Circulaire economie

Circulaire economie werpt zich op als duurzaam alternatief voor het lineaire
economische model ‘Grondstoffendelving > productie > consumptie > afval’ dat onze samenleving sinds de
industriële revolutie domineerde. Doel ervan is economische groei los te koppelen van het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en in te zetten op nieuwe technieken voor design, productie en consumptie. Daarnaast wordt gestreefd
naar de verlenging van de gebruiksduur van producten, het gebruik veeleer dan het bezit van goederen, het hergebruik en recycling van onderdelen. Op die manier creëert circulaire economie een meerwaarde op sociaal,
economisch en milieutechnisch gebied.

De drie Benelux-landen willen ter zake de rol van voorloper in Europa spelen, dat is ook de reden waarom het Comité van Ministers de Benelux-richtlijn betreffende de praktische toepassing van de circulaire economie heeft vastgesteld. Verder zullen de Benelux-landen toezien op de uitvoering ervan via twee, zeer concrete projecten over repareerbaarheid en afvalmanagement.


Bovendien kunnen uitwisselingsdagen worden georganiseerd in het kader van een cyclus van themabijeenkomsten (bijvoorbeeld over indicatoren voor circulaire economie of over financieringsaspecten).


 

Doelstelling 1: Stimuleren van eco-design door repareerbaarheid

De Benelux-studie over de repareerbaarheid van welbepaalde producten (in verband met geplande veroudering)
om repareerbaarheidscriteria per productcategorie uit te werken wordt afgerond. Een terugkoppelingsdag
wordt georganiseerd om de resultaten te verspreiden en het eindrapport van de studie ter beschikking te stellen.

Doelstelling 2: Afvalmanagement

Met de Benelux-aanbeveling inzake End of Waste criteria voor papierafval wordt beoogd een interne markt voor gerecycleerd papierafval te doen ontstaan. Er wordt, in samenwerking met de sector, een evenement georganiseerd om de kansen op deze nieuwe markt te verkennen en kracht bij te zetten. Tijdens dit evenement wordt ook aandacht geschonken aan de Benelux-aanbeveling betreffende bouw- en sloopafval, die recent tot stand gekomen is. Voorts zal verkend worden of de Benelux-landen ook een grensoverschrijdende rol kunnen spelen bij het uitvoeren van het Europese Groenboek kunststofafval.

Verder wordt ingezet op het opstellen van een inventarisatie van beschikbaar gerecycleerd afval (granulaten) afkomstig uit bouw- en sloopactiviteiten, een gezamenlijke aanpak voor het beperken van voedselafval (verspilling) en een mogelijke uitbreiding van de bestaande European Data Interchange for Waste Notification-pilot (EUDIN- pilot over digitalisering van vrachtbrieven bij afvaltransport) naar het gehele Benelux-grondgebied.

Actueel

Benelux-regio investeert in duurzame waterstoftechnologieën

19 okt. 2018 62

Gelegen aan de Noordzee met aanzienlijke ontwikkelingen in de offshore windenergie in combinatie met een sterke industriële basis, zet de Benelux-regio zich hard in om uit te groeien tot een toonaangevende proeftuin voor het opschalen en testen van innovatieve oplossingen voor de p... lees meer

Talanoa Benelux Dialogue

24 sep. 2018 405

In het klimaatakkoord van Parijs spraken bijna 200 landen af om de klimaatopwarming onder de 2° C te houden. België, Nederland en Luxemburg ratificeerden het akkoord ook. Maar waar staan deze landen met de uitvoering? Welke obstakels moeten overwonnen worden? Zullen de ambities vol... lees meer

Benelux-studie aanzet tot langere levensduur huishoudelijke apparaten

14 jun. 2018 814

Op de Benelux-conferentie ”Repareerbaarheid” in Brussel onderstreepte minister van Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, het belang van studie en samenwerking voor circulaire economie,  “Samen met mijn collega’s van de Benelux ben ik ervan overtuigd dat we ons moeten posi... lees meer

meer nieuwsberichten