Andere soorten fraude

  • Oplichting van bedrijven

Als voortrekker van de EU heeft de Benelux zijn krachten gebundeld om oplichting van bedrijven tegen te gaan door een online databank op te zetten waarmee informatie over pogingen over deze vorm van fraude wordt gedeeld. De in 2015 ontwikkelde tool zal worden geoptimaliseerd in aanvulling op de gezamenlijke preventieve maatregelen ter bestrijding van oplichting van bedrijven.

 

  • Voorkomen van risico’s van fraude in de gezondheidszorg (samenwerking met EHFCN/European Healthcare Fraud & Corruption Network)

De klemtoon zal gelegd worden op drie domeinen namelijk met betrekking tot zorgverleners die een beroepserkenning in een andere lidstaat aanvragen, hetgebruiken van de Europese Ziekteverzekeringskaart bij het verstrekken van zorgen in een andere lidstaat en de financiële stromen tussen de Benelux-landen en dit in het kader van de patiënten mobiliteit.

Voor elk van deze drie domeinen zal een project worden uitgewerkt met volgende opdracht namelijk het opzetten van een gericht onderzoek ter zake, het opzetten en het gebruiken van een netwerk platform. 

Actueel

Hoorzitting eurocommissaris Marianne Thyssen in het Benelux-Parlement

20 apr. 2018 34

Op 20 april werd Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit, gehoord door de Benelux-parlementsleden. Bij die gelegenheid lichtte zij het huidige standpunt van de Europese Commissie toe ten aanzien van detachering en de herzienin... lees meer

België en Nederland starten elektronische gegevensuitwisseling om grensoverschrijdende sociale fraud...

09 apr. 2018 395

België en Nederland zetten een nieuwe stap om grensoverschrijdende sociale fraude op te sporen. De Belgische staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Philippe De Backer en de Nederlandse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara Van Ark, ondertek... lees meer

Meer aandacht voor digitalisering binnen de fiscale fraudebestrijding

29 nov. 2017 513

Aan de vooravond van de aankondiging van de Europese Commissie dat de lidstaten beter moeten samenwerken om de grensoverschrijdende BTW-fraude te bestrijden, zaten de Benelux-partners al samen in het Provinciehuis in Maastricht voor een strategisch overleg.  Onder leiding van adju... lees meer

meer nieuwsberichten