Personenvervoer

  • Railagenda

Overeenkomstig de aanbeveling van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad teneinde te komen tot de opmaak van een Benelux railagenda (866/2) en het antwoord van het Comité van Ministers en met verwijzing naar de zgn. “Verklaring van Rotterdam over grensoverschrijdend personenvervoer per spoor (2016)” zal verder gewerkt worden aan het verbeteren van de intra-Benelux-verbindingen, alsook aan de spoorverbindingen van de Benelux met Duitsland.

 

  • Verkeersveiligheid

Na een jarenlange gestage daling in het aantal verkeersdoden en -gewonden lijkt deze ontwikkeling te vertragen en soms zelfs om te keren. Een ronde tafel over de grensoverschrijdende uitwisseling/aanpak van de oorzaken wordt georganiseerd, al dan niet ondersteund door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Bijzondere aandacht voor kwetsbare weggebruikers lijkt daarbij aangewezen.

Actueel

Benelux-ministers streven naar één vrije ruimte voor elektrisch rijden

07 dec. 2017 1128

Overheden en sectororganisaties slaan handen in elkaar Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux vindt een grote drielanden conferentie plaats om te komen tot een Benelux Zero-Emission regio. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veld... lees meer

Benelux start pilot met digitale vrachtbrief

02 nov. 2017 482

Op 1 december 2017 start een Benelux-pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-cmr) voor het intra-Benelux wegvervoer. De drie Benelux-landen wensen met deze proef op een grensoverschrijdend schaalniveau te onderzoeken of de e-cmr minimaal net zo betrouwbaar en veilig i... lees meer

Benelux topambtenaren-overleg Transport zet in op Innovatie

19 okt. 2017 399

nder Nederlands voorzitterschap vond op woensdag en donderdag overleg plaats over de Benelux Agenda Mobiliteit voor 2018. De Directeuren Generaal uit de 3 lidstaten en de Belgische gewesten verzamelden zich in Den Haag op het net nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu en on... lees meer

meer nieuwsberichten