Koolstofarm maken van transport

  • Duurzame mobiliteit – Elektrisch rijden en alternatieve brandstoffen

De Benelux-aanbeveling uit 2015 inzake samenwerking betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen zal worden uitgevoerd. De aanbeveling heeft betrekking op het grensoverschrijdende aspect van de uitrol van infrastructuur, initiatieven m.b.t. concessieverlening alsmede interoperabiliteit en informatie-uitwisseling tussen systemen. Naast personenvervoer wordt ook aandacht besteed aan vrachtvervoer door met name te kijken naar de mogelijkheden voor LNG in de binnenvaart. Samenwerking rond automatisatie, watertrucks en andere innovatieve projecten op binnenvaart worden bestudeerd.

 

  • Koolstofarm maken van transportLean & Green

Door samen te werken met de logistieke clusters van de Benelux-landen zal het Lean & Green programma (20% minder CO2-uitstoot over vijf jaar) bij transport- en logistieke bedrijven in de Benelux en in de buurlanden worden gepromoot. Een Benelux Lean & Green label zal wellicht ontwikkeld kunnen worden.

Actueel

Benelux-ministers streven naar één vrije ruimte voor elektrisch rijden

07 dec. 2017 1073

Overheden en sectororganisaties slaan handen in elkaar Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux vindt een grote drielanden conferentie plaats om te komen tot een Benelux Zero-Emission regio. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veld... lees meer

Benelux start pilot met digitale vrachtbrief

02 nov. 2017 456

Op 1 december 2017 start een Benelux-pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-cmr) voor het intra-Benelux wegvervoer. De drie Benelux-landen wensen met deze proef op een grensoverschrijdend schaalniveau te onderzoeken of de e-cmr minimaal net zo betrouwbaar en veilig i... lees meer

Benelux topambtenaren-overleg Transport zet in op Innovatie

19 okt. 2017 380

nder Nederlands voorzitterschap vond op woensdag en donderdag overleg plaats over de Benelux Agenda Mobiliteit voor 2018. De Directeuren Generaal uit de 3 lidstaten en de Belgische gewesten verzamelden zich in Den Haag op het net nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu en on... lees meer

meer nieuwsberichten