Kernthema

Fraudepreventie

Ambitie

Het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen Europa heeft de deur opengezet voor allerhande, met name grensoverschrijdende frauduleuze praktijken, die de landen individueel niet meer goed kunnen bestrijden. Een gecoördineerde en efficiënte samenwerking is volstrekt noodzakelijk. Prioritaire aandachtspunten voor de Benelux zijn inzicht krijgen in de verschillende soorten van fraude, een beeld krijgen van dreigingen en risicofactoren, preventietechnieken verbeteren en fraudeurs ontmoedigen. Wij streven naar de bescherming van consumenten en bedrijven.

Daarbij dient in de eerste plaats gezocht te worden naar strategieën die afgestemd zijn op elke beoogde activiteitensector. Deze strategieën kunnen ook dienen als katalysator voor een actie op Europees niveau.

De oorzaken van fiscale, sociale of economische fraude zijn talrijk en uitermate gevarieerd. Bovendien berokkent deze fraude veel schade omdat de lidstaten hierdoor inkomsten mislopen en zij hun economisch en sociaal beleid slechts in beperkte mate kunnen uitvoeren.

In dat licht vereisen fraudepreventie en fraudebestrijding acties op nationaal, grensoverschrijdend en Europees niveau. De ervaring leert ons immers dat de lidstaten deze uitdagingen slechts efficiënt kunnen aangaan wanneer zij in een geëigend kader samenwerken.

In dat verband kan de Benelux bogen op meerdere jaren ervaring met de geleidelijke ontwikkeling van een beleidsstrategie die gebaseerd is op een goede administratieve samenwerking, transparantie, wederzijds begrip, uitwisseling van best practices en van relevante informatie.

De voorzieningen op het terrein van fraudepreventie en -bestrijding worden alsmaar beter, met name door de toename van gerichte controles en gezamenlijke acties.

Waar het gaat om de fiscale samenwerking en de fraudebestrijding nemen de landen in hoofdzaak verder de nieuwe trends en risico’s waar op het gebied van btw-fraude. Daarnaast treden ze op tegen misbruik van rechtspersonen voor fiscale doeleinden, werken ze profielen en risico-analyses uit en maken ze optimaal gebruik van gegevens om fraudeurs op te sporen.

Op het vlak van de sociale reglementering en fraudebestrijding is de bestrijding van illegale arbeid, in het bijzonder detacheringsfraude, een prioritair aandachtspunt nu detachering zowel in politiek als economisch opzicht een grote uitdaging vormt.

Actueel

Samen met Benelux werken aan databank om grensoverschrijdende fraude aan te pakken

15 feb. 2017 66

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) wil een   Europese databank om grensoverschrijdende sociale dumping beter te bestrijden. Hij doet dit voorstel  tijdens een seminarie van de BeNeLux inspectiediensten. Samen met Frankrijk wordt da... lees meer

Benelux neemt deel aan het Europese Fiscalis-seminar

09 dec. 2016 132

Op 8 en 9 december 2016 vond in Egmond aan Zee (Nederland) het Europese Fiscalis-seminar “VAT refund from the perspective of the applicant’s member state” plaats. Nederland was host en organisator van het seminar, dat een opvolging was van de activiteiten van de Benelux-werkgroep B... lees meer

#BDV Benelux werkt al vijftien jaar samen rond fraudebestrijding

29 nov. 2016 232

Vandaag kwam het Benelux Strategisch Overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie bij elkaar. Dit is reeds het vijftiende jaar op rij dat ambtenaren op hoog niveau samen komen om de fiscale Benelux-projecten door te nemen e... lees meer

meer nieuwsberichten