Nieuws

< terug

Benelux aanjager van Europees netwerk van crisiscentra

02-05-2019 2490


De directeuren-generaal van de crisiscentra van de Benelux-landen, hun collega-directeuren-generaal van zeven andere Europese crisiscentra en vertegenwoordigers van de Raad van de EU en de NAVO zijn vandaag samengekomen in het Huis van de Benelux.  De directeur-generaal van het Belgische crisiscentrum, Bart Raeymaekers, nam in 2018 het initiatief voor een dergelijke bijeenkomst op Europees niveau.

Zonder de bestaande structuren en mechanismen op EU-niveau te willen dupliceren, moet een dergelijk netwerk het mogelijk maken om zich bewust te zijn van de uitdagingen die de collega's moeten aangaan, expertise en ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van nationale oplossingen en elkaar snel te bereiken in geval van een crisis of noodsituatie.

De bijeenkomst werd geopend door Alain de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, die de voorlopersrol van de Benelux beklemtoonde.  Hij wees met name op de in 1985 gestarte Schengensamenwerking, die verdere vooruitgang op het gebied van de Europese integratie mogelijk heeft gemaakt. Ook merkte hij op dat de Benelux-landen sinds 2006 samenwerken op het terrein van crisisbeheersing. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft zich vervolgens bij deze samenwerking aangesloten.

Het doel van deze eerste ontmoeting was om elkaar te leren kennen en de nationale procedures en strategieën voor crisisbeheersing onderling toe te lichten.   Het huidige en toekomstige EU-voorzitterschap heeft tevens kunnen rapporteren over de huidige en toekomstige werkzaamheden binnen de EU-organen. Voorts was een van de belangrijkste thema’s van de dag hoe de EU en de landen omgaan met hybride dreigingen.

Deze bijeenkomst werd afgesloten met een toespraak van Belgisch minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

Het is nu zaak dit Europese netwerk te ontwikkelen in het licht van het verdere verloop van toekomstige bijeenkomsten. 

 

Actueel

North Seas Energy Cooperation : nieuw werkprogramma windenergie op zee

04 dec. 2019 143

Benelux en andere landen rond de Noordzee spraken vandaag een nieuw werkprogramma af voor windenergie op zee. Extra aandacht zal gaan naar een projectmatige aanpak van offshore windparken die met meerdere landen tegelijk zijn verbonden. De landen zullen ook samen een visie ontwikke... lees meer

Enquête: Wat vindt u van onze Website?

02 dec. 2019 157

Hoe kunnen wij onze website verbeteren? Jouw mening telt! Bekijk jij geregeld onze website www.benelux.int  ? Graag willen wij jou in de toekomst nog beter informeren en daarvoor rekenen we op jouw nu al gewaardeerde medewerking.  Wij vinden een goede communicatie met onze stakeh... lees meer

Benelux Strategisch overleg Politie

28 nov. 2019 136

Op 28 november 2019 vond op het Secretariaat-Generaal van de Benelux het strategisch overleg van de politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking be... lees meer

meer nieuwsberichten