Samen aanpakken van bedreigingen door de klimaatverandering

  • Risico’s analyseren en oplossingen verkennen

Op basis van de resultaten van de vier workshops (2015-2016) worden een conferentie en een analyse van de risico’s en de veerkracht van klimaatveranderingen en extreme weersomstandigheden voor het grensoverschrijdend vervoerssysteem, de energievoorziening en de volksgezondheid in de Benelux georganiseerd.

Verkend zal worden hoe de natuur ertoe kan bijdragen de gevolgen van klimaatverandering op te vangen door bijv. gebruik te maken van ‘nature-based solutions’. Met het versterken van de natuur wordt deze een oplossing waarmee op termijn besparingen mogelijk zijn.

 

  • Gezamenlijk optreden

In het licht van het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, dat werd vastgesteld tijdens de derde VN-wereldconferentie in Japan op 18 maart 2015, werd afgesproken dat de Benelux zou nagaan welke mogelijkheden er zijn tot een gezamenlijk initiatief om te kunnen inspelen op de voorgestelde aanpak voor rampenrisicovermindering.

 

  • Bewustmaking en educatie over klimaatverandering

Er zal een conferentie worden georganiseerd in Nederland binnen het tussen de drie landen afgestemd kader van ‘Leren leven binnen de grenzen van de aarde’. Hierbij zullen o.a. de risico’s van leven in de delta, good and bad practices rond milieueducatie gepresenteerd worden. Een publicatie wordt ontwikkeld met praktische bouwstenen voor het onderwijs en daarbuiten alsook een website over klimaateducatie onderwerpen.

Actueel

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen...

15 mei 2017 611

België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken. Vanaf 1 juni 2017 moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederlan... lees meer

meer nieuwsberichten