Personenvervoer

  • Railagenda

Overeenkomstig de aanbeveling van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad teneinde te komen tot de opmaak van een Benelux railagenda (866/2) en het antwoord van het Comité van Ministers en met verwijzing naar de zgn. “Verklaring van Rotterdam over grensoverschrijdend personenvervoer per spoor (2016)” zal verder gewerkt worden aan het verbeteren van de intra-Benelux-verbindingen, alsook aan de spoorverbindingen van de Benelux met Duitsland.

 

  • Verkeersveiligheid

Na een jarenlange gestage daling in het aantal verkeersdoden en -gewonden lijkt deze ontwikkeling te vertragen en soms zelfs om te keren. Een ronde tafel over de grensoverschrijdende uitwisseling/aanpak van de oorzaken wordt georganiseerd, al dan niet ondersteund door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Bijzondere aandacht voor kwetsbare weggebruikers lijkt daarbij aangewezen.

Actueel

1 op 2 trucks in overtreding bij gezamenlijke Benelux & Euro Contrôle Route (ECR) controle

23 mei 2018 1205

De Vlaamse Wegeninspectie ( Agentschap Wegen en Verkeer), de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Luxemburgse administratie van de douane en accijnzen, in samenwerking met de lokale politie Antwerpen controleerden gisteren (22-05-2018) samen in de haven van A... lees meer

Grote controle op vrachtvervoer

19 apr. 2018 299

22 % van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding De inspectiediensten van België en Nederland hebben samen op woensdag 18 april, op verschillende locaties, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervo... lees meer

Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet in op onbelemmerde elektromobiliteit in de Benelux

28 mrt. 2018 326

Naar aanleiding van de conferentie die in december 2017 werd georganiseerd om tot een Benelux-nulemissieregio te komen ondertekende de Brusselse minister voor Energie en Leefmilieu, Céline Fremault, op 19 maart 2018 de Benelux politieke verklaring teneinde het voor bestuurders van ... lees meer

meer nieuwsberichten