Circulaire economie

 • De transitie naar een circulaire economie versnellen

Het Secretariaat-Generaal zal toezien op de uitvoering van de richtlijn van het Benelux Comité van Ministers over de implementatie van de circulaire economie. Er zal een studie worden gestart die erop gericht is om criteria voor de herstelbaarheid per productcategorie voor de consument te ontwikkelen en, in voorkomend geval, geplande veroudering van deze producten tegen te gaan (voortrekkersrol/proeftuinfunctie in het kader van het Europees Comité voor Normalisatie). Daarnaast zullen de lessen uit de Benelux-conferentiecyclus 2013-2015 over de transitie naar een meer duurzame economie en samenleving tijdens het overleg worden besproken.

 

 • Afvalmanagement en -transport

Een van de doelstellingen van de circulaire economie is het beperken en hergebruiken van afval. Aangezien de voortgang hiermee nog erg verschilt tussen de lidstaten van de EU, ligt een Benelux-voortrekkersrol voor de hand. In 2017 wordt toegewerkt naar een Benelux-aanbeveling over bouw- en sloopafval. Het gelijktrekken en moderniseren van nationale regels en het zorgen voor een gelijke interpretatie van EU-regels is dan ook het hoofddoel. Een inventaris van de verschillen in relevante regelgeving en interpretatie binnen de Benelux zal worden opgesteld.

STRUCTUUR

Interne markt

 • Werkgroep Retail
 • Werkgroep Territorial Supply Constraints (TSC)
 • Werkgroep Afstemming milieuwetgeving voor bedrijven in grensgebieden
 • Werkgroep Telecom
 • Werkgroep PIC
 • Werkgroep Mobile Payments
 • Werkgroep Mededinging
 • Werkgroep Consumentenbescherming (CB-PC)

 

Energie

 • Werkgroep Benelux Energie Expertise Netwerk
 • North Seas Cooperation
 • Penta(lateral Energy Forum)
 • Gas Platform

 

Circulaire economie

 • Werkgroep Circulaire economie
 • Werkgroep Afvalmanagement

Actueel

Rapport Benelux-duurzaamheidsconferentie 2017 geeft tips om jongeren te sensibiliseren over de klima...

29 mrt. 2018 171

Eind vorig jaar vond in Nederland (provincie Zeeland) de Benelux-conferentie ‘Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde’ plaats. Menselijk ingrijpen in ecosystemen was het centrale thema. Bedreigingen én kansen voor de natuur kwamen aan bod vanuit het perspectief van voorlichtin... lees meer

Benelux bereidt zich voor op klimaatverandering

22 mrt. 2018 227

De komende maanden gaan de Benelux-landen simulatieoefeningen organiseren om te analyseren wat de regionale grensoverschrijdende impact van klimaatverandering zal zijn op de volksgezondheid, mobiliteit en energievoorziening. Het startschot hiervoor werd vandaag gegeven op het Benel... lees meer

De Benelux-landen zetten samen met Frankrijk en Duitsland hun schouders onder de bestrijding van de ...

22 feb. 2018 428

De Benelux-landen, Frankrijk, de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Rijnland-Palts, Saarland, de Duitse federale overheid alsook een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zijn bijeengekomen om van gedachten te wisselen over het beleid ter zake en om aanvullen... lees meer

meer nieuwsberichten