Circulaire economie

 • De transitie naar een circulaire economie versnellen

Het Secretariaat-Generaal zal toezien op de uitvoering van de richtlijn van het Benelux Comité van Ministers over de implementatie van de circulaire economie. Er zal een studie worden gestart die erop gericht is om criteria voor de herstelbaarheid per productcategorie voor de consument te ontwikkelen en, in voorkomend geval, geplande veroudering van deze producten tegen te gaan (voortrekkersrol/proeftuinfunctie in het kader van het Europees Comité voor Normalisatie). Daarnaast zullen de lessen uit de Benelux-conferentiecyclus 2013-2015 over de transitie naar een meer duurzame economie en samenleving tijdens het overleg worden besproken.

 

 • Afvalmanagement en -transport

Een van de doelstellingen van de circulaire economie is het beperken en hergebruiken van afval. Aangezien de voortgang hiermee nog erg verschilt tussen de lidstaten van de EU, ligt een Benelux-voortrekkersrol voor de hand. In 2017 wordt toegewerkt naar een Benelux-aanbeveling over bouw- en sloopafval. Het gelijktrekken en moderniseren van nationale regels en het zorgen voor een gelijke interpretatie van EU-regels is dan ook het hoofddoel. Een inventaris van de verschillen in relevante regelgeving en interpretatie binnen de Benelux zal worden opgesteld.

STRUCTUUR

Interne markt

 • Werkgroep Retail
 • Werkgroep Territorial Supply Constraints (TSC)
 • Werkgroep Afstemming milieuwetgeving voor bedrijven in grensgebieden
 • Werkgroep Telecom
 • Werkgroep PIC
 • Werkgroep Mobile Payments
 • Werkgroep Mededinging
 • Werkgroep Consumentenbescherming (CB-PC)

 

Energie

 • Werkgroep Benelux Energie Expertise Netwerk
 • North Seas Cooperation
 • Penta(lateral Energy Forum)
 • Gas Platform

 

Circulaire economie

 • Werkgroep Circulaire economie
 • Werkgroep Afvalmanagement

Actueel

Noordzeelanden zien Benelux-UK regio als eerste internationale wind-op-zee cluster

19 dec. 2017 339

De energie en klimaatministeries van de landen rond de Noordzee beraadslaagden op 19 december over de voortgang van hun samenwerking in het North Seas Energy Forum. In 2016 spraken de Noordzeelanden op initiatief van Nederland af om nauwer samen te werken om de ontwikkeling van win... lees meer

"Leren leven binnen de grenzen van onze aarde"

24 nov. 2017 171

Zo luidde de titel van de Benelux-conferentie over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) die van 22 tot en met 24 november 2017 plaatsvond in de provincie Zeeland (https://www.vvm.info/beneluxconferentie). De secretaris-generaal van de Benelux, Thomas Antoine, onderstreepte da... lees meer

Energieconferentie : Benelux als Europees leider in Energietransitie

13 nov. 2017 295

Op woensdag 15 november is het Benelux Secretariaat-Generaal vertegenwoordigd als gastspreker op een internationale Energieconferentie in Brussel  ‘ Energy Storage and Distribution’, ditmaal gewijd aan ‘Benelux als Europees leider in de energietransitie’. Vlaams minister van Energi... lees meer

meer nieuwsberichten