Verduurzaming van transport en logisitiek

Doelstelling 1: Alternatieve brandstoffen en elektrische mobiliteit

Op basis van de tegen 2020 beoogde Europese doelstellingen op het gebied van het aantal laadpalen en voertuigen werken de Benelux-landen actief samen aan de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen op de grensoverschrijdende verkeersaders. Om het opladen van elektrische voertuigen te vergemakkelijken wordt gekeken
naar de interoperabiliteit van laadpalen in de Benelux. Op het gebied van alternatieve brandstoffen worden
de grensoverschrijdende kansen voor waterstof zorgvuldig geanalyseerd. Het doel van deze samenwerking is om
Benelux-corridors tot stand te brengen waar alternatieve brandstoffen in voldoende mate beschikbaar zijn.

Doelstelling 2: Lean & Green


Het Lean & Green programma faciliteert overheidsbedrijven en private bedrijven, voornamelijk uit de transport- en logistieke sector, om hun CO2-uitstoot met 20% te verminderen over een periode van vijf jaar. De bevoegde organisaties in de Benelux zullen gezamenlijk een event organiseren waarbij de Lean & Green Award wordt uitgereikt.


Doelstelling 3: Opmars van de (elektrische) fiets


In en rond stedelijke gebieden is er qua bereikbaarheid nog veel te winnen door het gebruik van de fiets te stimuleren. Onderzocht wordt of er ter zake tot gezamenlijke acties gekomen kan worden. Een workshop wordt georganiseerd.

Actueel

Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer stuurt aan op bevorderen multimodaliteit door digitaliseri...

19 dec. 2018 270

Onder Belgisch voorzitterschap vond op woensdag 19 december 2019 het jaarlijks Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. In het Benelux Huis in Brussel kwamen de Directeuren Generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen same... lees meer

Benelux-wegcontrole: 15% van de voertuigen in overtreding

14 sep. 2018 509

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben samen controles uitgevoerd op het wegtransport. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland hebben controles op vrachtwagens en autocars u... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer in aanwezigheid van Europarlementariërs

18 jul. 2018 1532

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer (FOD Mobiliteit) controleerden gisteren samen in Hazeldonk (omgeving Breda) het vrachtvervoer op naleving van de rij- en rusttijden en fraude met de tachograaf. D... lees meer

meer nieuwsberichten