

Ik ben van nature communicatief ingesteld; ik luister graag en wissel graag van gedachten met anderen; dankzij het diplomatenvak kon ik dit potentieel aanboren. Ik werk graag in teamverband. 

Organisatorische/leidinggevende vaardigheden: 

Door het leiding geven aan teams in soms moeilijke omstandigheden en het behandelen van ingewikkelde dossiers heb ik prioriteitszin kunnen ontwikkelen; ik bekommer mij om de taakverdeling en de motivering van alle teamleden. 

Werkgerelateerde vaardigheden: 

Ik ben een doe-het-zelver en enigszins technisch-wetenschappelijk onderlegd. Door bedrijfsbezoeken heb ik mij vertrouwd kunnen maken met praktische en economische vraagstukken. Ik ben met name geïnteresseerd in milieu- en energievraagstukken. 

Digitale vaardigheden:

Ik werk al jaren met de computer, vooral met de tekstverwerker. 

Overige vaardigheden: 

Ik ben gefascineerd door de technische uitdagingen van duurzame energie en alle milieuvraagstukken. In mijn vrije tijd schrijf ik: voordrachten, filosofische essays, gedichten.

Rijbewijs:

A1, A, B, B1, BE

Eervolle onderscheidingen

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Officier in de Leopoldsorde

Commandeur in de Kroonorde

Commandeur in de Orde van de Eikenkroon (Luxemburg)

Grootofficier in de Orde van de Republiek (Tunesië)

Actueel

350 politiemensen opgeleid in Benelux-samenwerking

10 okt. 2019 128

Donderdag 10 oktober 2019 was de officiële start van de opleiding ‘ zonder zorgen de grens over’ voor politieagenten werkzaam in de grensstreek van de provincies Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg.  350 politiemensen uit deze regio worden opgeleid nadat eerder reeds 1.000 po... lees meer

Benelux-landen versterken hun samenwerking in de strijd tegen fiscale fraude

10 okt. 2019 330

Onder het Luxemburgs voorzitterschap van de Benelux hebben de Luxemburgse minister van Financiën Pierre Gramegna, de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra en de Belgische minister van Financiën Alexander De Croo in de marge van de  ‘ECOFIN’-Raad een Benelux-overeenkomst... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer : bijna 1 voertuig op 3 in overtreding

27 sep. 2019 812

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op woensdag 25 september 2019, op verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie... lees meer

meer nieuwsberichten