Voltooing interne markt

Algemeen

VERDIEPEN VAN DE INTERNE MARKT

Recent werden de drie Benelux-landen in de top 10 van de meest open economieën ter wereld gerangschikt.
Een mooi resultaat maar tegelijk ook een punt van aandacht gezien de grote veranderingen die in en buiten Europa op stapel staan. De Benelux-landen zijn na Ierland wellicht de meest betrokken landen in het kader van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk.


Naast de aandacht voor de samenwerking tussen onze drie landen vanuit vooral de transport- en energiesector
is er momenteel een hernieuwde interesse vanuit de industrie- en dienstensector. Met andere woorden het
bedrijfsleven herontdekt de Benelux. Dit zien we terug in thema´s als mobiele betalingen en de initiatieven om
de retailmarkt naar 2025 verder te integreren.


Uitvoering gevend aan de aanbevelingen uit de Benelux Retail studie 2025 wordt een structureel strategisch overleg opgestart dat jaarlijks bijeenkomt om de samenwerking aan te sturen en
te evalueren.


Technologische innovatie gecombineerd met een tendens naar een meer multipolaire wereld biedt kansen en
risico’s. De Benelux-landen hebben innovatieve hoogwaardige economieën die drijven op strategische kennis- en
(industrie)sectoren. Om dit innovatie- en verdienmodel te behouden en verder te versterken zal een bijeenkomst
worden georganiseerd waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en uitdagingen om in Benelux-verband
gezamenlijk op te trekken. Het gezamenlijk verder uitdragen en in de markt zetten van de Benelux als sterk
merk vormt daar een onderdeel van. Ook het vernieuwde Benelux merkenen modellenrecht speelt hierin een rol.


Tegelijkertijd betekent een versterkte samenwerking ook een grensoverschrijdend actieve consument en een
toezicht op de markt die deze dynamiek moet volgen. Bijvoorbeeld op het gebied van mededinging.


Het belang van de Benelux-landen wordt steeds groter om op bepaalde terreinen een verdergaande interne
markt te creëren die recht doet aan de snelle ontwikkelingen en innovaties. Digitalisering is een leidend thema.


Een model gericht op gelijke behandeling van milieuvergunningaanvragen aan weerszijden van de grens zal worden gepresenteerd.

Actueel

Benelux-Paviljoen op klimaatconferentie COP24

06 dec. 2018 169

In het Poolse Katowice is op 3 december de VN-klimaatconferentie COP24 van start gegaan. Gedurende twee weken wordt gesproken over hoe de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken in het akkoord van Parijs behaald kunnen worden en welke bijkomende afspraken daarvoor gemaakt moeten... lees meer

Benelux-regio investeert in duurzame waterstoftechnologieën

19 okt. 2018 562

Gelegen aan de Noordzee met aanzienlijke ontwikkelingen in de offshore windenergie in combinatie met een sterke industriële basis, zet de Benelux-regio zich hard in om uit te groeien tot een toonaangevende proeftuin voor het opschalen en testen van innovatieve oplossingen voor de p... lees meer

Benelux bekijkt gevolgen klimaatverandering op transport

19 okt. 2018 283

Tijdens een ‘Table-top’ oefening, waaraan meer dan twintig experten inzake klimaatadaptatie, risicobeheersing en transport uit de Benelux-landen deelnamen, werden, via een rollenspel, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden op het ... lees meer

meer nieuwsberichten