Regelgeving stroomlijnen

Doelstelling 1: Vervoer van industrieel personeel van en naar offshore windmolenparken

Om het level playing field tussen de Benelux-landen en ten opzichte van andere landen te verzekeren zal gekomen
worden tot een Benelux-beschikking die de mogelijkheden verruimt om personeel per schip van en naar offshore
windmolenparken te vervoeren.

Actueel

ITEM-Benelux Workshop over Kwalificatie-erkenning in Europa

15 nov. 2018 243

Op 15 november 2018 vond de ITEM-Benelux Workshop “Kwalificaties erkennen over Europese grenzen: Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken” plaats bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel. De workshop bracht verschillende stakeholders op het regionale, nationale e... lees meer

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

13 sep. 2018 561

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd. Momenteel werken er 39.000 Belgen in het Groothertogdom Luxemburg, terwijl oo... lees meer

81.000 grensarbeiders actief in de Benelux

27 jul. 2017 1769

Aantal Belgische grensarbeiders in Luxemburg stijgt Het aantal Belgen dat als grensarbeiders werken in het Groothertogdom Luxemburg is tussen 2012 en 2015 gestegen met 10 procent.  In 2012 ging het nog om 35.000 personen en in 2016 steeg dit aantal tot 39000. In de ganse Benelux z... lees meer

meer nieuwsberichten