Sociale samenwerking en fraudebestrijding

Doelstelling 1: Tot stand brengen van een juridisch kader

Het voornemen bestaat om een Benelux-overeenkomst te onderhandelen teneinde een nadere invulling te geven aan de bestaande juridische kaders voor de grensoverschrijdende samenwerking met inbegrip van de
activiteiten van de sociale inspectiediensten (cf. Verdrag van Luik inzake wegvervoerinspectie). Het doel van de
overeenkomst is om de uitvoering van de kerntaken van de Benelux-samenwerking op het gebied van de bestrijding
van fraude en sociale dumping te faciliteren, met name:

• Verbeteren van de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling;
• Opzetten van gezamenlijke controles;
• Opsporen van grensoverschrijdende fraude.

Doelstelling 2: Bestrijden van sociale dumping

Sociale fraude en sociale dumping worden o.a. aangepakt door middel van:

• Gerichte acties en inspecties en gezamenlijke controles in de fraudegevoelige sectoren, bij risicovolle ondernemingen, onder andere bij grensoverschrijdende uitzendkantoren;
• Versterking van de administratieve samenwerking en grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en een betere
opsporing van uitkeringsfraude, met name in situaties van samenloop van werk en uitkering over de grens heen,
zowel als in geval van fictieve woonplaats of niet-aangifte van in het buitenland ontvangen inkomsten en uitkeringen.

De kwestie van de internationale invordering van de uitkeringen wordt eveneens besproken. De Benelux kan als
voorloper in deze materie optreden. Daarnaast worden de effecten en gevolgen van detachering en van de detacheringsprocedure onderzocht teneinde de mogelijkheden te vergroten om onregelmatige situaties op te sporen c.q. te voorkomen.

Actueel

Benelux-conferentie over de strafrechtelijke bestrijding van fraude

28 jun. 2018 338

Op donderdag 28 juni 2018 vond een seminar plaats tussen de Belgische en Luxemburgse douaneadministraties, de privésector, het openbaar ministerie en advocatenkantoren rond de omzetting van de EU-richtlijn over de strafrechtelijke bestrijding van fraude. Het is nodig om deze richtl... lees meer

Modernere en digitale fiscale processen in de Benelux

31 mei 2018 281

De wereld verandert en het is de, soms door noodzaak ingegeven, wens van de fiscale administraties om steeds meer digitaal en duurzaam te werken. Daarbij kan worden gedacht aan het engagement om zoveel mogelijk paperless te werken, de communicatie met de belastingplichtigen langs e... lees meer

Hoorzitting eurocommissaris Marianne Thyssen in het Benelux-Parlement

20 apr. 2018 440

Op 20 april werd Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit, gehoord door de Benelux-parlementsleden. Bij die gelegenheid lichtte zij het huidige standpunt van de Europese Commissie toe ten aanzien van detachering en de herzienin... lees meer

meer nieuwsberichten