Transport

Algemeen

Benelux-mobiliteit in al zijn vormen

De Benelux-landen stonden ook in 2016 weer in de absolute top van de internationale logistieke rankings. In 2016 werd tevens het rapport ´Goederenstromen in de Benelux´ opgeleverd, waarin verdere duiding wordt gegeven aan het belang dat deze sector heeft voor groei en banen in de Benelux. In dit rapport wordt duidelijk dat de verschillende modaliteiten elk hun eigen kansen bieden in een Benelux-setting en dat een gezamenlijke inzet rond achterlandverbindingen, waaronder met name de relatie Noordrijn-Westfalen – Benelux, van groot belang blijft.

De studie, die ook in de diverse sectororganisaties en in de media brede aandacht kreeg, geeft kortom aanleiding tot nauwer overleg en samenwerking, ook op politiek-strategisch niveau. Een ministerieel transportoverleg is dan ook voorzien.

Ondertussen zal verder gewerkt worden aan de reeds lopende projecten en zal het overleg over een aantal nieuwe kansrijke projecten worden opgestart. Het gaat daarbij om zowel transportdossiers, op het gebied van verkeersmanagement, afstemming van regelgeving, digitalisering, verduurzaming en personenverkeer – waar een bijzondere aandacht zal worden besteed aan het transport voor mindervaliden - als om gerichte samenwerking op het gebied van douane.

Naast overleg over concrete projecten vindt voortgangsoverleg plaats met betrekking tot wegbeprijzing, het operationele scheepvaartbeheer op de Maas in het Vlaams-Waals-Nederlandse grensgebied en rond de implementatie van het ILO arbeidsverdrag voor zeevarenden. Op het gebied van douane gaat aandacht naar de ontwikkeling van de Europese wetgeving, douanecontroles, fiscale samenwerking en fraudebestrijding.

Strategische aansturing

Het strategisch overleg Verkeer en Vervoer vindt plaats binnen het hoogambtelijke Directiecomité Verkeer en Vervoer.

Het strategisch overleg Douane vindt plaats binnen het hoogambtelijke Strategisch overleg Douanesamenwerking.

Actueel

Benelux-landen zetten in op soepele en digitale afhandeling binnen en buiten hun grenzen

14 jun. 2017 290

Het Strategisch overleg Douane is samengesteld uit de administrateurs-generaal en directeuren-generaal van de ministeries van Financiën van de Benelux-landen. Op 14 juni 2017 kwamen de douaneautoriteiten van de drie landen bijeen onder Nederlands voorzitterschap. De grote goederen... lees meer

Verdrag van Luik van start: Benelux-weginspectiediensten controleren samen personen- en goederenver...

01 jun. 2017 446

Gezamenlijke controles dragen bij tot bestrijden sociale dumping in de transportsector. Vandaag werd een Benelux-Verdrag (Verdrag van Luik) dat toelaat grensoverschrijdend samen te werken rond wegvervoerinspecties volledig van kracht. Hierdoor kunnen o.a. Nederlandse, Belgische en... lees meer

Benelux zet in op verkeersveiligheid

31 mei 2017 340

Het Secretariaat-Generaal Benelux organiseerde een ronde tafelbijeenkomst over verkeersveiligheid. Hieraan namen de drie landen/Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen aan deel. Doel was om kennis te nemen van elkaars verkeersveiligheid strategieën en om gezamenlijke prioriteiten... lees meer

meer nieuwsberichten