Dynamische arbeidsmarkt

  • Diploma erkenning hoger onderwijs

De Benelux-beschikking van 2015 betreffende de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs wordt uitgebreid met niveau 8 (doctoraten) en niveau 5 (associate degree) (European Qualification Framework) en met de meeneembaarheid van diploma’s van buiten de Benelux. Een politieke verklaring en een multilateraal verdrag voor de uitbreiding van de automatische niveauerkenning met andere landen, waaronder aangrenzende buurlanden, worden voorbereid.

 

  • Beroepskwalificaties

De Benelux-landen willen de grensoverschrijdende mobiliteit bevorderen door de procedures voor de erkenning van beroepskwalificaties te vereenvoudigen. Knelpuntberoepen zullen worden geïdentificeerd om de erkenning van deze beroepen als eerste te verbeteren. Andere aspecten die de meeneembaarheid van beroepskwalificaties kunnen verbeteren (zoals bi-diplomering en talenkennis) zullen eveneens tegen het licht worden gehouden.

 

  • Grensoverschrijdende stages

Op basis van de evaluatie van het pilotproject Grensoverschrijdende stages, dat in samenwerking met de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst ‘Forem’ tot stand kwam, zullen oplossingen worden aangereikt om obstakels en belemmeringen voor de mobiliteit weg te werken. Het doel is het faciliteren van grensoverschrijdende beroepsstages o.a. via een model stageovereenkomst voor de Benelux en/of een model certificaat voor de erkenning van verworven vaardigheden.

 

  • Uitbouwen van indicatoren voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Voor een gefundeerd grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid zijn gegevens nodig van beide zijden van de grens die vergelijkbaar zijn. De Benelux heeft zich tot doel gesteld met behulp van betrokken organisaties op structurele basis vergelijkbare gegevens voor de grensgebieden beschikbaar te krijgen op basis van gezamenlijk vastgestelde indicatoren.

Actueel

81.000 grensarbeiders actief in de Benelux

27 jul. 2017 1338

Aantal Belgische grensarbeiders in Luxemburg stijgt Het aantal Belgen dat als grensarbeiders werken in het Groothertogdom Luxemburg is tussen 2012 en 2015 gestegen met 10 procent.  In 2012 ging het nog om 35.000 personen en in 2016 steeg dit aantal tot 39000. In de ganse Benelux z... lees meer

Ronde tafel over grensarbeid

06 apr. 2017 1587

Een rondetafel met meer dan 25 deelnemers van het EURES netwerk over grensarbeid werd op het Secretariaat-Generaal van de Benelux georganiseerd.   De uitwisselingen hadden voornamelijk betrekking op tewerkstellingsmaatregelen en hoe die grensoverschrijdend toepasbaar zijn, alsook ... lees meer

meer nieuwsberichten