Digitalisering en elektronische uitwisseling van gegevens

  • Samenwerking Inspectiediensten – Risk rating

Binnen het kader van de Benelux-samenwerking tussen de wegvervoersinspectiediensten, zal naast de gezamenlijke inspecties en de afstemming en samenwerking met betrekking tot opleidingen, verder worden gewerkt aan een risk rating systeem op Benelux-niveau.

 

  • Digitalisering vrachtbrief

Op basis van een nieuwe Benelux-regeling aangaande de elektronische vrachtbrief zal een eerste proefproject in Benelux-verband gestart worden. De elektronische, in plaats van de tot nog toe gangbare papieren versie van dit vervoersdocument zal tot belangrijke besparingen leiden voor de sector, is aanzienlijk duurzamer en kan zeer behulpzaam zijn voor de handhavende instanties bij inspecties en voor de hulpdiensten bij incident management.

 

  • Digitalisering communautaire vervoersvergunning

Een proefproject wordt opgezet met betrekking tot het digitaliseren van de communautaire vervoersvergunning.

Actueel

Benelux-ministers streven naar één vrije ruimte voor elektrisch rijden

07 dec. 2017 1088

Overheden en sectororganisaties slaan handen in elkaar Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux vindt een grote drielanden conferentie plaats om te komen tot een Benelux Zero-Emission regio. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veld... lees meer

Benelux start pilot met digitale vrachtbrief

02 nov. 2017 465

Op 1 december 2017 start een Benelux-pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-cmr) voor het intra-Benelux wegvervoer. De drie Benelux-landen wensen met deze proef op een grensoverschrijdend schaalniveau te onderzoeken of de e-cmr minimaal net zo betrouwbaar en veilig i... lees meer

Benelux topambtenaren-overleg Transport zet in op Innovatie

19 okt. 2017 387

nder Nederlands voorzitterschap vond op woensdag en donderdag overleg plaats over de Benelux Agenda Mobiliteit voor 2018. De Directeuren Generaal uit de 3 lidstaten en de Belgische gewesten verzamelden zich in Den Haag op het net nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu en on... lees meer

meer nieuwsberichten