Sociale samenwerking en fraudebestrijding

Doelstelling 1: Tot stand brengen van een juridisch kader

Het voornemen bestaat om een Benelux-overeenkomst te onderhandelen teneinde een nadere invulling te geven aan de bestaande juridische kaders voor de grensoverschrijdende samenwerking met inbegrip van de
activiteiten van de sociale inspectiediensten (cf. Verdrag van Luik inzake wegvervoerinspectie). Het doel van de
overeenkomst is om de uitvoering van de kerntaken van de Benelux-samenwerking op het gebied van de bestrijding
van fraude en sociale dumping te faciliteren, met name:

• Verbeteren van de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling;
• Opzetten van gezamenlijke controles;
• Opsporen van grensoverschrijdende fraude.

Doelstelling 2: Bestrijden van sociale dumping

Sociale fraude en sociale dumping worden o.a. aangepakt door middel van:

• Gerichte acties en inspecties en gezamenlijke controles in de fraudegevoelige sectoren, bij risicovolle ondernemingen, onder andere bij grensoverschrijdende uitzendkantoren;
• Versterking van de administratieve samenwerking en grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en een betere
opsporing van uitkeringsfraude, met name in situaties van samenloop van werk en uitkering over de grens heen,
zowel als in geval van fictieve woonplaats of niet-aangifte van in het buitenland ontvangen inkomsten en uitkeringen.

De kwestie van de internationale invordering van de uitkeringen wordt eveneens besproken. De Benelux kan als
voorloper in deze materie optreden. Daarnaast worden de effecten en gevolgen van detachering en van de detacheringsprocedure onderzocht teneinde de mogelijkheden te vergroten om onregelmatige situaties op te sporen c.q. te voorkomen.

Actueel

Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

11 dec. 2018 60

Het Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude is op 11 december 2018 onder Belgisch voorzitterschap bijeengekomen te Brussel.  De vergadering werd geopend met een toespraak van Frank Philipsen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie in Belg... lees meer

Strategisch overleg fraude in de gezondheidszorg

06 dec. 2018 55

Het Benelux strategisch overleg bestrijding van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg is op 6 december 2018 bij het Secretariaat-Generaal bijeengekomen. Als gevolg van de ondertekening van de Benelux-intentieverklaring over het voorkomen van grensoverschrijdende fraude... lees meer

Benelux-conferentie over de strafrechtelijke bestrijding van fraude

28 jun. 2018 446

Op donderdag 28 juni 2018 vond een seminar plaats tussen de Belgische en Luxemburgse douaneadministraties, de privésector, het openbaar ministerie en advocatenkantoren rond de omzetting van de EU-richtlijn over de strafrechtelijke bestrijding van fraude. Het is nodig om deze richtl... lees meer

meer nieuwsberichten