Fiscale samenwerking en fraudebestrijding

  • btw-carrouselfraude

Frauduleuze spelers binnen de btw-carrouselfraude zullen worden gedetecteerd en hun uitwijkgedrag zal beheerst worden onder andere door het begeleiden van de implementatie van de verbeterde Transaction Network Analysis op Europees niveau.

 

  • E-commerce/internetverkopen

De partners zullen webshops/elektronische platforms (btw/accijnsgoederen) en de manier waarop zij functioneren in beeld brengen om vervolgens een voorstel te doen voor het inrichten van een forum voor gegevensuitwisseling en een plan van aanpak om de controle en het toezicht te verscherpen.

 

  • Accijnzen

De Benelux-delegaties zullen kennis blijven delen over het monitoren van en profilen op de bewegingen van accijnsgoederen, aansluiten bij bestaande nationale opleidingen en bij elkaar op werkbezoek gaan in het kader van specifieke accijnsonderwerpen. Het overzicht van de accijnstarieven zal worden geactualiseerd en de grenseffecten hiervan zullen bekeken worden.

 

  • Invordering

Het idee voor een procedure, te introduceren op Europees niveau, waarbij wordt gestimuleerd dat de teruggave van buitenlandse btw (of ruimer: een tegoed) wordt aangewend voor aanzuivering van openstaande (fiscale, maar misschien ook andere) schulden wordt verder uitgewerkt.

 

  • Elitepaarden

Ter uitvoering van de Benelux-aanbeveling van 2016 betreffende het bevorderen van de fiscale, douane- en veterinaire samenwerking aangaande de paardensector wordt een multidisciplinaire Benelux/internationale structuur met single points of contacts ingericht, die vervolgens aan de basis staat van een verbeterde gegevensuitwisseling en het opstellen van een best practice guide om de sector (handelaren en verkopers) te informeren.

 

  • Fiscale Intelligence   

De Benelux-landen werken verder aan gemeenschappelijke risicoanalyses en business rules achter deze analysesystemen. De kennis die gedeeld wordt over de technieken en systemen draagt bovendien bij tot het sneller opsporen van nieuwe trends en risico’s.

 

  • Tax rulings

Tijdens een Benelux-seminar zullen de partners hun kennis en ervaring over tax rulings delen en zullen van gedachten wisselen over gemeenschappelijke voorstellen en ideeën.

Actueel

Meer aandacht voor digitalisering binnen de fiscale fraudebestrijding

29 nov. 2017 407

Aan de vooravond van de aankondiging van de Europese Commissie dat de lidstaten beter moeten samenwerken om de grensoverschrijdende BTW-fraude te bestrijden, zaten de Benelux-partners al samen in het Provinciehuis in Maastricht voor een strategisch overleg.  Onder leiding van adju... lees meer

België en Luxemburg inspecteren 24 vleesbedrijven in hun strijd tegen sociale dumping. #BNLSecurity2...

20 nov. 2017 580

Gezamenlijke controle in Benelux-verband Verschillende Belgische/Waalse inspectiediensten en de Luxemburgse arbeidsinspectie controleerden recent 24 bedrijven actief in de vleesindustrie op sociale fraude. Deze controles hadden plaats in zowel België (Wallonië) als in het Groother... lees meer

Benelux-seminar over Tax Rulings

09 nov. 2017 457

Het Secretariaat-Generaal organiseerde een seminar over ‘Tax rulings : praktijkervaringen en verbeterkansen’. Dit was één van de prioriteiten van het Nederlands Voorzitterschap van de Benelux Unie. Hieraan namen fiscale experten uit de drie Benelux-landen en Duitsland deel. De heer... lees meer

meer nieuwsberichten