Nieuws

< terug

Benelux bekijkt gevolgen klimaatverandering op transport

19-10-2018 319


Tijdens een ‘Table-top’ oefening, waaraan meer dan twintig experten inzake klimaatadaptatie, risicobeheersing en transport uit de Benelux-landen deelnamen, werden, via een rollenspel, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden op het grensoverschrijdend transportsysteem in de Benelux gesimuleerd. 

Hierbij werd vertrokken van een veronderstelde reeks lange hete zomers en stormachtige natte winters in het midden van de 21ste eeuw. Daarbij werd nagegaan hoe veerkrachtig het transportsysteem en hoe robuust de samenwerking tussen de drie landen is om dergelijke situaties het hoofd te bieden. Specifieke aandacht ging uit naar de binnenvaart, de wegvervoer, het spoorvervoer en de luchtvaart. Niet allen de eventuele schade aan de infrastructuur of de belemmering van het vlotte verkeer is hierbij belangrijk. Evenzeer moeten hierbij de effecten op de economie, zoals het ‘just-in-time model in de logistieke sector, in ogenschouw worden genomen. 

Deze oefening past in een reeks van drie dergelijke exercities, waarbij de andere gaan over Volksgezondheid (22 juni) en over Energie (9 november). De uitkomsten zijn maatgevend voor de verdere Benelux-samenwerking inzake klimaatadaptatie.”

Actueel

Benelux wil grensoverschrijdende aanpak tegen misbruik met zwaar vuurwerk

09 jan. 2019 114

Als gevolg van onzorgvuldig omspringen met vuurwerk vallen er met oud en nieuw vaak slachtoffers en is er materiële schade. Zo mag het zwaardere type vuurwerk enkel verkocht worden aan bevoegde professionals, maar in de praktijk zorgen verschillen in nationale regelgeving ervoor da... lees meer

Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer stuurt aan op bevorderen multimodaliteit door digitaliseri...

19 dec. 2018 73

Onder Belgisch voorzitterschap vond op woensdag 19 december 2019 het jaarlijks Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. In het Benelux Huis in Brussel kwamen de Directeuren Generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen same... lees meer

Benelux ondertekent uitvoeringsprotocol met Oekraïne

17 dec. 2018 325

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden de directeur-generaal van de dienst vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, de plaatsvervangend chef de poste van de Nederlandse ambassade in België, Meline Arakelian, de ambassadeur van Luxemburg in België, Arlette Conzemiu... lees meer

meer nieuwsberichten