Kernthema

Mobiliteit

Ambitie

De Benelux heeft aandacht in het bijzonder voor verkeersveiligheid, openbaar vervoer, multimodaliteit en verkeersmanagement. Wij houden daarbij rekening met doelstellingen van ruimtelijke ordening, leefbaarheid en duurzame ontwikkeling in hun samenhang.

De Benelux-markt voor transport en logistiek is innoverend en een koploper op het gebied van efficiëntie. Kortom, de Benelux-landen zitten op de goede weg. Toch is er nog veel te winnen: regels die bijvoorbeeld modern papierloos transport in de weg zitten of juist het ontbreken van heldere regels voor nieuwe vormen van transport.

In 2016 wordt het succesproject rondom samenwerking van wegvervoersinspectiediensten voortgezet en uitgebreid met een ‘Tailor made risk rating tool’, waarmee alle inspectieresultaten op een geautomatiseerde manier grensoverschrijdend gedeeld kunnen worden en hiermee meer gerichte en efficiëntere controles mogelijk worden.

In 2015 is een belangrijk overleg opgestart rondom ‘Intelligente Transport Systemen’. De ambitie voor 2016 is om dit uit te laten monden in concrete samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld rond het oplossen van het probleem van overvolle parkings langs de snelwegen.

Daarnaast zal ook de Benelux-aanbeveling over duurzame mobiliteit verder worden uitgevoerd met onder andere coördinatie tussen de drie nationale beleidskaders in het kader van de ‘Clean Power for Transport’-richtlijn (richtlijn 2014/94/EU betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen).

Maar ook op het spoor, door de lucht en over water is er nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door het realiseren van een Benelux-railagenda voor regionaal grensoverschrijdend vervoer. En het pilootproject papierloos (qua douanedocumenten) vervoer over water wordt substantieel uitgebreid met een groot aantal schepen die voortaan digitaal hun douanedocumenten meevoeren. Ten slotte wordt eveneens naar de luchtvaart gekeken.

Door gezamenlijk op te trekken willen de landen stappen zetten in de realisatie van de ‘Single European Sky’. De Benelux kan in 2016 de vruchten plukken van recente realisaties zoals bijvoorbeeld de samenwerking tussen inspectiediensten inzake wegvervoer en verschillende proefprojecten die grensoverschrijdend kunnen worden opgestart. Ook kan voortgebouwd worden op de uitkomsten van het in 2015 afgeronde onderzoek naar de intra- Benelux Vervoersstromen.

Ten slotte wordt binnen de Urbiscoop-samenwerking een platform geboden om ook de mobiliteit binnen het stedelijke gebied te verbeteren, waarbij ook naar aspecten zoals onder meer geluidsoverlast en luchtkwaliteit wordt gekeken.

Actueel

Grote Benelux-controle op vrachtwagentransport

01 feb. 2017 1008

Bijna 40% van gecontroleerde voertuigen in overtreding, in totaal 62 inbreuken vastgesteld. De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben op woensdag 1 februari 2017, op hetzelfde moment en op 7 verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het vrachtwage... lees meer

Verladers OTM en EVO stellen gezamenlijk memorandum voor aan de Benelux Unie

09 dec. 2016 206

Bedrijven en overheden moeten de Benelux, waar middels kortere procedures en pragmatische afspraken, gebruiken als proeftuin in Europa voor logistieke innovaties die goederenstromen sneller en duurzamer maken. Dit stellen OTM en de Nederlandse ondernemersverenigingen EVO en Fenedex... lees meer

Benelux aanwezig bij de internationale samenwerking rond drones

06 dec. 2016 198

Op dinsdag 6 december 2016 vond de 4e editie plaats van de internationale conferentie over op afstand bestuurde luchtvaartuigsystemen – de zogenaamde drones. De bedoeling was om bouwers, bedrijven en andere stakeholders inzake drones bijeen te brengen om de huidige ontwikkeling va... lees meer

meer nieuwsberichten