Fraudebestrijding

Algemeen

Misbruik, fraude, oplichting, belastingontwijking en sociale dumping vormen grote maatschappelijke uitdagingen. Ze hebben een negatieve impact op de rechtvaardigheid, kunnen voor oneerlijke concurrentie zorgen en treffen alle burgers. Lidstaten lopen er dan weer inkomsten door mis.

Bovendien ontstaan door de digitale ontwikkeling en de opkomst van nieuwe technologieën nieuwe werkvormen en -structuren. Er moet absoluut op worden toegezien dat alle vormen van misbruik en fraude die daaruit kunnen voortvloeien in beeld worden gebracht en dat acties worden uitgezet om deze tegen te gaan.

Het is van essentieel belang om beter inzicht te krijgen in de verbanden tussen de complexiteit van het Europese sociale model en de ontwikkeling van niet-coöperatieve strategieën tussen lidstaten om tot oplossingen te komen.

Als antwoord op deze grote uitdagingen ligt het op de weg van de landen om hun krachten te bundelen om een beter inzicht te krijgen in elkaars preventie-, toezichts- en sanctievoorzieningen teneinde gezamenlijke en afgestemde acties te kunnen organiseren. De verschillen in de nationale implementatie van de gemeenschappelijke regelgeving en de uiteenlopende praktijken op het gebied van toezicht en sancties vormen immers een belemmering voor het bestrijden van misbruik en fraude. Daarbovenop komt nog de inventiviteit van de mensen of bedrijven die de regels trachten te omzeilen.

In het algemeen ligt het op de weg van de landen om richtsnoeren voor de samenwerking uit te zetten ter bestrijding van misbruik en fraude en een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen bij het inrichten van preventie-, toezichts- en sanctievoorzieningen.

Gegevensuitwisseling is daarbij een onmisbare tool. Het is van belang te kijken welke informatie uitgewisseld kan worden, via welke systemen, en of dit uitgebreid moet en kan worden. Tegelijkertijd vraagt de toename van de hoeveelheid informatie om een doeltreffende verwerking hiervan om gericht op te kunnen treden.

Deze samenwerking heeft voornamelijk betrekking op het bestrijden van fiscale en sociale fraude en sociale dumping. Bovendien worden ook andere soorten fraude zoals oplichting in beschouwing genomen.

Strategische aansturing

De structurele samenwerking op fiscaal en sociaal gebied wordt aangestuurd door strategische overleggen die de opdracht hebben om de politieke mandaten van de ministeriële overheden van de Benelux-landen om te zetten, de gezamenlijke prioriteiten te bewaken, de nodige impulsen te geven aan de thematische werkzaamheden en te zorgen voor een regelmatige evaluatie. Op sociaal gebied vindt de samenwerking haar grondslag in de Benelux-aanbeveling betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau.

Actueel

Benelux presenteert fraudebestrijding Elitepaarden in Berlijn

14 mrt. 2017 237

Op 13 en 14 maart 2017 organiseerde de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) in Berlijn de conferentie ‘Exchange of Experience of EU Tax investigators’. NRW is een bevoorrechte partner van de Benelux in die zin dat tussen de Duitse deelstaat en de Benelux-landen in 2008 een po... lees meer

Samen met Benelux werken aan databank om grensoverschrijdende fraude aan te pakken

15 feb. 2017 173

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) wil een   Europese databank om grensoverschrijdende sociale dumping beter te bestrijden. Hij doet dit voorstel  tijdens een seminarie van de BeNeLux inspectiediensten. Samen met Frankrijk wordt da... lees meer

meer nieuwsberichten