Sociale samenwerking en fraudebestrijding

Doelstelling 1: Tot stand brengen van een juridisch kader

Het voornemen bestaat om een Benelux-overeenkomst te onderhandelen teneinde een nadere invulling te geven aan de bestaande juridische kaders voor de grensoverschrijdende samenwerking met inbegrip van de
activiteiten van de sociale inspectiediensten (cf. Verdrag van Luik inzake wegvervoerinspectie). Het doel van de
overeenkomst is om de uitvoering van de kerntaken van de Benelux-samenwerking op het gebied van de bestrijding
van fraude en sociale dumping te faciliteren, met name:

• Verbeteren van de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling;
• Opzetten van gezamenlijke controles;
• Opsporen van grensoverschrijdende fraude.

Doelstelling 2: Bestrijden van sociale dumping

Sociale fraude en sociale dumping worden o.a. aangepakt door middel van:

• Gerichte acties en inspecties en gezamenlijke controles in de fraudegevoelige sectoren, bij risicovolle ondernemingen, onder andere bij grensoverschrijdende uitzendkantoren;
• Versterking van de administratieve samenwerking en grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en een betere
opsporing van uitkeringsfraude, met name in situaties van samenloop van werk en uitkering over de grens heen,
zowel als in geval van fictieve woonplaats of niet-aangifte van in het buitenland ontvangen inkomsten en uitkeringen.

De kwestie van de internationale invordering van de uitkeringen wordt eveneens besproken. De Benelux kan als
voorloper in deze materie optreden. Daarnaast worden de effecten en gevolgen van detachering en van de detacheringsprocedure onderzocht teneinde de mogelijkheden te vergroten om onregelmatige situaties op te sporen c.q. te voorkomen.

Actueel

Overleg van de directeuren-generaal Fiscaliteit

23 jan. 2019 171

Op 23 januari 2019 vond een eerste Benelux-overleg van de directeuren-generaal Fiscaliteit ten kantore van de FOD Financiën te Brussel plaats, waaraan ook adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser deelnam.  Deze bijeenkomst bood Frank Philipsen, administrateur-generaal van de Bi... lees meer

Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

11 dec. 2018 305

Het Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude is op 11 december 2018 onder Belgisch voorzitterschap bijeengekomen te Brussel.  De vergadering werd geopend met een toespraak van Frank Philipsen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie in Belg... lees meer

Strategisch overleg fraude in de gezondheidszorg

06 dec. 2018 232

Het Benelux strategisch overleg bestrijding van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg is op 6 december 2018 bij het Secretariaat-Generaal bijeengekomen. Als gevolg van de ondertekening van de Benelux-intentieverklaring over het voorkomen van grensoverschrijdende fraude... lees meer

meer nieuwsberichten