Duurzame samenleving

AMBITIES

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze landen is een echte grensoverschrijdende uitdaging. De Benelux-
activiteiten zijn toegespitst op het verminderen van de meest schadelijke emissies voor de volksgezondheid
(fijnstof, stikstof). De focus ligt tevens op binnenvaart, biomassa en (diesel-)voertuigen.

Op het gebied van biodiversiteit zien de drie landen toe op de toepassing en de actualisering van de samenwerkingsinstrumenten - de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogels en de Benelux-Overeenkomst Natuurbehoud en Landschapsbescherming alsook de bijbehorende Benelux-beschikkingen - en plegen zij overleg over Europese ontwikkelingen om hun standpunten onderling af te stemmen.

Ten slotte krijgen jaarlijks tienduizenden jongeren en volwassenen via verenigingen en andere organisaties
voor milieu- en duurzaamheidseducatie de kans om aan natuurbeleving te doen, informatie in te winnen,
zichzelf vragen te stellen, zich van een en ander bewust te worden om vervolgens deel te nemen en te participeren als milieubewuste burger. De Benelux-samenwerking brengt educatiewerkers met elkaar in contact
om best practices uit te wisselen en gemeenschappelijke instrumenten tot stand te brengen.

PROJECTEN

Verbeteren van de luchtkwaliteit

• Gemeenschappelijke analyse en evaluatie van de nationale luchtkwaliteitsplannen, zoals opgelegd
door de Richtlijn (EU) 2016/2284, die tot doel heeft emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen
per lidstaat en per verontreinigende stof vast te stellen tegen 2025 en 2030;
• Geharmoniseerde aanpak bij het verminderen van de schadelijke emissies van de binnenvaart.

Bijdragen aan het stoppen van het biodiversiteitsverlies

• Publicatie van een dossier waarin het biodiversiteitsbeleid van de drie landen wordt toegelicht;
• Organisatie van een seminar om maatregelen vast te stellen die beantwoorden aan de huidige behoeften inzake de uitoefening van de jacht en waarbij rekening wordt gehouden met de verstoorde evenwichten van sommige
wildsoorten.

Educatie over milieu en duurzaamheid

• Organisatie van een conferentie in Luxemburg (natuurbeschermingscentrum Biodiversum) van 20 tot
22 november voor professionele educatieve medewerkers en beleidsmensen om op hun beurt jongeren meer bij te brengen over milieu en duurzaamheid.

Save the Date Benelux-conferentie 20 t/m 22.11.2019: Natuur- en Milieueducatie & Educatie voor Duurzame ontwikkeling


Dossiers educatie over milieu en duurzaamheid

Verslag Benelux-conferentie 2017: Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde

- Verslag Benelux-conferentie 2014: Leren in transitie

- Verslag Benelux-conferentie 2013: Transitie naar circulaire economie

- Complexiteitssleutels: Pedagogische sleutels tot complexiteitsdenken binnen NME

- Environmental and sustainability education in the Benelux region

 

 

Actueel

Het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming organiseerde een workshop “Blackout”

14 jun. 2019 2100

In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie organiseerde het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming van 13 t/m 14 juni een workshop met volgende titel "De langdurige black-out: gevolgbestrijding, prioritering van de behoeften en planningsmethodieken"... lees meer

Benelux-Justitieministers verbeteren grensoverschrijdende informatie-uitwisseling rond pre-employmen...

06 jun. 2019 1352

De Luxemburgse minister van Justitie, Félix Braz, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens en de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker ondertekenden vandaag een Benelux-intentieverklaring om de informatie-uitwisseling rond pre-employment screening tussen ... lees meer

Benelux-bezoek aan het crisiscentrum en de crisisstaf van Noordrijn-Westfalen

29 mei 2019 2205

De verantwoordelijken van de crisiscentra van de Benelux-landen hebben in aanwezigheid van adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser op 28 en 29 mei een werkbezoek gebracht aan het crisiscentrum en de crisisstaf van de regering van Noordrijn-Westfalen bij het ministerie van Binne... lees meer

meer nieuwsberichten