Harmonisatie regelgeving

  • Drones

Momenteel is vrij verkeer van drones in de Benelux niet mogelijk.Op basis van de resultaten van de workshop georganiseerd op 19 oktober 2016 zal de werkgroep drones een analyse van de bestaande obstakels voor een vrij verkeer maken. Op basis van de analyse zal worden bezien in hoeverre een harmonisatie van regelgeving in een aantal deelgebieden zinvol is.

 

  • Eerlijke concurrentie in de transportsector en harmonisering boetes wegvervoer

Richting de Europese Commissie zullen aanbevelingen, voorstellen en ideeën worden gepresenteerd op het gebied van de transportwetgeving (tachograaf meer dan 3,5 ton, begrip minimumloon, toegang tot het beroep voor voertuigen meer dan 500 kg, …), om misbruik of oneigenlijk gebruik van de regelgeving te voorkomen en bij te dragen aan een afgestemd begrippenkader voor grensoverschrijdende arbeid. In het verlengde van de nauwe samenwerking op Benelux-vlak tussen de weginspectiediensten zullen de mogelijkheden worden verkend om ook te komen tot een harmonisering van verkeersboetes.

 

  • Wederzijdse erkenning technische goedkeuringen

Door elkaars individuele technische goedkeuringen van, in eerste instantie, elektrische voertuigen, te erkennen kunnen veel tijd en kosten bespaard worden voor de sector. Het lopende overleg kan afgerond worden met een juridisch bindende afspraak ter zake.

Actueel

1 op 2 trucks in overtreding bij gezamenlijke Benelux & Euro Contrôle Route (ECR) controle

23 mei 2018 1205

De Vlaamse Wegeninspectie ( Agentschap Wegen en Verkeer), de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Luxemburgse administratie van de douane en accijnzen, in samenwerking met de lokale politie Antwerpen controleerden gisteren (22-05-2018) samen in de haven van A... lees meer

Grote controle op vrachtvervoer

19 apr. 2018 299

22 % van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding De inspectiediensten van België en Nederland hebben samen op woensdag 18 april, op verschillende locaties, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervo... lees meer

Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet in op onbelemmerde elektromobiliteit in de Benelux

28 mrt. 2018 326

Naar aanleiding van de conferentie die in december 2017 werd georganiseerd om tot een Benelux-nulemissieregio te komen ondertekende de Brusselse minister voor Energie en Leefmilieu, Céline Fremault, op 19 maart 2018 de Benelux politieke verklaring teneinde het voor bestuurders van ... lees meer

meer nieuwsberichten