Fiscale samenwerking en fraudebestrijding

Doelstelling 1: Aanpakken van de risico’s binnen de btw-processen

De belangrijkste projecten zijn gericht op de volgende punten:

• Strijden tegen btw-carrouselfraude en het uitwerken van een voorstel voor een fiscaal autopaspoort om
fraude met de margeregeling in de automobielsector tegen te gaan;
• Uitproberen van een Benelux-waarschuwingssysteem, waarbij de landen elkaar signalen geven over belastingplichtigen die btw terugvragen, maar extra aandacht verdienen omdat zij mogelijk frauderen;
• Onderzoeken van de mogelijkheden voor het gebruiken van de beschikbare gegevens bij de uitbreiding van
de Mini One Stop Shop voor gegevensanalyse en toezicht in het kader van de strijd tegen de fraude.

Doelstelling 2: Verbeteren van het uitwisselen van informatie en gegevens

De samenwerking is met name gericht op de volgende punten:

• Kennis uitwisselen over hoe de landen omgaan met de toenemende informatiestroom als gevolg van de Europese en internationale ontwikkelingen;
• Aandacht geven aan riskmanagement om die gegevens gerichter te kunnen gebruiken;
• Bespreken van de aanpak en de impact van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming,
nationaal, maar ook in het kader van de gegevensuitwisseling.

Doelstelling 3: Meer integreren van de invordering in de fiscale keten

Het is met name de bedoeling om:

• De inhoud van de wetgeving bij grensoverschrijdende dossiers uit te wisselen, zodat onderling bekend is
wat de bevoegdheden en mogelijkheden zijn;
• Afspraken te maken over de invordering bij gelijktijdige procedures in meerdere landen, zodat het aan de
staat toekomende geld op de meest geëigende plek terechtkomt.

Doelstelling 4: Schoner maken van de paardenbranche (cf. Benelux-aanbeveling)

In het verlengde van de Benelux-aanbeveling uit 2016 hebben de activiteiten voornamelijk betrekking op de volgende punten:

• Analyseren van de transacties en van de uitvoer van paarden om beter de waarde en de eigenaar te kunnen bepalen, ook over de grens;
• Opzetten van workflows voor het uitwisselen van de informatie intern tussen de betrokken diensten en over de grens heen;
• Publiceren van een informatiebundel voor de sector met de desbetreffende regelgeving.

Doelstelling 5: Controleren op de correcte naleving van deaccijns-regelgeving

Er wordt verder gewerkt aan de volgende punten:

• Structureel uitwisselen van de Belgische gegevens van de teruggaaf bijzondere dieselaccijns met de Nederlandse en Luxemburgse administratie/ databank, zodat deze eventueel vereffend kan worden met openstaande schulden;
• Uitvoeren van een gemeenschappelijke controle op minerale oliën;
• Voorstellen doen hoe controles doelgerichter en efficiënter kunnen plaatsvinden, met een realtimecommunicatie met de andere Benelux-landen.

Doelstelling 6: Op een eigentijdse manier fiscaal omgaan met digitalisering en e-commerce

De partnerlanden zetten vooral in op de volgende punten:

• Ontwikkelen van een gemeenschappelijke strategie voor het omgaan met de fiscale aspecten van e-commerce;
• Draaien van een pilot met een nieuwe technologie om te ontdekken welke voordelen dit mee kan brengen;
• Samen de systemen bestuderen die nog gedigitaliseerd kunnen worden om de fiscale processen moderner en
beter te laten verlopen.

Actueel

Overleg van de directeuren-generaal Fiscaliteit

23 jan. 2019 171

Op 23 januari 2019 vond een eerste Benelux-overleg van de directeuren-generaal Fiscaliteit ten kantore van de FOD Financiën te Brussel plaats, waaraan ook adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser deelnam.  Deze bijeenkomst bood Frank Philipsen, administrateur-generaal van de Bi... lees meer

Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

11 dec. 2018 305

Het Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude is op 11 december 2018 onder Belgisch voorzitterschap bijeengekomen te Brussel.  De vergadering werd geopend met een toespraak van Frank Philipsen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie in Belg... lees meer

Strategisch overleg fraude in de gezondheidszorg

06 dec. 2018 232

Het Benelux strategisch overleg bestrijding van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg is op 6 december 2018 bij het Secretariaat-Generaal bijeengekomen. Als gevolg van de ondertekening van de Benelux-intentieverklaring over het voorkomen van grensoverschrijdende fraude... lees meer

meer nieuwsberichten