• Het netwerk verkennen

/ Member / Partner
Knowledge Center
Cluster / Network
Public Body
Interest Group
Other

Nieuwste projecten

Windpark Krammer
Restwaterstof
Waterstoftankstations
INCREASE
ACE - Answers to the Carbon Economy
INCREASE
D³O
Leeghwater
Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)
Technishe concepten
0-energieinnovatiereizen
Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux
"Het Benelux Energie Expertise Netwerk toont concreet aan dat de Benelux in staat is een antwoord te bieden op de uitdagingen waar wij vandaag voor staan op het gebied van milieu en het koolstofarm maken van de energieproductie.
» lees meer logo
Marie-Christine Marghem, Belgisch federaal Minister van Energie
“Met dit netwerk willen we de transparantie vergroten en de Benelux-actoren stimuleren om samen te werken en de krachten te bundelen.”
» lees meer

Wat is het Benelux Energie Expertise Netwerk?

Een interdisciplinair netwerk van kennis en expertise in de Benelux op het gebied van energie en duurzame energievoorziening. Het maakt kennisstructuren in de Benelux inzichtelijk, presenteert en promoot ze en biedt de betrokken actoren en organisaties de mogelijkheid in contact te komen met elkaar. Het netwerk ondersteunt zo de energietransitie in de Benelux en het versterkt zijn kennisinstellingen.

Wat biedt het Netwerk?

 • Inzicht in de kennisstructuur en belangrijke actoren t.a.v. energie en energietransitie in België, Nederland en Luxemburg.
 • Nieuwe contacten in uw kennisgebied en partners voor toekomstige projecten.
 • Nieuws - De mogelijkheid om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de sector en bij andere organisaties.
 • Zichtbaarheid en promotie voor uw organisatie en haar activiteiten.
 • Kennis - Deelname aan conferenties en seminars.

Thema’s van samenwerking

Als belangrijkste thema’s voor samenwerking en activiteiten zijn vooreerst

 • “Energie en Mobiliteit”
 •  “Flexibiliteit in Elektriciteitsmarkten”
 • “De Benelux Energie-Workforce van de toekomst”

Achtergrond van het initiatief

De Benelux is rijk aan kennis en expertise op het gebied van energie en de energietransitie. Het grote aantal, de verscheidenheid aan initiatieven, organisaties en actoren en hun versnippering over drie landen maken het moeilijk inzicht te krijgen in de aanwezige kennis en potentieel. Dit bemoeilijkt het om samenwerking en synergieën te creëren. Het netwerk tracht dit te verhelpen en wil zo voorkomen dat onderzoek dubbelop gebeurt en waardevol potentieel onbenut blijft.

Wie kan deelnemen?

Publieke en private organisaties die betrokken zijn bij de overgang naar een duurzame energievoorziening of een onderdeel daarvan - bijvoorbeeld door onderzoek, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, informatievoorziening of het bijeenbrengen van kennis of relevante actoren. Deelname door actoren met een direct commercieel doel of belang is niet mogelijk. Deelname van belangenorganisaties en samenwerkingsverbanden, zoals clusters, echter wel.

Registratie

Voor meer informatie

Voor meer informatie of specifieke vragen :

Wim Martens
w.martens@benelux.int
+32 (0)2 5193850

Nieuws

Topsector Energie Nederland – opening in…

29/03/2017
  Op 3 april openen de innovatiesubsidi…

WaterstofNet - Opening kantoor op Automo…

29/03/2017
  WaterstofNet realiseert duurzame wate…

Het Netwerk brengt hogescholen bijeen ro…

28/03/2017
  Op 14 februari 2017 vond een ontmoeti…

Benelux Werkgroep Klimaatadaptatie & BEN…

01/12/2016
  Op 10 november vond op het Secretaria…

Nieuws lezen

Evenementen

Tweed - Sortie officielle de la cartogra…

26/04/2017
  Actif ou concerné par le secteur du s…

EnergieAgentur.NRW - "Export Energie, fi…

19/04/2017
  Am 16. Mai findet die Jahrestagung 20…

TKI Wind op Zee – Match Making Day 2017,…

18/01/2017
  Op 15 februari 2017 organiseert TKI W…

Benelux - Workshop Energie systemen: vee…

26/10/2016
     De toename van extreme weersomsta…

Evenementen lezen

Partners van het netwerk

Begeleidingscommissie

 • Prof. dr. ir. Ronnie Belmans, CEO, Energyville, België
 • Drs. Ing. Patrick Cnubben, programma coördinator, Energy Valley, Nederland
 • Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie, Nederland
 • Prof. Lucien Hoffmann, directeur, Luxemburg Institute of Science and Technology (List), Luxemburg