Andere soorten fraude

Doelstelling 1: Voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg

In uitvoering van de Benelux-Intentieverklaring ‘Voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg’
werken de partners gezamenlijke initiatieven uit om de volgende punten in kaart te brengen c.q. te voorkomen:
• Activiteiten van gesanctioneerde zorgverleners;
• Gebruik van de Europese ziekteverzekeringskaart;
• Financiële stromen in het kader van de patiëntenmobiliteit.

Doelstelling 2: Oplichting van bedrijven

Het midden- en kleinbedrijf lijdt zeer veel financiële schade per jaar vanwege spooknota’s, valse facturen en
acquisitie- of advertentiefraude. In 2014 werd een Benelux-aanbeveling ondertekend om deze frauduleuze en
misleidende praktijken een halt toe te roepen. Er vindt een evaluatie van de uitvoering van de aanbeveling plaats.

Actueel

Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

11 dec. 2018 60

Het Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude is op 11 december 2018 onder Belgisch voorzitterschap bijeengekomen te Brussel.  De vergadering werd geopend met een toespraak van Frank Philipsen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie in Belg... lees meer

Strategisch overleg fraude in de gezondheidszorg

06 dec. 2018 55

Het Benelux strategisch overleg bestrijding van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg is op 6 december 2018 bij het Secretariaat-Generaal bijeengekomen. Als gevolg van de ondertekening van de Benelux-intentieverklaring over het voorkomen van grensoverschrijdende fraude... lees meer

Benelux-conferentie over de strafrechtelijke bestrijding van fraude

28 jun. 2018 446

Op donderdag 28 juni 2018 vond een seminar plaats tussen de Belgische en Luxemburgse douaneadministraties, de privésector, het openbaar ministerie en advocatenkantoren rond de omzetting van de EU-richtlijn over de strafrechtelijke bestrijding van fraude. Het is nodig om deze richtl... lees meer

meer nieuwsberichten