Werken naar de toekomst

AMBITIES

De Benelux kent een grote diversiteit aan studie- en taalomgevingen. In plaats van dit als een probleem
te bekijken, biedt goed gebruik van deze diversiteit, door grotere studiemobiliteit binnen de Benelux, kansen
tot bredere en betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. In deze context zullen de jongeren geïnformeerd
worden over kansrijke beroepen in de Benelux en dit op basis van een lijst met kritieke functies en knelpuntberoepen.

PROJECTEN

Meten van de impact van artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt

• Opstellen van een onderzoek over artificiële intelligentie om de impact op de Benelux-arbeidsmarkt in kaart te brengen.

Verruimen onderwijssamenwerking

• Organisatie van een colloquium over buurtalenonderwijs, met als insteek het onderzoek om de teruglopende talenkennis te verbeteren, gebruikmakend van de veelheid aan talen op een kleine geografische afstand in de Benelux.

Actueel

ITEM-Benelux Workshop over Kwalificatie-erkenning in Europa

15 nov. 2018 363

Op 15 november 2018 vond de ITEM-Benelux Workshop “Kwalificaties erkennen over Europese grenzen: Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken” plaats bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel. De workshop bracht verschillende stakeholders op het regionale, nationale e... lees meer

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

13 sep. 2018 704

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd. Momenteel werken er 39.000 Belgen in het Groothertogdom Luxemburg, terwijl oo... lees meer

81.000 grensarbeiders actief in de Benelux

27 jul. 2017 1889

Aantal Belgische grensarbeiders in Luxemburg stijgt Het aantal Belgen dat als grensarbeiders werken in het Groothertogdom Luxemburg is tussen 2012 en 2015 gestegen met 10 procent.  In 2012 ging het nog om 35.000 personen en in 2016 steeg dit aantal tot 39000. In de ganse Benelux z... lees meer

meer nieuwsberichten