Nieuws

< terug

Benelux bekijkt gevolgen klimaatverandering op transport

19-10-2018 359


Tijdens een ‘Table-top’ oefening, waaraan meer dan twintig experten inzake klimaatadaptatie, risicobeheersing en transport uit de Benelux-landen deelnamen, werden, via een rollenspel, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden op het grensoverschrijdend transportsysteem in de Benelux gesimuleerd. 

Hierbij werd vertrokken van een veronderstelde reeks lange hete zomers en stormachtige natte winters in het midden van de 21ste eeuw. Daarbij werd nagegaan hoe veerkrachtig het transportsysteem en hoe robuust de samenwerking tussen de drie landen is om dergelijke situaties het hoofd te bieden. Specifieke aandacht ging uit naar de binnenvaart, de wegvervoer, het spoorvervoer en de luchtvaart. Niet allen de eventuele schade aan de infrastructuur of de belemmering van het vlotte verkeer is hierbij belangrijk. Evenzeer moeten hierbij de effecten op de economie, zoals het ‘just-in-time model in de logistieke sector, in ogenschouw worden genomen. 

Deze oefening past in een reeks van drie dergelijke exercities, waarbij de andere gaan over Volksgezondheid (22 juni) en over Energie (9 november). De uitkomsten zijn maatgevend voor de verdere Benelux-samenwerking inzake klimaatadaptatie.”

Actueel

Minister C. Turmes moderniseert succesvolle Centraal-West-Europese samenwerking om energie- en klima...

04 mrt. 2019 443

Op 4 maart 2019, in de marge van de vergadering van de Energieraad van de EU, heeft de Luxemburgse minister van Energie en Ruimtelijke Ordening, Claude Turmes, een bijeenkomst van het Pentalateral Energy Forum voorgezeten, waarvan de Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk... lees meer

Baarle-Hertog en Baarle-Nassau op bezoek bij Benelux

27 feb. 2019 196

De gemeentebesturen van Baarle-Nassau (N) en Baarle-Hertog (B), onder leiding van burgemeesters mevrouw M. de Hoon-Veelenturf en de heer F. de Bont,  brachten een werkbezoek aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux. De enclavesituatie zorgt ervoor dat de beide gemeenten zo nauw... lees meer

Benelux-week bij het Europacollege

21 feb. 2019 181

Elk jaar organiseert het Europacollege in Brugge op initiatief van zijn studenten een "nationale week". Deze "Europese professionals" in spe, afkomstig uit een vijftigtal landen, hebben zo de kans om de verschillende facetten van een land of regio van Europa te ontdekken. Dit jaar ... lees meer

meer nieuwsberichten