Opheffen van grensoverschrijdende knelpunten

Doelstelling 1: Vergroten van de grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit De Benelux-acties hebben tot doel de barrières voor grensoverschrijdende gezondheidszorg en patiëntenmobiliteit op te ruimen. De resultaten van de workshops over (i) grensoverschrijdende eHealth communicatie, (ii) informatievoorziening en (iii) planning van de gezondheidszorg worden voorgelegd aan een strategisch overleg, waarbij verdere afspraken worden uitgewerkt en vastgesteld.

Doelstelling 2: Informeren van grenswerkers

Deze werkzaamheden zijn erop gericht relevante informatie te vergaren en ter beschikking te stellen aan personen die grensoverschrijdend actief zijn (student, grenswerker, gepensioneerde, …). De samenwerking heeft betrekking op twee instrumenten: de portal Startpunt Grensarbeid en de informatiebrochures over grensarbeid.

Doelstelling 3: Creëren van een hogeronderwijsruimte

Met de verruiming van de automatische niveauerkenning van de diploma’s naar alle niveaus van het hoger onderwijs wordt een hogeronderwijsruimte gecreëerd, vervult de Benelux een voortrekkersrol in het Bolognaproces (eerste multilaterale afspraak voor automatische erkenning) én wordt grensoverschrijdende studie- en arbeidsmobiliteit gefaciliteerd.

Naar aanleiding van de verruiming van de Benelux-beschikking uit 2015 (de zogenaamde Dondelinger-beschikking) wordt een ministeriële bijeenkomst gepland, waar verdere toekomstperspectieven worden uitgestippeld. De automatische niveauerkenning wordt actief gecommuniceerd naar het brede publiek toe. Voortbouwend op deze dynamiek wordt de mogelijkheid verkend de niveauerkenning te verruimen naar Frankrijk en/of Duitsland.

Actueel

Benelux-studiedag: Risicotaxatie

01 okt. 2018 130

Het Benelux Secretariaat-Generaal te Brussel heeft een Benelux-studiedag rond risicotaxatie georganiseerd, met name in het geval van gewelddadige radicalisering.  Aan deze studiedag werd deelgenomen door Gilles de Kerchove, EU-coördinator voor terrorismebestrijding, Paul Van Tigch... lees meer

Benelux-landen versterken veiligheidssamenwerking met nieuw Benelux-politieverdrag

23 jul. 2018 960

De Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens, de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, de Luxemburgse minister van Binnenlandse Veiligheid, Etienne Schneider en de Luxemburgse min... lees meer

21 juli : Benelux-detachement opent burgerlijk gemotoriseerde defilé

20 jul. 2018 674

De nationale Belgische feestdag en het civiele en militaire defilé staan dit jaar in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en het vijfjarig koningschap van koning Filip. Om 60 jaar Benelux-Verdrag in de kijker te plaatsen, zal de gemotoriseerde colonne geopend word... lees meer

meer nieuwsberichten