Circulaire economie

Circulaire economie werpt zich op als duurzaam alternatief voor het lineaire
economische model ‘Grondstoffendelving > productie > consumptie > afval’ dat onze samenleving sinds de
industriële revolutie domineerde. Doel ervan is economische groei los te koppelen van het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en in te zetten op nieuwe technieken voor design, productie en consumptie. Daarnaast wordt gestreefd
naar de verlenging van de gebruiksduur van producten, het gebruik veeleer dan het bezit van goederen, het hergebruik en recycling van onderdelen. Op die manier creëert circulaire economie een meerwaarde op sociaal,
economisch en milieutechnisch gebied.

De drie Benelux-landen willen ter zake de rol van voorloper in Europa spelen, dat is ook de reden waarom het Comité van Ministers de Benelux-richtlijn betreffende de praktische toepassing van de circulaire economie heeft vastgesteld. Verder zullen de Benelux-landen toezien op de uitvoering ervan via twee, zeer concrete projecten over repareerbaarheid en afvalmanagement.


Bovendien kunnen uitwisselingsdagen worden georganiseerd in het kader van een cyclus van themabijeenkomsten (bijvoorbeeld over indicatoren voor circulaire economie of over financieringsaspecten).


 

Doelstelling 1: Stimuleren van eco-design door repareerbaarheid

De Benelux-studie over de repareerbaarheid van welbepaalde producten (in verband met geplande veroudering)
om repareerbaarheidscriteria per productcategorie uit te werken wordt afgerond. Een terugkoppelingsdag
wordt georganiseerd om de resultaten te verspreiden en het eindrapport van de studie ter beschikking te stellen.

Doelstelling 2: Afvalmanagement

Met de Benelux-aanbeveling inzake End of Waste criteria voor papierafval wordt beoogd een interne markt voor gerecycleerd papierafval te doen ontstaan. Er wordt, in samenwerking met de sector, een evenement georganiseerd om de kansen op deze nieuwe markt te verkennen en kracht bij te zetten. Tijdens dit evenement wordt ook aandacht geschonken aan de Benelux-aanbeveling betreffende bouw- en sloopafval, die recent tot stand gekomen is. Voorts zal verkend worden of de Benelux-landen ook een grensoverschrijdende rol kunnen spelen bij het uitvoeren van het Europese Groenboek kunststofafval.

Verder wordt ingezet op het opstellen van een inventarisatie van beschikbaar gerecycleerd afval (granulaten) afkomstig uit bouw- en sloopactiviteiten, een gezamenlijke aanpak voor het beperken van voedselafval (verspilling) en een mogelijke uitbreiding van de bestaande European Data Interchange for Waste Notification-pilot (EUDIN- pilot over digitalisering van vrachtbrieven bij afvaltransport) naar het gehele Benelux-grondgebied.

Actueel

Benelux wil grensoverschrijdende aanpak tegen misbruik met zwaar vuurwerk

09 jan. 2019 285

Als gevolg van onzorgvuldig omspringen met vuurwerk vallen er met oud en nieuw vaak slachtoffers en is er materiële schade. Zo mag het zwaardere type vuurwerk enkel verkocht worden aan bevoegde professionals, maar in de praktijk zorgen verschillen in nationale regelgeving ervoor da... lees meer

Benelux Directeuren Generaal-overleg klimaat op COP24

14 dec. 2018 346

Twee dagen nadat ministers Marghem (BE), Wiebes (NL) en Dieschbourg (LU), samen met de bevoegde regionale Belgische ministers, de Benelux-Talanoa verklaring officieel voor hebben gesteld in het Benelux-paviljoen op de COP24 te Katowice en een exemplaar hebben overhandigd aan Ovais ... lees meer

Benelux-Paviljoen op klimaatconferentie COP24

06 dec. 2018 348

In het Poolse Katowice is op 3 december de VN-klimaatconferentie COP24 van start gegaan. Gedurende twee weken wordt gesproken over hoe de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken in het akkoord van Parijs behaald kunnen worden en welke bijkomende afspraken daarvoor gemaakt moeten... lees meer

meer nieuwsberichten