Duurzame samenleving

AMBITIES

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze landen is een echte grensoverschrijdende uitdaging. De Benelux-
activiteiten zijn toegespitst op het verminderen van de meest schadelijke emissies voor de volksgezondheid
(fijnstof, stikstof). De focus ligt tevens op binnenvaart, biomassa en (diesel-)voertuigen.

Op het gebied van biodiversiteit zien de drie landen toe op de toepassing en de actualisering van de samenwerkingsinstrumenten - de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogels en de Benelux-Overeenkomst Natuurbehoud en Landschapsbescherming alsook de bijbehorende Benelux-beschikkingen - en plegen zij overleg over Europese ontwikkelingen om hun standpunten onderling af te stemmen.

Ten slotte krijgen jaarlijks tienduizenden jongeren en volwassenen via verenigingen en andere organisaties
voor milieu- en duurzaamheidseducatie de kans om aan natuurbeleving te doen, informatie in te winnen,
zichzelf vragen te stellen, zich van een en ander bewust te worden om vervolgens deel te nemen en te participeren als milieubewuste burger. De Benelux-samenwerking brengt educatiewerkers met elkaar in contact
om best practices uit te wisselen en gemeenschappelijke instrumenten tot stand te brengen.

PROJECTEN

Verbeteren van de luchtkwaliteit

• Gemeenschappelijke analyse en evaluatie van de nationale luchtkwaliteitsplannen, zoals opgelegd
door de Richtlijn (EU) 2016/2284, die tot doel heeft emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen
per lidstaat en per verontreinigende stof vast te stellen tegen 2025 en 2030;
• Geharmoniseerde aanpak bij het verminderen van de schadelijke emissies van de binnenvaart.

Bijdragen aan het stoppen van het biodiversiteitsverlies

• Publicatie van een dossier waarin het biodiversiteitsbeleid van de drie landen wordt toegelicht;
• Organisatie van een seminar om maatregelen vast te stellen die beantwoorden aan de huidige behoeften inzake de uitoefening van de jacht en waarbij rekening wordt gehouden met de verstoorde evenwichten van sommige
wildsoorten.

Educatie over milieu en duurzaamheid

• Organisatie van een conferentie in Luxemburg (natuurbeschermingscentrum Biodiversum) van 20 tot
22 november voor professionele educatieve medewerkers en beleidsmensen om op hun beurt jongeren meer bij te brengen over milieu en duurzaamheid.

UITNODIGING :  Benelux-conferentie 20 t/m 22.11.2019: Natuur- en Milieueducatie & Educatie voor Duurzame ontwikkeling

PROGRAMMA :  Benelux-conferentie 20 t/m 22.11.2019: Natuur- en Milieueducatie & Educatie voor Duurzame ontwikkeling


Dossiers educatie over milieu en duurzaamheid

Verslag Benelux-conferentie 2017: Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde

- Verslag Benelux-conferentie 2014: Leren in transitie

- Verslag Benelux-conferentie 2013: Transitie naar circulaire economie

- Complexiteitssleutels: Pedagogische sleutels tot complexiteitsdenken binnen NME

- Environmental and sustainability education in the Benelux region 

De transitie naar een duurzame samenleving: een Benelux-uitdaging

Contactpersoon

Actueel

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 603

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

Benelux en Frankrijk geven vorm aan samenwerking

24 okt. 2019 594

Van 20 tot 22 november heeft in Luxemburg, onder Luxemburgs Voorzitterschap, een Benelux-conferentie plaats over het belang van educatie rond milieu en duurzame ontwikkeling in aanwezigheid van Luxemburgse minister van Leefmilieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling, Carole Dieschbour... lees meer

Het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming organiseerde een workshop “Blackout”

14 jun. 2019 2415

In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie organiseerde het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming van 13 t/m 14 juni een workshop met volgende titel "De langdurige black-out: gevolgbestrijding, prioritering van de behoeften en planningsmethodieken"... lees meer

meer nieuwsberichten