Getuigenissen

Getuigenis korpschef Turnhout, Roger Leys

 

Roger Leys.jpg  “WEKELIJKS LOST DE POLITIE ZAKEN OP DANKZIJ EEN VLOTTE GEGEVENSOVERDRACHT”  

Nauwere samenwerking tussen politiezones dankzij Benelux-Verdragen 

De Benelux Unie speelt een voortrekkersrol inzake veiligheidsbeleid. In Turnhout plukken ze daar de vruchten van: politiekorps Turnhout telt 263 voltijdse medewerkers, die over 122.000 inwoners waken. Zone Turnhout bestaat uit zeven gemeenten: Turnhout als centrumstad, naast Baarle-Hertog, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse. “Dagelijks merken we de positieve impact van samenwerking over de grenzen heen”, getuigt Roger Leys, korpschef van politiezone Turnhout. 

Absurde situaties

Stel het eens voor: in de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, die van elkaar worden gescheiden door de Belgisch-Nederlandse grens, staan wagens door wegenwerken verkeerd geparkeerd. De wagens met Belgische kentekens worden opgevraagd om de eigenaars te contacteren zodat zij hun auto kunnen verzetten, maar bij wagens met Nederlandse kentekens is dit niet mogelijk. Helaas geen fictie, maar gelukkig wel verleden tijd, dankzij de Benelux Unie. 

Concrete verbetering: gegevensuitwisseling

Die gegevensuitwisseling gebeurt op verschillende niveaus. Zo wordt de lijst met gestolen voertuigen dagelijks geactualiseerd met informatie die tussen Den Haag en Brussel wordt uitgewisseld. Alle politiediensten kunnen die lijst raadplegen en de voertuigen helpen opsporen via camera’s met nummerplaatherkenning. “Ook lokaal levert die gegevensuitwisseling heel wat op”, benadrukt Leys. “Zo werd op het burenoverleg afgesproken dat de politiezones iedere werkdag relevante aandachtspunten delen. Wat de eigen agenten wordt meegedeeld voor ze op dienst vertrekken, wordt gedeeld met Tilburg. Ook in de omgekeerde richting. Wekelijks lost de politie zaken op dankzij een vlotte gegevensoverdracht. Zo hadden we recent een overval op een winkel in Baarle-Nassau. Dankzij regels die voorzien zijn in het Benelux-Verdrag en de Raadsbesluiten, lichtte Tilburg meteen de meldkamer van Wilrijk in, waardoor de hele provincie Antwerpen snel verwittigd was. Toen de bewuste auto nog van Baarle-Nassau onderweg was van Turnhout, werden de daders al geklist, met het geld van de overval nog bij zich.” Ook terrorismebestrijding wordt op deze manier ondersteund. Personen die tekenen van radicalisering vertonen, worden gevolgd en ook deze informatie wordt gedeeld met de collega’s in Tilburg. Op het landenoverleg worden de ‘good practices’ in software en innovatie onderling gedeeld. Omdat op zo’n vergadering uitgebreide delegaties aanwezig zijn, zijn er altijd wel nieuwe ervaringen te delen. 

Geschiedenis van de Benelux-Verdragen over Veiligheid

De Benelux Unie bestaat al een hele tijd. Het eerste belangrijke Verdrag was er in 1962 (Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken.) De volgende belangrijke verbetering volgde met de Schengenuitvoeringsovereenkomst in 1993. Het tweede Benelux-Verdrag, vastgelegd in 2004, had een grote impact op het overleg tussen de landen. Gelijklopend met dit Benelux-Politieverdrag (ook genaamd Verdrag van Senningen) werd een overlegstructuur vastgelegd voor de verschillende zuilen, zoals de politie er één is, net als de civiele veiligheid of migratie. In de zuil ‘politie’ zijn drie niveaus: het strategische overleg, waar de politiebazen elkaar ontmoeten, het landenoverleg en het burenoverleg. Het landenoverleg is een ruime vergadering, waar de vertegenwoordigers van het burenoverleg bijeen komen. In totaal zijn er zeven burenoverlegfora, gaande van de kust tot aan de Maas in Limburg. 

