Kernthema

Leefmilieu en ruimte

Ambitie

De Benelux werkt samen om de duurzaamheid van de samenleving te verbeteren. De Benelux zal bijdragen aan het behalen van de Europese milieudoelstellingen (EU 2020). De Benelux zal zich in dit verband met name inzetten op de afstemming van de implementatie van EU-richtlijnen en een pragmatische samenwerking op projectniveau om zo eventuele grenseffecten te ondervangen. Een zo efficiënt en duurzaam mogelijk ruimtegebruik, dat vooral aan de grenzen zo goed mogelijk wordt afgestemd, hoort daar nadrukkelijk bij.

Het milieu en de leefomgeving zijn collectieve goederen waarmee op een duurzame manier dient te worden omgesprongen. De aanpak van milieu-, klimaat- én omgevingsproblemen vraagt om gezamenlijke grensoverschrijdende oplossingen. In de nabije toekomst moet er toegewerkt worden naar een circulaire en groene economie op Benelux-niveau.

In de Benelux leven op dit moment 29 miljoen burgers op 74.600 km2, ofwel 5,6% van de EU-bevolking op 1,7% van de EU-oppervlakte. De bevolkingsdichtheid van bijna 400 inwoners per km2 behoort dan ook tot de hoogste van de Europese Unie. De Benelux is verantwoordelijk voor ruim 7% van de broeikasgasuitstoot (CO2) en 4% van de uitstoot van fijnstof in de Europese Unie. Samen met recente natuurrampen, zoals overstromingen en extreme weertypen, tonen deze feiten aan dat leefmilieu, klimaat en omgeving onder grote druk staan. Door de toenemende bevolking (0,4% ten opzichte van 2013) in de Benelux neemt deze problematiek verder toe, zelfs ondanks de krimpproblematiek in de vele grensgebieden.

Verbetering van de leefomgeving hangt nauw samen met een efficiënte en duurzame inrichting van deze leefomgeving. De Benelux heeft zich ertoe verbonden om bij te dragen aan de milieudoelstellingen, onder andere die van de Europa 2020-strategie en het 7e Europese milieu actieprogramma (MAP) en streeft waar mogelijk naar afstemming van beleid op dit vlak.

De Benelux-samenwerking richt zich daarbij op een aantal vraagstukken: klimaatsverandering (adaptatie, mitigatie en educatie), de bescherming van de milieukwaliteit door het gezamenlijk tegengaan van de verdere luchtverontreiniging, gezamenlijk afvalmanagement, een betere afstemming van milieuwetgeving in de grensgebieden, en het verbeteren van de biodiversiteit met tegelijkertijd aandacht voor economie en duurzame energie.

Bovendien wordt op een nieuw thema samengewerkt naar aanleiding van een Benelux-rondetafel die eind 2015 plaatsvond: circulaire economie. De drie Benelux-landen slaan de handen in elkaar, pakken specifieke onderwerpen op en nemen zo het voortouw in de Europese Unie. Circulaire economie impliceert innovatie en biedt reële kansen voor duurzame groei in de Benelux.

Actueel

Benelux wil EU-motorrol vervullen in overgang naar circulaire economie

12 dec. 2016 337

Luxemburgs staatssecretaris Camille Gira ondertekent Benelux-richtlijn Onder Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux Unie en in aanwezigheid van HHKKHH de erfgroothertog en de erfgroothertogin van het Groothertogdom Luxemburg, ondertekende de Luxemburgse staatssecretaris voor Du... lees meer

Benelux bespreekt effecten klimaatverandering op energiebeleid

10 nov. 2016 247

Na de effecten van de klimaatverandering op volksgezondheid, risicobeheersing en transport recent in kaart te hebben gebracht, besprak men op Benelux-niveau de risico’s en kansen van de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden voor de energiesystemen in de Benelux en de aa... lees meer

Benelux neemt deel aan het internationale symposium over biodiversiteit in Luxemburg

05 sep. 2016 467

Op 5 september heeft het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, vertegenwoordigd door adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser, in aanwezigheid van Luxemburgs minister van Milieu, Carole Dieschbourg, de opening van het 11e internationale symposium over wilde zwijnen in het L... lees meer

meer nieuwsberichten