Verkeersmanagement

  • Benelux Corridor Intelligente Transportsystemen (ITS)

In het streven naar een duurzamer en slimmer omgaan met de transport-infrastructuur binnen de Benelux zullen ‘Intelligente Transport Systemen’ een cruciale rol spelen. De Benelux-beheerders van het wegennet zullen bijeenkomen om verdere afstemming te faciliteren met als doel te komen tot een Benelux ITS corridor.

 

  • Proefproject Lange en Zware Vrachtwagens (LZV)

Op basis van de Benelux-beschikking van 2015 betreffende proeven met langere en zwaardere vrachtwagencombinaties waarbij een intra-Benelux-grens wordt overschreden, wordt verder gewerkt aan uitvoeringsafspraken met betrekking tot een eerste grensoverschrijdend proefproject tussen Nederland, Vlaanderen en Wallonië.

 

  • Onderzoek bestelwagens

Uit de studie over goederenstromen van 2016 komt een hiaat naar voren met betrekking tot beschikbare gegevens over vrachtvervoer <3.5 ton. Teneinde de goederenstromen en uitdagingen voor de logistiek in de steden te identificeren, wordt gestreefd naar een aanvulling van de studie op dit punt, in de eerste plaats via een uitwisseling van kennis ter zake tussen de statistische diensten.

 

  • Waterverdeling Maas en Albertkanaal

Doel is om, ten behoeve van de continuïteit van het scheepvaartverkeer, te komen tot een trilateraal akkoord over de waterverdeling over de Maas en het Albertkanaal in periodes van laagwater, met inachtneming van het Vlaams-Nederlandse waterverdelingsverdrag. Dit akkoord kan eventueel de vorm van een Benelux-beschikking krijgen. 

Actueel

Benelux-transportministers leggen gezamenlijke visie vast op Mobiliteit

05 mrt. 2018 298

De transportministers François Bellot (BE), Cora van Nieuwenhuizen (NL), staatssecretaris Camille Gira ( LU) en vertegenwoordigers van Vlaams minister Ben Weyts, Waals minister Carlo Di Antonio en Brussels minister Pascal Smet,   hebben vandaag de Benelux Roadmap ‘Mobiliteit’ vastg... lees meer

Benelux start proef met digitale vrachtbrief

05 mrt. 2018 261

Vanaf nu hoeven transportbedrijven en hun opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg die deelnemen aan de Benelux-proef, voor hun transport tussen de drie landen geen papieren vrachtbrieven te gebruiken. De Belgische federale minister van Mobiliteit, François Bellot, de Neder... lees meer

Logistieke clusters uit de Benelux reiken samen Lean & Green awards uit

06 feb. 2018 408

Voor de eerste keer reikten VIL , Logistics in Wallonia, Connekt (NL) en de Cluster for Logistics Luxembourg, samen hun Lean & Green awards uit aan bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen. Dit in aanwezigheid van de Belgische Mobiliteitsminister François Bellot en de Luxembu... lees meer

meer nieuwsberichten