Nieuws

< terug

Benelux aanjager van Europees netwerk van crisiscentra

02-05-2019 2374


De directeuren-generaal van de crisiscentra van de Benelux-landen, hun collega-directeuren-generaal van zeven andere Europese crisiscentra en vertegenwoordigers van de Raad van de EU en de NAVO zijn vandaag samengekomen in het Huis van de Benelux.  De directeur-generaal van het Belgische crisiscentrum, Bart Raeymaekers, nam in 2018 het initiatief voor een dergelijke bijeenkomst op Europees niveau.

Zonder de bestaande structuren en mechanismen op EU-niveau te willen dupliceren, moet een dergelijk netwerk het mogelijk maken om zich bewust te zijn van de uitdagingen die de collega's moeten aangaan, expertise en ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van nationale oplossingen en elkaar snel te bereiken in geval van een crisis of noodsituatie.

De bijeenkomst werd geopend door Alain de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, die de voorlopersrol van de Benelux beklemtoonde.  Hij wees met name op de in 1985 gestarte Schengensamenwerking, die verdere vooruitgang op het gebied van de Europese integratie mogelijk heeft gemaakt. Ook merkte hij op dat de Benelux-landen sinds 2006 samenwerken op het terrein van crisisbeheersing. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft zich vervolgens bij deze samenwerking aangesloten.

Het doel van deze eerste ontmoeting was om elkaar te leren kennen en de nationale procedures en strategieën voor crisisbeheersing onderling toe te lichten.   Het huidige en toekomstige EU-voorzitterschap heeft tevens kunnen rapporteren over de huidige en toekomstige werkzaamheden binnen de EU-organen. Voorts was een van de belangrijkste thema’s van de dag hoe de EU en de landen omgaan met hybride dreigingen.

Deze bijeenkomst werd afgesloten met een toespraak van Belgisch minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

Het is nu zaak dit Europese netwerk te ontwikkelen in het licht van het verdere verloop van toekomstige bijeenkomsten. 

 

Actueel

Unieke samenwerking tussen Belgische en Nederlandse politie te paard

10 jul. 2019 111

Het lokale politieteam van de Belgische badplaats Knokke-Heist kreeg deze week versterking van zowel de Belgische als Nederlandse politie te paard. Voor de Nederlandse politie was het de eerste keer dat ze met hun cavalerie een Belgische politiezone bijstonden tijdens een preventie... lees meer

Benelux ondersteunt Baarle in oprichting Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

03 jul. 2019 206

Door de speciale geografische situatie zijn het Belgische Baarle-Hertog en het Nederlandse Baarle- onderling sterk verweven. Er is op het grondgebied van de beide gemeenten nauwelijks een plek te vinden waar je niet ergens dicht bij de grens bent en wat er in de ene gemeente gebeur... lees meer

Benelux-stand op de Luxemburgse politiedag

30 jun. 2019 674

Zondag was het politiedag in Mersch (LU) die meer dan 10.000 bezoekers ontving. Demonstraties, stands, expositie van materieel en auto's en animaties voor het grote publiek rond de Luxemburgse politie en de grenspolitie stonden op het programma.  Het Secretariaat-Generaal van de B... lees meer

meer nieuwsberichten