Voltooing interne markt

Algemeen

De terugkeer van de Benelux Interne Markt (BIM)

Terwijl de Europese marktintegratie stagneert, kan de Benelux interne markt in het algemeen en de regionale samenwerking op het terrein van energie, detailhandel en circulaire economie in het bijzonder, op hernieuwde interesse rekenen van de kernsectoren in de Benelux. Innovatie en de transitie naar een koolstofarme economie dwingen de drie open economieën van de Benelux om een kader te bieden voor nieuwe vindingen. De vertrouwde Benelux-markt kan de nodige schaal bieden voor disruptieve marktmodellen. Door beter in te zetten op de digitalisatie kunnen die nog eens extra snel hun plaats innemen. Met een gezamenlijke opstelling verdedigen de Benelux-landen niet alleen de verworvenheden van de interne markt maar ze maken die ook toekomstbestendig. Men kan hier denken aan online handel in het algemeen, de zich snel ontwikkelende gaming sector, maar ook aan deelplatformen als ‘Airbnb’ en nieuwe verdienmodellen als ‘Uber’ of ‘Blablacar’.

Dit nieuwe draagvlak voor de Benelux interne markt maakt haar opnieuw een voorloper in Europa onder andere voor de consument, met voorstellen voor pakketleveringen, voor de onderneming, met oplossingen voor grensoverschrijdende bedrijventerreinen, en met een Digital Single Market. Tegelijkertijd zal een proactieve opstelling voor zoveel mogelijk behoud van de markt gerelateerde Schengenvrijheden van doorslaggevend belang zijn voor de Benelux-economie en haar buurlanden.

Op het vlak van telecommunicatie wordt het spectrum verruimd. Naast het verder scherp volgen van de afschaffing van roaming in Europese context zal de dialoog met de telecommunicatiesector verder verdiept worden. Zo wordt het thema mobiele betalingen in 2017 een prioriteit en zal ook bekeken worden welke stappen nog verder genomen kunnen worden om de digitale infrastructuur in de Benelux als voorloper in Europa verder uit te bouwen. De ‘Digitale Benelux’ is een aantrekkelijke omgeving voor consument, investeerder en professioneel gebruiker.

De interne markt voor energie begint vruchten af te werpen inzake bevoorradingszekerheid en gelijke prijzen voor de groothandel. Maar ze is nog onvoldoende gewapend om de uitdagingen van de klimaatafspraken van Parijs kostenefficiënt aan te pakken. De focus zal nog meer liggen op het beter integreren van de hernieuwbare energie op de markt en het ondersteunen van nieuwe marktopportuniteiten die met de energietransitie gepaard gaan.

Tenslotte leent het beleid in de Benelux-landen gericht op de verduurzaming van de economie zich ideaal voor het creëren van jobs en groei. De uitputting van de hulpbronnen van onze planeet en de aantasting van de leefomgeving moeten immers een halt worden toegeroepen ten behoeve van de burgers. Circulaire economie wordt dan ook een vanzelfsprekendheid voor onze landen en een onderwerp waarop zal worden samengewerkt. De samenwerking zal worden toegespitst op aspecten die een meerwaarde hebben op het Benelux-niveau (met aandacht voor de Europese activiteiten): ecodesign en bestrijding van geplande veroudering, afvalmanagement alsook een intensievere uitwisseling van praktijken inzake strategieën en maatregelen om concreet gestalte te geven aan de circulaire economie.

Strategische aansturing

De toegenomen aandacht voor de voltooiing de van de interne markt en de circulaire economie maakt een strategisch overleg noodzakelijk. Dit zal in 2017 opgericht worden.

De energiesamenwerking wordt verder aangestuurd door het strategisch overleg met de directeurs-generaal Energie. Zij sturen zowel de regionale samenwerking als de intra-Benelux projecten aan.

Actueel

Benelux brengt rapport uit over Klimaatadaptatie

22 apr. 2017 145

De Benelux heeft als samenwerkingsverband voor de eerste keer de grensoverschrijdende gevolgen van klimaatverandering verkend en hierover een rapport uitgebracht.  Het betekent meteen de start van een diepgaande samenwerking tussen de drie landen om zich samen voor te bereiden en a... lees meer

Benelux-Besluit bestendigt duurzaam grensoverschrijdend natuurbeheer

14 mrt. 2017 123

Op  14 maart ondertekende de Nederlandse minister Koenders, voorzitter van Benelux Comité van Ministers, een Benelux-Besluit  dat een nieuw mandaat geeft voor vijf jaar aan de grensoverschrijdende commissie die alle partners verenigt die instaan  voor het gezamenlijk beheer van het... lees meer

Benelux-landen willen onderzoek doen om toestellen langere levensduur te geven

01 mrt. 2017 203

De Benelux-landen willen een gezamenlijke studie voeren die de mogelijkheden nagaat om de levenscyclus van producten te verlengen. Dit door criteria van herstelbaarheid te bepalen.  Huishoudtoestellen zoals koelkasten, wasmachines of strijkijzers kunnen immers langer blijven functi... lees meer

meer nieuwsberichten