Arbeidsmarkt

Algemeen

In de afgelopen jaren hebben de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW), door een betere coördinatie van
de ondersteuning, ervoor gezorgd dat grensregio’s beter in staat zijn om te komen tot effectief grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid. In de Beneluxaanbeveling van 2014 hebben de Benelux-landen ervoor gekozen zich in de eerste plaats te richten op de verbetering van de structuur van de persoonlijke
en digitale dienstverlening aan grenswerkers, op de meeneembaarheid van diploma’s en kwalificaties
in het (beroeps)onderwijs en op de ontwikkeling van samenhangende en vergelijkbare statistische arbeidsmarktgegevens. Daarnaast is tijdens een brainstormbijeenkomst aangegeven dat een nauwere samenwerking ten aanzien van andere onderwerpen onderzocht moet worden. Het betreft hier onder andere bevordering van werkgelegenheid van jongeren, 55+’ers en langdurige werkzoekenden, de positie van zelfstandigen zonder personeel, het belang van buurtalen in grensgebieden, bevordering van de fysieke toegankelijkheid van werkgelegenheid aan de andere kant van de grens en het versterken van de samenwerking tussen de uitvoeringsorganen aan beide zijden van de grens.

Het is van belang de samenwerking met de Grande Région voort te zetten en de ervaring en kennis opgedaan
in Benelux-verband in te brengen op EU-niveau. Vandaar dat er extra aandacht is voor de verzameling van statistieken over Benelux-grenswerkers en het verbeteren van de persoonlijke en digitale dienstverlening aan grenswerkers.

STRATEGISCH OVERLEG

In het Strategisch overleg hebben de ministeries van Werk zitting. Wanneer de agenda daarom vraagt, kunnen zij andere bevoegde ministeries uitnodigen deel te nemen. Het overleg ziet in hoofdzaak toe op de uitvoering van de Benelux-aanbeveling van 2014 inzake grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

Actueel

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

12 sep. 2019 253

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd.  Grensarbeiders hebben te maken met wetgeving van twee landen (woon- en werkl... lees meer

Benelux-landen en Baltische Staten zoeken toenadering rond onderwijs

13 mei 2019 804

Vandaag was er op initiatief van het Secretariaat-Generaal van de Benelux-overleg met onderwijsexperts van de Benelux-landen en de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen). Specifiek ging het over de mogelijkheden om nauwer samen te werken rond de automatische niveau-erkenni... lees meer

ITEM-Benelux Workshop over Kwalificatie-erkenning in Europa

15 nov. 2018 563

Op 15 november 2018 vond de ITEM-Benelux Workshop “Kwalificaties erkennen over Europese grenzen: Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken” plaats bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel. De workshop bracht verschillende stakeholders op het regionale, nationale e... lees meer

meer nieuwsberichten