Detailhandel en telecom

Doelstelling 1: Benelux Detailhandel 2025

Voortbouwend op de inventarisatie van barrières voor de detailhandel uit de studie ‘Benelux Detailhandel 2025’
en in het kader van het streven om een ‘Benelux Retail Unie’ tot stand te brengen, worden er concrete vraagstukken uitgewerkt rond bijvoorbeeld productvereisten, labelling en digitalisering.

Daarnaast wordt het werk met betrekking tot territoriale leveringsbeperkingen voortgezet, voortbouwend op de
analyse over de aard en omvang van territoriale leveringsbeperkingen in de toeleveringsketen van de detailhandelsmarkten in de Benelux-landen en in overeenstemming met de desbetreffende Benelux-aanbeveling uit 2015.

Doelstelling 2: Telecom en mobiele betalingen

Met het oog op het bereiken van connectiviteit zonder grenzen wordt de herziening van het Europees regelgevend kader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten nader opgevolgd.

Technologische ontwikkelingen bieden kansen voor een versnelde invoering van grensoverschrijdende betaalsystemen. Hiervoor is het noodzakelijk om in kaart te brengen op welke wijze bestaande
nationale ecosystemen naar het Benelux-niveau kunnen worden getild. De resultaten van de enquête
van 2016 bieden elementen voor een routekaart naar een geïntegreerde markt van mobiele betalingen met bijbehorende kaders. Volgende stappen dienen genomen te worden in samenhang met de relevante sectoren.

Actueel

Benelux wil grensoverschrijdende aanpak tegen misbruik met zwaar vuurwerk

09 jan. 2019 285

Als gevolg van onzorgvuldig omspringen met vuurwerk vallen er met oud en nieuw vaak slachtoffers en is er materiële schade. Zo mag het zwaardere type vuurwerk enkel verkocht worden aan bevoegde professionals, maar in de praktijk zorgen verschillen in nationale regelgeving ervoor da... lees meer

Benelux Directeuren Generaal-overleg klimaat op COP24

14 dec. 2018 346

Twee dagen nadat ministers Marghem (BE), Wiebes (NL) en Dieschbourg (LU), samen met de bevoegde regionale Belgische ministers, de Benelux-Talanoa verklaring officieel voor hebben gesteld in het Benelux-paviljoen op de COP24 te Katowice en een exemplaar hebben overhandigd aan Ovais ... lees meer

Benelux-Paviljoen op klimaatconferentie COP24

06 dec. 2018 348

In het Poolse Katowice is op 3 december de VN-klimaatconferentie COP24 van start gegaan. Gedurende twee weken wordt gesproken over hoe de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken in het akkoord van Parijs behaald kunnen worden en welke bijkomende afspraken daarvoor gemaakt moeten... lees meer

meer nieuwsberichten