Nieuws

< terug

België en Luxemburg inspecteren 24 vleesbedrijven in hun strijd tegen sociale dumping. #BNLSecurity2017

20-11-2017 195


Gezamenlijke controle in Benelux-verband

Verschillende Belgische/Waalse inspectiediensten en de Luxemburgse arbeidsinspectie controleerden recent 24 bedrijven actief in de vleesindustrie op sociale fraude. Deze controles hadden plaats in zowel België (Wallonië) als in het Groothertogdom Luxemburg . De inspectie vloeit voort uit de Benelux-samenwerking, waarbinnen de drie landen samen optreden tegen sociale dumping en het tegengaan van schijnconstructies.

Benelux strijdt tegen omstandigheden waarin werknemers onderbetaald worden, (te) lang werken, illegaal arbeid verrichten, er sprake is van uitkeringsfraude of verschuldigde premies en belastingen niet betaald worden. Ditmaal werd een controle uitgevoerd in de vleessector. Vaak worden buitenlandse onderaannemers ingeschakeld die niet alle sociale spelregels respecteren en hierdoor ruim onder de reguliere marktprijzen werken.

Inspectieteams

De 6 Belgische/Waalse deelnemende inspectiediensten waren:  De inspectie Toezicht Sociale Wetten (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de inspectie van de Waalse overheid en de inspectie van Financiën. In Luxemburg ging het om de Luxemburgse Arbeidsinspectie ( ‘Inspection du travail et des mines’).

Doel controleactie

De gemeenschappelijke controle, die op hetzelfde moment plaatsvond in België en Luxemburg , richtte zich in België op 21 firma’s en in Luxemburg werden drie firma’s in de vleessector (slachten en uitbenen van vlees)  aan een inspectie onderworpen.

Doordat België en Luxemburg vooraf gegevens uit hun databanken uitwisselden voor een gezamenlijke risicoanalyse, kwamen onregelmatigheden aan het licht rond mogelijke inbreuken op de sociale wetgeving.

Dit gaf aanleiding om ter plaatse gericht te controleren op de correcte naleving van de wetgeving rond o.a. minimumlonen, arbeidstijd, sociale zekerheid, belastingen alsook van de nationale en regionale wetgevingen over uitzendarbeid en –bureaus.

Resultaten controle

In België werden 21 firma’s gecontroleerd in Bastogne ( 7 firma’s), Rochefort ( 3 firma’s) en Ciney (11 firma’s) waarvan 176 werknemers en drie zelfstandigen. Daarvan bleken slechts drie firma’s en een zelfstandige in orde. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld zoals het ontbreken van aanwezigheidsregistratie, inbreuken op het werkreglement, het niet-respecteren van wetgeving van Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, uitbetaling van lonen,….

In het Groothertogdom Luxemburg werden drie firma’s gecontroleerd in Dudelange en in Besch-Kleinmacher. Er werden inbreuken vastgesteld op vlak van o.a. arbeidscontracten, het niet-concurrentiebeding, salaris uitbetaling en registratie van arbeidstijd,..

Benelux-afspraken

Deze gezamenlijke controle is een concrete uitwerking van de afspraken die de drie landen maakten tijdens de Benelux-Sociale Top in 2014 en de Top van Benelux-Eerste ministers in 2015 en 2017. Ze kadert ook binnen de Benelux-afspraak over nauwere samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude, waarin onder andere werd overeengekomen om gemeenschappelijke inspecties te organiseren. Eerder werd er al een gezamenlijke controle uitgevoerd tussen België en Nederland op uitzendkantoren actief in de bouwsector.

Voorloper binnen de EU

Deze operationele samenwerking binnen  de Benelux is een voorbeeld van hoe oneerlijke concurrentie voor bedrijven en sociale dumping/fraude in de regio kan worden tegengegaan. De Benelux toont hiermee aan Europa hoe gemeenschappelijke controles georganiseerd kunnen worden en hoe dit probleem door een grensoverschrijdende samenwerking kan worden aangepakt.

Momenteel loopt de Benelux-Week van de Veiligheid, #BNLSecurity2017 ,  waarmee de drie landen hun samenwerking op veiligheidsvlak willen versterken.

 

Actueel

Benelux-landen moderniseren samen hun merkenrecht

11 dec. 2017 111

Ondernemers verzekerd van maximale bescherming De bescherming van merken in de Benelux versterken en de registratie ervan gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken, daar ondertekenden vandaag hoge vertegenwoordigers van de Benelux-landen een overeenkomst over.  Deze past de be... lees meer

Benelux-ministers streven naar één vrije ruimte voor elektrisch rijden

07 dec. 2017 731

Overheden en sectororganisaties slaan handen in elkaar Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux vindt een grote drielanden conferentie plaats om te komen tot een Benelux Zero-Emission regio. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veld... lees meer

Meer aandacht voor digitalisering binnen de fiscale fraudebestrijding

29 nov. 2017 25

Aan de vooravond van de aankondiging van de Europese Commissie dat de lidstaten beter moeten samenwerken om de grensoverschrijdende BTW-fraude te bestrijden, zaten de Benelux-partners al samen in het Provinciehuis in Maastricht voor een strategisch overleg.  Onder leiding van adju... lees meer

meer nieuwsberichten