Detailhandel en telecom

Doelstelling 1: Benelux Detailhandel 2025

Voortbouwend op de inventarisatie van barrières voor de detailhandel uit de studie ‘Benelux Detailhandel 2025’
en in het kader van het streven om een ‘Benelux Retail Unie’ tot stand te brengen, worden er concrete vraagstukken uitgewerkt rond bijvoorbeeld productvereisten, labelling en digitalisering.

Daarnaast wordt het werk met betrekking tot territoriale leveringsbeperkingen voortgezet, voortbouwend op de
analyse over de aard en omvang van territoriale leveringsbeperkingen in de toeleveringsketen van de detailhandelsmarkten in de Benelux-landen en in overeenstemming met de desbetreffende Benelux-aanbeveling uit 2015.

Doelstelling 2: Telecom en mobiele betalingen

Met het oog op het bereiken van connectiviteit zonder grenzen wordt de herziening van het Europees regelgevend kader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten nader opgevolgd.

Technologische ontwikkelingen bieden kansen voor een versnelde invoering van grensoverschrijdende betaalsystemen. Hiervoor is het noodzakelijk om in kaart te brengen op welke wijze bestaande
nationale ecosystemen naar het Benelux-niveau kunnen worden getild. De resultaten van de enquête
van 2016 bieden elementen voor een routekaart naar een geïntegreerde markt van mobiele betalingen met bijbehorende kaders. Volgende stappen dienen genomen te worden in samenhang met de relevante sectoren.

Actueel

Talanoa Benelux Dialogue

24 sep. 2018 11

In het klimaatakkoord van Parijs spraken bijna 200 landen af om de klimaatopwarming onder de 2° C te houden. België, Nederland en Luxemburg ratificeerden het akkoord ook. Maar waar staan deze landen met de uitvoering? Welke obstakels moeten overwonnen worden? Zullen de ambities vol... lees meer

Benelux-studie aanzet tot langere levensduur huishoudelijke apparaten

14 jun. 2018 688

Op de Benelux-conferentie ”Repareerbaarheid” in Brussel onderstreepte minister van Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, het belang van studie en samenwerking voor circulaire economie,  “Samen met mijn collega’s van de Benelux ben ik ervan overtuigd dat we ons moeten posi... lees meer

Benelux-landen starten energie- en klimaatdialoog

11 jun. 2018 574

België, Nederland en Luxemburg voeren hun samenwerking op bij de uitwerking van hun nationale energie- en klimaatplannen. Dat verklaarde de Belgische energieminister Marie Christine Marghem in naam van de drie landen vandaag op de top van Europese energieministers. Grensoverschrijd... lees meer

meer nieuwsberichten