Preventie en crisisbeheersing

Algemeen

Crisissen, grote natuurrampen of calamiteiten kunnen een groot aantal mensen treffen en zich over ruime gebieden uitstrekken. In de Benelux zijn de grenzen erg nabij. Aangezien tal van bronnen kunnen bijdragen aan het ontstaan van risico’s op voorvallen of incidenten blijft het van fundamenteel belang dat de Benelux-landen van hun kennis gebruikmaken om grensoverschrijdende risico’s inzichtelijk te maken, te voorkomen en te beheersen. Procesanalyse, het versterken van de samenwerking, alsook educatie en bewustmaking zijn allemaal middelen die bijdragen tot het verbeteren van eenieders veiligheid.

De samenwerking die gericht is op de operationele interventiemiddelen (hulpdiensten, ambulance, politie, …) zal worden versterkt, temeer omdat bij de beheersing van crisissen en noodsituaties de verschillende betrokken diensten van buurlanden snel en gecoördineerd moeten optreden.

Naast deze activiteiten die traditiegetrouw vermeld staan in de actieplannen Senningen, worden onze landen geconfronteerd met andere risico’s die een grensoverschrijdende impact kunnen hebben zoals cyberveiligheid, klimaatverandering (overstromingen), voedselveiligheid, of nog, besmettelijke dierziekten.

De samenwerking op het gebied van rampenrisicopreventie en -reductie zal dus worden geïntensiveerd wetende dat dit kadert in een proactieve en preventieve aanpak, zoals door de nationale overheden autonoom en ook in het verband van de EU is afgesproken met het ondertekenen van het UNISDR Sendai Raamwerk voor rampen – en risicovermindering 2015-2030.

De klimaatverandering laat zich voelen in het dagelijks leven en creëert nieuwe uitdagingen. De risico’s in de drie landen zijn vergelijkbaar. Gezamenlijke actie is hierbij aangewezen. Het zoeken naar duurzame oplossingen kan ook op een Benelux-schaal gebeuren.

Strategische aansturing

De samenwerking inzake crisissen en rampen wordt aangestuurd door het Strategisch overleg Crisisbeheersing.

Met betrekking tot de veterinaire samenwerking vindt de aansturing plaats door de hoofden van de veterinaire diensten (Chief Veterinary Officers).

Actueel

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen...

15 mei 2017 813

België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken. Vanaf 1 juni 2017 moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederlan... lees meer

meer nieuwsberichten