Harmonisatie regelgeving

  • Drones

Momenteel is vrij verkeer van drones in de Benelux niet mogelijk.Op basis van de resultaten van de workshop georganiseerd op 19 oktober 2016 zal de werkgroep drones een analyse van de bestaande obstakels voor een vrij verkeer maken. Op basis van de analyse zal worden bezien in hoeverre een harmonisatie van regelgeving in een aantal deelgebieden zinvol is.

 

  • Eerlijke concurrentie in de transportsector en harmonisering boetes wegvervoer

Richting de Europese Commissie zullen aanbevelingen, voorstellen en ideeën worden gepresenteerd op het gebied van de transportwetgeving (tachograaf meer dan 3,5 ton, begrip minimumloon, toegang tot het beroep voor voertuigen meer dan 500 kg, …), om misbruik of oneigenlijk gebruik van de regelgeving te voorkomen en bij te dragen aan een afgestemd begrippenkader voor grensoverschrijdende arbeid. In het verlengde van de nauwe samenwerking op Benelux-vlak tussen de weginspectiediensten zullen de mogelijkheden worden verkend om ook te komen tot een harmonisering van verkeersboetes.

 

  • Wederzijdse erkenning technische goedkeuringen

Door elkaars individuele technische goedkeuringen van, in eerste instantie, elektrische voertuigen, te erkennen kunnen veel tijd en kosten bespaard worden voor de sector. Het lopende overleg kan afgerond worden met een juridisch bindende afspraak ter zake.

Actueel

Benelux-ministers streven naar één vrije ruimte voor elektrisch rijden

07 dec. 2017 1128

Overheden en sectororganisaties slaan handen in elkaar Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux vindt een grote drielanden conferentie plaats om te komen tot een Benelux Zero-Emission regio. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veld... lees meer

Benelux start pilot met digitale vrachtbrief

02 nov. 2017 482

Op 1 december 2017 start een Benelux-pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-cmr) voor het intra-Benelux wegvervoer. De drie Benelux-landen wensen met deze proef op een grensoverschrijdend schaalniveau te onderzoeken of de e-cmr minimaal net zo betrouwbaar en veilig i... lees meer

Benelux topambtenaren-overleg Transport zet in op Innovatie

19 okt. 2017 399

nder Nederlands voorzitterschap vond op woensdag en donderdag overleg plaats over de Benelux Agenda Mobiliteit voor 2018. De Directeuren Generaal uit de 3 lidstaten en de Belgische gewesten verzamelden zich in Den Haag op het net nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu en on... lees meer

meer nieuwsberichten