Andere soorten fraude

  • Oplichting van bedrijven

Als voortrekker van de EU heeft de Benelux zijn krachten gebundeld om oplichting van bedrijven tegen te gaan door een online databank op te zetten waarmee informatie over pogingen over deze vorm van fraude wordt gedeeld. De in 2015 ontwikkelde tool zal worden geoptimaliseerd in aanvulling op de gezamenlijke preventieve maatregelen ter bestrijding van oplichting van bedrijven.

 

  • Voorkomen van risico’s van fraude in de gezondheidszorg (samenwerking met EHFCN/European Healthcare Fraud & Corruption Network)

De klemtoon zal gelegd worden op drie domeinen namelijk met betrekking tot zorgverleners die een beroepserkenning in een andere lidstaat aanvragen, hetgebruiken van de Europese Ziekteverzekeringskaart bij het verstrekken van zorgen in een andere lidstaat en de financiële stromen tussen de Benelux-landen en dit in het kader van de patiënten mobiliteit.

Voor elk van deze drie domeinen zal een project worden uitgewerkt met volgende opdracht namelijk het opzetten van een gericht onderzoek ter zake, het opzetten en het gebruiken van een netwerk platform. 

Actueel

Meer aandacht voor digitalisering binnen de fiscale fraudebestrijding

29 nov. 2017 204

Aan de vooravond van de aankondiging van de Europese Commissie dat de lidstaten beter moeten samenwerken om de grensoverschrijdende BTW-fraude te bestrijden, zaten de Benelux-partners al samen in het Provinciehuis in Maastricht voor een strategisch overleg.  Onder leiding van adju... lees meer

België en Luxemburg inspecteren 24 vleesbedrijven in hun strijd tegen sociale dumping. #BNLSecurity2...

20 nov. 2017 348

Gezamenlijke controle in Benelux-verband Verschillende Belgische/Waalse inspectiediensten en de Luxemburgse arbeidsinspectie controleerden recent 24 bedrijven actief in de vleesindustrie op sociale fraude. Deze controles hadden plaats in zowel België (Wallonië) als in het Groother... lees meer

Benelux-seminar over Tax Rulings

09 nov. 2017 258

Het Secretariaat-Generaal organiseerde een seminar over ‘Tax rulings : praktijkervaringen en verbeterkansen’. Dit was één van de prioriteiten van het Nederlands Voorzitterschap van de Benelux Unie. Hieraan namen fiscale experten uit de drie Benelux-landen en Duitsland deel. De heer... lees meer

meer nieuwsberichten