Werken naar de toekomst

AMBITIES

De Benelux kent een grote diversiteit aan studie- en taalomgevingen. In plaats van dit als een probleem
te bekijken, biedt goed gebruik van deze diversiteit, door grotere studiemobiliteit binnen de Benelux, kansen
tot bredere en betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. In deze context zullen de jongeren geïnformeerd
worden over kansrijke beroepen in de Benelux en dit op basis van een lijst met kritieke functies en knelpuntberoepen.

PROJECTEN

Meten van de impact van artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt

• Opstellen van een onderzoek over artificiële intelligentie om de impact op de Benelux-arbeidsmarkt in kaart te brengen.

Verruimen onderwijssamenwerking

• Organisatie van een colloquium over buurtalenonderwijs, met als insteek het onderzoek om de teruglopende talenkennis te verbeteren, gebruikmakend van de veelheid aan talen op een kleine geografische afstand in de Benelux.

Actueel

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

12 sep. 2019 673

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd.  Grensarbeiders hebben te maken met wetgeving van twee landen (woon- en werkl... lees meer

Benelux-landen en Baltische Staten zoeken toenadering rond onderwijs

13 mei 2019 830

Vandaag was er op initiatief van het Secretariaat-Generaal van de Benelux-overleg met onderwijsexperts van de Benelux-landen en de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen). Specifiek ging het over de mogelijkheden om nauwer samen te werken rond de automatische niveau-erkenni... lees meer

ITEM-Benelux Workshop over Kwalificatie-erkenning in Europa

15 nov. 2018 587

Op 15 november 2018 vond de ITEM-Benelux Workshop “Kwalificaties erkennen over Europese grenzen: Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken” plaats bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel. De workshop bracht verschillende stakeholders op het regionale, nationale e... lees meer

meer nieuwsberichten