Detailhandel en telecom

Doelstelling 1: Benelux Detailhandel 2025

Voortbouwend op de inventarisatie van barrières voor de detailhandel uit de studie ‘Benelux Detailhandel 2025’
en in het kader van het streven om een ‘Benelux Retail Unie’ tot stand te brengen, worden er concrete vraagstukken uitgewerkt rond bijvoorbeeld productvereisten, labelling en digitalisering.

Daarnaast wordt het werk met betrekking tot territoriale leveringsbeperkingen voortgezet, voortbouwend op de
analyse over de aard en omvang van territoriale leveringsbeperkingen in de toeleveringsketen van de detailhandelsmarkten in de Benelux-landen en in overeenstemming met de desbetreffende Benelux-aanbeveling uit 2015.

Doelstelling 2: Telecom en mobiele betalingen

Met het oog op het bereiken van connectiviteit zonder grenzen wordt de herziening van het Europees regelgevend kader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten nader opgevolgd.

Technologische ontwikkelingen bieden kansen voor een versnelde invoering van grensoverschrijdende betaalsystemen. Hiervoor is het noodzakelijk om in kaart te brengen op welke wijze bestaande
nationale ecosystemen naar het Benelux-niveau kunnen worden getild. De resultaten van de enquête
van 2016 bieden elementen voor een routekaart naar een geïntegreerde markt van mobiele betalingen met bijbehorende kaders. Volgende stappen dienen genomen te worden in samenhang met de relevante sectoren.

Actueel

Benelux-Paviljoen op klimaatconferentie COP24

06 dec. 2018 169

In het Poolse Katowice is op 3 december de VN-klimaatconferentie COP24 van start gegaan. Gedurende twee weken wordt gesproken over hoe de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken in het akkoord van Parijs behaald kunnen worden en welke bijkomende afspraken daarvoor gemaakt moeten... lees meer

Benelux-regio investeert in duurzame waterstoftechnologieën

19 okt. 2018 562

Gelegen aan de Noordzee met aanzienlijke ontwikkelingen in de offshore windenergie in combinatie met een sterke industriële basis, zet de Benelux-regio zich hard in om uit te groeien tot een toonaangevende proeftuin voor het opschalen en testen van innovatieve oplossingen voor de p... lees meer

Benelux bekijkt gevolgen klimaatverandering op transport

19 okt. 2018 283

Tijdens een ‘Table-top’ oefening, waaraan meer dan twintig experten inzake klimaatadaptatie, risicobeheersing en transport uit de Benelux-landen deelnamen, werden, via een rollenspel, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden op het ... lees meer

meer nieuwsberichten