Fiscale samenwerking en fraudebestrijding

  • btw-carrouselfraude

Frauduleuze spelers binnen de btw-carrouselfraude zullen worden gedetecteerd en hun uitwijkgedrag zal beheerst worden onder andere door het begeleiden van de implementatie van de verbeterde Transaction Network Analysis op Europees niveau.

 

  • E-commerce/internetverkopen

De partners zullen webshops/elektronische platforms (btw/accijnsgoederen) en de manier waarop zij functioneren in beeld brengen om vervolgens een voorstel te doen voor het inrichten van een forum voor gegevensuitwisseling en een plan van aanpak om de controle en het toezicht te verscherpen.

 

  • Accijnzen

De Benelux-delegaties zullen kennis blijven delen over het monitoren van en profilen op de bewegingen van accijnsgoederen, aansluiten bij bestaande nationale opleidingen en bij elkaar op werkbezoek gaan in het kader van specifieke accijnsonderwerpen. Het overzicht van de accijnstarieven zal worden geactualiseerd en de grenseffecten hiervan zullen bekeken worden.

 

  • Invordering

Het idee voor een procedure, te introduceren op Europees niveau, waarbij wordt gestimuleerd dat de teruggave van buitenlandse btw (of ruimer: een tegoed) wordt aangewend voor aanzuivering van openstaande (fiscale, maar misschien ook andere) schulden wordt verder uitgewerkt.

 

  • Elitepaarden

Ter uitvoering van de Benelux-aanbeveling van 2016 betreffende het bevorderen van de fiscale, douane- en veterinaire samenwerking aangaande de paardensector wordt een multidisciplinaire Benelux/internationale structuur met single points of contacts ingericht, die vervolgens aan de basis staat van een verbeterde gegevensuitwisseling en het opstellen van een best practice guide om de sector (handelaren en verkopers) te informeren.

 

  • Fiscale Intelligence   

De Benelux-landen werken verder aan gemeenschappelijke risicoanalyses en business rules achter deze analysesystemen. De kennis die gedeeld wordt over de technieken en systemen draagt bovendien bij tot het sneller opsporen van nieuwe trends en risico’s.

 

  • Tax rulings

Tijdens een Benelux-seminar zullen de partners hun kennis en ervaring over tax rulings delen en zullen van gedachten wisselen over gemeenschappelijke voorstellen en ideeën.

Actueel

Modernere en digitale fiscale processen in de Benelux

31 mei 2018 77

De wereld verandert en het is de, soms door noodzaak ingegeven, wens van de fiscale administraties om steeds meer digitaal en duurzaam te werken. Daarbij kan worden gedacht aan het engagement om zoveel mogelijk paperless te werken, de communicatie met de belastingplichtigen langs e... lees meer

Hoorzitting eurocommissaris Marianne Thyssen in het Benelux-Parlement

20 apr. 2018 184

Op 20 april werd Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit, gehoord door de Benelux-parlementsleden. Bij die gelegenheid lichtte zij het huidige standpunt van de Europese Commissie toe ten aanzien van detachering en de herzienin... lees meer

België en Nederland starten elektronische gegevensuitwisseling om grensoverschrijdende sociale fraud...

09 apr. 2018 651

België en Nederland zetten een nieuwe stap om grensoverschrijdende sociale fraude op te sporen. De Belgische staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Philippe De Backer en de Nederlandse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara Van Ark, ondertek... lees meer

meer nieuwsberichten