Verbeteren van de leefomgeving

Doelstelling 1: Gezamenlijk analyseren van en aanpassen aan de klimaatverandering

Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden kunnen leiden tot grensoverschrijdende keten- en cascade-effecten binnen verschillende sectoren. Een gezamenlijke risicoanalyse versterkt het netwerk van actoren en geeft een scherper inzicht in de grensoverschrijdende effecten van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Er wordt een cyclus van drie opeenvolgende ‘Table top’ oefeningen georganiseerd, met focus op de grensoverschrijdende keteneffecten binnen een beleidsveld: (I) transport, (II) energie en (III) volksgezondheid. Afsluitend is er een overkoepelende ‘Table top’ oefening waarin de onderlinge cascade-effecten over de beleidsvelden heen worden belicht.

Doelstelling 2: Bevorderen van de luchtkwaliteit

De Benelux-landen dienen te voldoen aan Europees opgelegde emissie-eisen, zoals verwoord in de recent aangescherpte EU Nationale Emissie Plafond (NEC) richtlijn (Richtlijn 2001/81/ EG). Deze richtlijn verplicht lidstaten ook hun luchtkwaliteitsbeleid met de buurlanden af te stemmen. Fijnstofen stikstofdioxide-emissies blijven een aandachtspunt in de Benelux. Een onderzoek wordt gestart naar nieuwe wetenschappelijk onderbouwde maatregelen om ammoniakemissies te beperken.

Ammonia abatement strategies to reduce health risks and biodiversity loss in the Benelux–plus region  - Report of the Benelux working group on Air Quality, 2018.

Doelstelling 3: Educatie over duurzame ontwikkeling

Het doel is voornamelijk om de lessons learnt van de Benelux-conferenties in Eupen (2016) en Middelburg (2017) tijdens een uitwisselingsdag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te delen en te verspreiden. Er wordt een gezamenlijke publicatie opgesteld om de kennis van de educatiewerkers verder aan te vullen.

Verslag Beneluxconferentie 2017 - Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde

Doelstelling 4: Bevorderen van verkeersveiligheid

De Benelux-landen hebben te maken met een stabiliserende, dan wel neergaande lijn met betrekking tot het aantal verkeersdoden en -gewonden. De grensoverschrijdende samenwerking is vooral gericht op een betere bescherming van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers, fietsers, jongeren en ouderen). Twee projecten zijn geïdentificeerd:

1. Een gedragscode voor het gebruik van smartphones in het verkeer;

2. Een pilot met het gebruik van nieuwe (EU-)ongevalsindicatoren voor doden en gewonden. De Beneluxlanden kunnen met het toepassen van deze nieuwe indicatoren binnen de EU het voortouw nemen.

Actueel

Benelux-landen versterken veiligheidssamenwerking met nieuw Benelux-politieverdrag

23 jul. 2018 776

De Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens, de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, de Luxemburgse minister van Binnenlandse Veiligheid, Etienne Schneider en de Luxemburgse min... lees meer

21 juli : Benelux-detachement opent burgerlijk gemotoriseerde defilé

20 jul. 2018 545

De nationale Belgische feestdag en het civiele en militaire defilé staan dit jaar in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en het vijfjarig koningschap van koning Filip. Om 60 jaar Benelux-Verdrag in de kijker te plaatsen, zal de gemotoriseerde colonne geopend word... lees meer

Benelux-politieverdrag: Nederlandse politie ondersteunt Gentse politie tijdens de Gentse feesten.

13 jul. 2018 476

De Gentse Feesten, het jaarlijks weerkerend tiendaags feest in de Gentse binnenstad, start vandaag. De Gentse politie doen er alles aan om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, maar dat doen ze niet alleen. Ook dit jaar krijgen ze de steun van collega’s uit Nederlande... lees meer

meer nieuwsberichten