Verkeersmanagement

  • Benelux Corridor Intelligente Transportsystemen (ITS)

In het streven naar een duurzamer en slimmer omgaan met de transport-infrastructuur binnen de Benelux zullen ‘Intelligente Transport Systemen’ een cruciale rol spelen. De Benelux-beheerders van het wegennet zullen bijeenkomen om verdere afstemming te faciliteren met als doel te komen tot een Benelux ITS corridor.

 

  • Proefproject Lange en Zware Vrachtwagens (LZV)

Op basis van de Benelux-beschikking van 2015 betreffende proeven met langere en zwaardere vrachtwagencombinaties waarbij een intra-Benelux-grens wordt overschreden, wordt verder gewerkt aan uitvoeringsafspraken met betrekking tot een eerste grensoverschrijdend proefproject tussen Nederland, Vlaanderen en Wallonië.

 

  • Onderzoek bestelwagens

Uit de studie over goederenstromen van 2016 komt een hiaat naar voren met betrekking tot beschikbare gegevens over vrachtvervoer <3.5 ton. Teneinde de goederenstromen en uitdagingen voor de logistiek in de steden te identificeren, wordt gestreefd naar een aanvulling van de studie op dit punt, in de eerste plaats via een uitwisseling van kennis ter zake tussen de statistische diensten.

 

  • Waterverdeling Maas en Albertkanaal

Doel is om, ten behoeve van de continuïteit van het scheepvaartverkeer, te komen tot een trilateraal akkoord over de waterverdeling over de Maas en het Albertkanaal in periodes van laagwater, met inachtneming van het Vlaams-Nederlandse waterverdelingsverdrag. Dit akkoord kan eventueel de vorm van een Benelux-beschikking krijgen. 

Actueel

Benelux-ministers streven naar één vrije ruimte voor elektrisch rijden

07 dec. 2017 1078

Overheden en sectororganisaties slaan handen in elkaar Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux vindt een grote drielanden conferentie plaats om te komen tot een Benelux Zero-Emission regio. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veld... lees meer

Benelux start pilot met digitale vrachtbrief

02 nov. 2017 461

Op 1 december 2017 start een Benelux-pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-cmr) voor het intra-Benelux wegvervoer. De drie Benelux-landen wensen met deze proef op een grensoverschrijdend schaalniveau te onderzoeken of de e-cmr minimaal net zo betrouwbaar en veilig i... lees meer

Benelux topambtenaren-overleg Transport zet in op Innovatie

19 okt. 2017 385

nder Nederlands voorzitterschap vond op woensdag en donderdag overleg plaats over de Benelux Agenda Mobiliteit voor 2018. De Directeuren Generaal uit de 3 lidstaten en de Belgische gewesten verzamelden zich in Den Haag op het net nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu en on... lees meer

meer nieuwsberichten