Verkeersmanagement

  • Benelux Corridor Intelligente Transportsystemen (ITS)

In het streven naar een duurzamer en slimmer omgaan met de transport-infrastructuur binnen de Benelux zullen ‘Intelligente Transport Systemen’ een cruciale rol spelen. De Benelux-beheerders van het wegennet zullen bijeenkomen om verdere afstemming te faciliteren met als doel te komen tot een Benelux ITS corridor.

 

  • Proefproject Lange en Zware Vrachtwagens (LZV)

Op basis van de Benelux-beschikking van 2015 betreffende proeven met langere en zwaardere vrachtwagencombinaties waarbij een intra-Benelux-grens wordt overschreden, wordt verder gewerkt aan uitvoeringsafspraken met betrekking tot een eerste grensoverschrijdend proefproject tussen Nederland, Vlaanderen en Wallonië.

 

  • Onderzoek bestelwagens

Uit de studie over goederenstromen van 2016 komt een hiaat naar voren met betrekking tot beschikbare gegevens over vrachtvervoer <3.5 ton. Teneinde de goederenstromen en uitdagingen voor de logistiek in de steden te identificeren, wordt gestreefd naar een aanvulling van de studie op dit punt, in de eerste plaats via een uitwisseling van kennis ter zake tussen de statistische diensten.

 

  • Waterverdeling Maas en Albertkanaal

Doel is om, ten behoeve van de continuïteit van het scheepvaartverkeer, te komen tot een trilateraal akkoord over de waterverdeling over de Maas en het Albertkanaal in periodes van laagwater, met inachtneming van het Vlaams-Nederlandse waterverdelingsverdrag. Dit akkoord kan eventueel de vorm van een Benelux-beschikking krijgen. 

Actueel

1 op 2 trucks in overtreding bij gezamenlijke Benelux & Euro Contrôle Route (ECR) controle

23 mei 2018 1097

De Vlaamse Wegeninspectie ( Agentschap Wegen en Verkeer), de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Luxemburgse administratie van de douane en accijnzen, in samenwerking met de lokale politie Antwerpen controleerden gisteren (22-05-2018) samen in de haven van A... lees meer

Grote controle op vrachtvervoer

19 apr. 2018 235

22 % van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding De inspectiediensten van België en Nederland hebben samen op woensdag 18 april, op verschillende locaties, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervo... lees meer

Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet in op onbelemmerde elektromobiliteit in de Benelux

28 mrt. 2018 264

Naar aanleiding van de conferentie die in december 2017 werd georganiseerd om tot een Benelux-nulemissieregio te komen ondertekende de Brusselse minister voor Energie en Leefmilieu, Céline Fremault, op 19 maart 2018 de Benelux politieke verklaring teneinde het voor bestuurders van ... lees meer

meer nieuwsberichten