Het eerste Verdrag was vooral belangrijk op wetgevend vlak. Het tweede Benelux-Verdrag, in 2004, heeft een grote impact op de politionele samenwerking. Zo voorziet zij in samenwerking voor openbare ordehandhaving en informatie-uitwisseling, zoals het uitwisselen van kentekens bij een verkeersovertreding. De inhoud van dat Verdrag werd nadien grotendeels overgenomen in akkoorden tussen meerdere landen. Ook was er een territoriale versoepeling. Na 1962 mocht de politie een persoon slechts achtervolgen tot 10 kilometer voorbij de grens, terwijl deze belemmeringen in 2004 nagenoeg volledig werden weggewerkt. 

Impact op supranationale wetgeving

Al sinds 1962 is de Benelux Unie een drijvende kracht binnen de Europese Unie, maar ook het Benelux-Politieverdrag van 2004 werd vrij snel territoriaal verruimd via het Verdrag van Prüm, waardoor de principes van vlotte informatie-uitwisseling al een jaar later op grotere schaal in Europa werden toegepast. Volgens dat verdrag, dat sterk geïnspireerd werd door het Benelux-Verdrag van 2004, heeft men ook wederzijdse toegang tot mekaars kentekenregister. In 2008 werden twee belangrijke Europese Raadsbesluiten (615/JBZ en 616/JBZ) genomen die hierop verder bouwden. Zo kan er in het kader van ordehandhaving of bij rampen vlot bijstand worden geleverd over de grenzen heen. 

Verder werken aan integratie

“Wat betreft informatie-uitwisselingen zijn er eigenlijk geen echte belemmeringen meer”, is Roger Leys verheugd. “Waar wel nog meer samenwerking wenselijk is, is bij bepaalde opsporingen aan de overzijde van de grens.” Als bij een misdrijf iemand aan de andere kant van de grens moet worden ondervraagd, wordt dat erg ingewikkeld. Dat zit zo: in 1962 werd reeds voorzien dat rechtshulp over de grens kan gebeuren. Dat kon rechtstreeks tussen de parketten van beide landen geregeld worden. De ondervraagde moet wel door een landgenoot worden ondervraagd, eventueel bijgestaan door een collega van het land waar de misdaad plaatsvond.

Voor vrij courante zaken zou dat eigenlijk rechtstreeks moeten kunnen, waardoor je niet steeds je collega moet lastigvallen. 

Benelux-Politieverdrag aanpassen 

Op 26 januari gaf Nederland het officiële startschot van haar Voorzitterschap van de Benelux. Bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit hebben de onderhandelingen voor de herziening van het Benelux Politieverdrag uit 2004 (Verdrag van Senningen) de hoogste prioriteit.

http://www.benelux.int/nl/nieuws/bdv-benelux-landen-gaan-nog-nauwer-samenwerken-bij-het-bestrijden-van-grensoverschrijdende-criminaliteit

Actueel

Noordzeelanden zien Benelux-UK regio als eerste internationale wind-op-zee cluster

19 dec. 2017 327

De energie en klimaatministeries van de landen rond de Noordzee beraadslaagden op 19 december over de voortgang van hun samenwerking in het North Seas Energy Forum. In 2016 spraken de Noordzeelanden op initiatief van Nederland af om nauwer samen te werken om de ontwikkeling van win... lees meer

Benelux en India starten pilootproject om douaneformaliteiten te digitaliseren

15 dec. 2017 575

Hoge ambtenaren van de douanediensten van de Benelux-landen en van India, de heren Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen België,  Pieter Hasekamp, directeur-generaal voor fiscale zaken Nederland, Alain Bellot, directeur Administratie Douane en Ac... lees meer

Benelux-landen moderniseren samen hun merkenrecht

11 dec. 2017 440

Ondernemers verzekerd van maximale bescherming De bescherming van merken in de Benelux versterken en de registratie ervan gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken, daar ondertekenden vandaag hoge vertegenwoordigers van de Benelux-landen een overeenkomst over.  Deze past de be... lees meer

meer nieuwsberichten