Verbeteren van de leefomgeving

Doelstelling 1: Gezamenlijk analyseren van en aanpassen aan de klimaatverandering

Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden kunnen leiden tot grensoverschrijdende keten- en cascade-effecten binnen verschillende sectoren. Een gezamenlijke risicoanalyse versterkt het netwerk van actoren en geeft een scherper inzicht in de grensoverschrijdende effecten van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Er wordt een cyclus van drie opeenvolgende ‘Table top’ oefeningen georganiseerd, met focus op de grensoverschrijdende keteneffecten binnen een beleidsveld: (I) transport, (II) energie en (III) volksgezondheid. Afsluitend is er een overkoepelende ‘Table top’ oefening waarin de onderlinge cascade-effecten over de beleidsvelden heen worden belicht.

Doelstelling 2: Bevorderen van de luchtkwaliteit

De Benelux-landen dienen te voldoen aan Europees opgelegde emissie-eisen, zoals verwoord in de recent aangescherpte EU Nationale Emissie Plafond (NEC) richtlijn (Richtlijn 2001/81/ EG). Deze richtlijn verplicht lidstaten ook hun luchtkwaliteitsbeleid met de buurlanden af te stemmen. Fijnstofen stikstofdioxide-emissies blijven een aandachtspunt in de Benelux. Een onderzoek wordt gestart naar nieuwe wetenschappelijk onderbouwde maatregelen om ammoniakemissies te beperken.

Ammonia abatement strategies to reduce health risks and biodiversity loss in the Benelux–plus region  - Report of the Benelux working group on Air Quality, 2018.

Doelstelling 3: Educatie over duurzame ontwikkeling

Het doel is voornamelijk om de lessons learnt van de Benelux-conferenties in Eupen (2016) en Middelburg (2017) tijdens een uitwisselingsdag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te delen en te verspreiden. Er wordt een gezamenlijke publicatie opgesteld om de kennis van de educatiewerkers verder aan te vullen.

Verslag Beneluxconferentie 2017 - Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde

Doelstelling 4: Bevorderen van verkeersveiligheid

De Benelux-landen hebben te maken met een stabiliserende, dan wel neergaande lijn met betrekking tot het aantal verkeersdoden en -gewonden. De grensoverschrijdende samenwerking is vooral gericht op een betere bescherming van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers, fietsers, jongeren en ouderen). Twee projecten zijn geïdentificeerd:

1. Een gedragscode voor het gebruik van smartphones in het verkeer;

2. Een pilot met het gebruik van nieuwe (EU-)ongevalsindicatoren voor doden en gewonden. De Beneluxlanden kunnen met het toepassen van deze nieuwe indicatoren binnen de EU het voortouw nemen.

Actueel

Staatssecretaris Theo Francken ondertekent Benelux-uitvoeringsprotocol met Armenië

20 jun. 2018 84

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, in aanwezigheid van Armeens minister van Buitenlandse Zaken Zohrab Mnatsakanyan, de ambassadeur van Armenië, Tatoul Markarian, de ambassadeur van Luxemburg in... lees meer

Benelux aan de wieg van grensoverschrijdend centrum tegen georganiseerde criminaliteit

17 mei 2018 51

Op 17 mei hebben de ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (NL), Jambon van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (BE) en Reul van Binnenlandse Zaken (NRW), tijdens een symposium in Maastricht, in aanwezigheid van 100 betrokkenen bij de aanpak van grensoverschrijdende criminal... lees meer

Start van de Benelux-week voor politieverbindingsofficieren

16 apr. 2018 379

Van 16 april tot 20 april heeft op het Benelux-secretariaat te Brussel de Benelux-week voor verbindingsofficieren plaats.  Het officiële startschot voor deze allereerste gemeenschappelijke bijeenkomst van de verbindingsofficieren werd gegeven door de Belgische vice-eersteminister e... lees meer

meer nieuwsberichten