Opheffen van grensoverschrijdende knelpunten

Doelstelling 1: Vergroten van de grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit De Benelux-acties hebben tot doel de barrières voor grensoverschrijdende gezondheidszorg en patiëntenmobiliteit op te ruimen. De resultaten van de workshops over (i) grensoverschrijdende eHealth communicatie, (ii) informatievoorziening en (iii) planning van de gezondheidszorg worden voorgelegd aan een strategisch overleg, waarbij verdere afspraken worden uitgewerkt en vastgesteld.

Doelstelling 2: Informeren van grenswerkers

Deze werkzaamheden zijn erop gericht relevante informatie te vergaren en ter beschikking te stellen aan personen die grensoverschrijdend actief zijn (student, grenswerker, gepensioneerde, …). De samenwerking heeft betrekking op twee instrumenten: de portal Startpunt Grensarbeid en de informatiebrochures over grensarbeid.

Doelstelling 3: Creëren van een hogeronderwijsruimte

Met de verruiming van de automatische niveauerkenning van de diploma’s naar alle niveaus van het hoger onderwijs wordt een hogeronderwijsruimte gecreëerd, vervult de Benelux een voortrekkersrol in het Bolognaproces (eerste multilaterale afspraak voor automatische erkenning) én wordt grensoverschrijdende studie- en arbeidsmobiliteit gefaciliteerd.

Naar aanleiding van de verruiming van de Benelux-beschikking uit 2015 (de zogenaamde Dondelinger-beschikking) wordt een ministeriële bijeenkomst gepland, waar verdere toekomstperspectieven worden uitgestippeld. De automatische niveauerkenning wordt actief gecommuniceerd naar het brede publiek toe. Voortbouwend op deze dynamiek wordt de mogelijkheid verkend de niveauerkenning te verruimen naar Frankrijk en/of Duitsland.

Actueel

Benelux-politieverdrag: Nederlandse politie ondersteunt Gentse politie tijdens de Gentse feesten.

13 jul. 2018 84

De Gentse Feesten, het jaarlijks weerkerend tiendaags feest in de Gentse binnenstad, start vandaag. De Gentse politie doen er alles aan om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, maar dat doen ze niet alleen. Ook dit jaar krijgen ze de steun van collega’s uit Nederlande... lees meer

Staatssecretaris Theo Francken ondertekent Benelux-uitvoeringsprotocol met Armenië

20 jun. 2018 1087

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, in aanwezigheid van Armeens minister van Buitenlandse Zaken Zohrab Mnatsakanyan, de ambassadeur van Armenië, Tatoul Markarian, de ambassadeur van Luxemburg in... lees meer

Benelux aan de wieg van grensoverschrijdend centrum tegen georganiseerde criminaliteit

17 mei 2018 75

Op 17 mei hebben de ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (NL), Jambon van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (BE) en Reul van Binnenlandse Zaken (NRW), tijdens een symposium in Maastricht, in aanwezigheid van 100 betrokkenen bij de aanpak van grensoverschrijdende criminal... lees meer

meer nieuwsberichten