Andere soorten fraude

Doelstelling 1: Voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg

In uitvoering van de Benelux-Intentieverklaring ‘Voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg’
werken de partners gezamenlijke initiatieven uit om de volgende punten in kaart te brengen c.q. te voorkomen:
• Activiteiten van gesanctioneerde zorgverleners;
• Gebruik van de Europese ziekteverzekeringskaart;
• Financiële stromen in het kader van de patiëntenmobiliteit.

Doelstelling 2: Oplichting van bedrijven

Het midden- en kleinbedrijf lijdt zeer veel financiële schade per jaar vanwege spooknota’s, valse facturen en
acquisitie- of advertentiefraude. In 2014 werd een Benelux-aanbeveling ondertekend om deze frauduleuze en
misleidende praktijken een halt toe te roepen. Er vindt een evaluatie van de uitvoering van de aanbeveling plaats.

Actueel

Benelux-conferentie over de strafrechtelijke bestrijding van fraude

28 jun. 2018 338

Op donderdag 28 juni 2018 vond een seminar plaats tussen de Belgische en Luxemburgse douaneadministraties, de privésector, het openbaar ministerie en advocatenkantoren rond de omzetting van de EU-richtlijn over de strafrechtelijke bestrijding van fraude. Het is nodig om deze richtl... lees meer

Modernere en digitale fiscale processen in de Benelux

31 mei 2018 282

De wereld verandert en het is de, soms door noodzaak ingegeven, wens van de fiscale administraties om steeds meer digitaal en duurzaam te werken. Daarbij kan worden gedacht aan het engagement om zoveel mogelijk paperless te werken, de communicatie met de belastingplichtigen langs e... lees meer

Hoorzitting eurocommissaris Marianne Thyssen in het Benelux-Parlement

20 apr. 2018 440

Op 20 april werd Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit, gehoord door de Benelux-parlementsleden. Bij die gelegenheid lichtte zij het huidige standpunt van de Europese Commissie toe ten aanzien van detachering en de herzienin... lees meer

meer nieuwsberichten