Andere soorten fraude

  • Oplichting van bedrijven

Als voortrekker van de EU heeft de Benelux zijn krachten gebundeld om oplichting van bedrijven tegen te gaan door een online databank op te zetten waarmee informatie over pogingen over deze vorm van fraude wordt gedeeld. De in 2015 ontwikkelde tool zal worden geoptimaliseerd in aanvulling op de gezamenlijke preventieve maatregelen ter bestrijding van oplichting van bedrijven.

 

  • Voorkomen van risico’s van fraude in de gezondheidszorg (samenwerking met EHFCN/European Healthcare Fraud & Corruption Network)

De klemtoon zal gelegd worden op drie domeinen namelijk met betrekking tot zorgverleners die een beroepserkenning in een andere lidstaat aanvragen, hetgebruiken van de Europese Ziekteverzekeringskaart bij het verstrekken van zorgen in een andere lidstaat en de financiële stromen tussen de Benelux-landen en dit in het kader van de patiënten mobiliteit.

Voor elk van deze drie domeinen zal een project worden uitgewerkt met volgende opdracht namelijk het opzetten van een gericht onderzoek ter zake, het opzetten en het gebruiken van een netwerk platform. 

Actueel

Benelux-conferentie over de strafrechtelijke bestrijding van fraude

28 jun. 2018 55

Op donderdag 28 juni 2018 vond een seminar plaats tussen de Belgische en Luxemburgse douaneadministraties, de privésector, het openbaar ministerie en advocatenkantoren rond de omzetting van de EU-richtlijn over de strafrechtelijke bestrijding van fraude. Het is nodig om deze richtl... lees meer

Modernere en digitale fiscale processen in de Benelux

31 mei 2018 161

De wereld verandert en het is de, soms door noodzaak ingegeven, wens van de fiscale administraties om steeds meer digitaal en duurzaam te werken. Daarbij kan worden gedacht aan het engagement om zoveel mogelijk paperless te werken, de communicatie met de belastingplichtigen langs e... lees meer

Hoorzitting eurocommissaris Marianne Thyssen in het Benelux-Parlement

20 apr. 2018 263

Op 20 april werd Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit, gehoord door de Benelux-parlementsleden. Bij die gelegenheid lichtte zij het huidige standpunt van de Europese Commissie toe ten aanzien van detachering en de herzienin... lees meer

meer nieuwsberichten