Fraudebestrijding

Algemeen

Misbruik, fraude, oplichting, belastingontwijking en sociale dumping vormen grote maatschappelijke uitdagingen. Ze hebben een negatieve impact op de rechtvaardigheid, kunnen voor oneerlijke concurrentie zorgen en treffen alle burgers. Lidstaten lopen er dan weer inkomsten door mis.

Bovendien ontstaan door de digitale ontwikkeling en de opkomst van nieuwe technologieën nieuwe werkvormen en -structuren. Er moet absoluut op worden toegezien dat alle vormen van misbruik en fraude die daaruit kunnen voortvloeien in beeld worden gebracht en dat acties worden uitgezet om deze tegen te gaan.

Het is van essentieel belang om beter inzicht te krijgen in de verbanden tussen de complexiteit van het Europese sociale model en de ontwikkeling van niet-coöperatieve strategieën tussen lidstaten om tot oplossingen te komen.

Als antwoord op deze grote uitdagingen ligt het op de weg van de landen om hun krachten te bundelen om een beter inzicht te krijgen in elkaars preventie-, toezichts- en sanctievoorzieningen teneinde gezamenlijke en afgestemde acties te kunnen organiseren. De verschillen in de nationale implementatie van de gemeenschappelijke regelgeving en de uiteenlopende praktijken op het gebied van toezicht en sancties vormen immers een belemmering voor het bestrijden van misbruik en fraude. Daarbovenop komt nog de inventiviteit van de mensen of bedrijven die de regels trachten te omzeilen.

In het algemeen ligt het op de weg van de landen om richtsnoeren voor de samenwerking uit te zetten ter bestrijding van misbruik en fraude en een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen bij het inrichten van preventie-, toezichts- en sanctievoorzieningen.

Gegevensuitwisseling is daarbij een onmisbare tool. Het is van belang te kijken welke informatie uitgewisseld kan worden, via welke systemen, en of dit uitgebreid moet en kan worden. Tegelijkertijd vraagt de toename van de hoeveelheid informatie om een doeltreffende verwerking hiervan om gericht op te kunnen treden.

Deze samenwerking heeft voornamelijk betrekking op het bestrijden van fiscale en sociale fraude en sociale dumping. Bovendien worden ook andere soorten fraude zoals oplichting in beschouwing genomen.

Strategische aansturing

De structurele samenwerking op fiscaal en sociaal gebied wordt aangestuurd door strategische overleggen die de opdracht hebben om de politieke mandaten van de ministeriële overheden van de Benelux-landen om te zetten, de gezamenlijke prioriteiten te bewaken, de nodige impulsen te geven aan de thematische werkzaamheden en te zorgen voor een regelmatige evaluatie. Op sociaal gebied vindt de samenwerking haar grondslag in de Benelux-aanbeveling betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau.

Actueel

De Benelux-samenwerking is essentieel in de bestrijding van zorgfraude

05 okt. 2017 33

Ingevolge de ondertekening van de Benelux-intentieverklaring betreffende het voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg, op 12 mei jongstleden, hebben de drie Benelux-partners zich - in samenwerking met het European Healthcare Fraud & Corruption Network (EH... lees meer

Grenzeloze uitdagingen

05 sep. 2017 242

Op 6 september had de secretaris-generaal van de Benelux Unie, Thomas Antoine, in Rijsel een ontmoeting met de prefect van de Franse regio Hauts-de-France, Michel Lalande. De regio Hauts-de-France omvat vijf departementen: Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne en Oise, telt zo’n 6.000... lees meer

Informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Benelux in Brussel

04 sep. 2017 154

© MFIN Op 4 september 2017 vond op initiatief van Pierre Gramegna een informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Benelux in Brussel plaats. Johan Van Overtveldt, Jeroen Dijsselbloem en Pierre Gramegna bespraken tijdens een werklunch de grote strategische lijnen di... lees meer

meer nieuwsberichten