Bestrijden van dierziekten en beveiligen van de voedselketen

  • Betere regelgeving

Om gelijke tred te houden met de Europese ontwikkelingen en de administratieve vereenvoudiging zal het huidige Benelux veterinaire acquis geheel worden herzien naar gelang de behoeften (actualiseren dan wel opheffen).

 

  • Traceren van grensoverschrijdend verkeer

Om van dierziekten gespaard te blijven hebben onze drie landen regelingen getroffen op het gebied van grensbeweiding aan de intra-Benelux-grenzen. Om in te spelen op concrete situaties van landbouwers op het terrein zal de Benelux-beschikking van 2012 inzake de grensbeweiding van runderen aan de intra-Benelux-grenzen zo worden aangepast dat beweiding in een aan de landsgrens grenzende weide door runderen uit een andere gemeente dan een grensgemeente mogelijk wordt en grensbeweiding buiten het weideseizoen is toegestaan.

 

  • Voldoen aan de gezondheidsvoorschriften m.b.t. het verkeer van paardachtigen

Gelet op de specifieke mogelijkheden tot afwijking die op het Europese niveau worden toegestaan voor het grensoverschrijdende verkeer van paardachtigen (richtlijn 2009/156/EG en verordening (EG) nr. 1/2005), wordt het Benelux-Memorandum van Overeenstemming van 2009 over het verkeer en de handel in paardachtigen herbekeken en zo nodig in een meer geschikte juridische vorm gegoten. 

Actueel

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen...

15 mei 2017 611

België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken. Vanaf 1 juni 2017 moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederlan... lees meer

meer nieuwsberichten