Nieuws

< terug

Benelux bekijkt gevolgen klimaatverandering op transport

19-10-2018 198


Tijdens een ‘Table-top’ oefening, waaraan meer dan twintig experten inzake klimaatadaptatie, risicobeheersing en transport uit de Benelux-landen deelnamen, werden, via een rollenspel, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden op het grensoverschrijdend transportsysteem in de Benelux gesimuleerd. 

Hierbij werd vertrokken van een veronderstelde reeks lange hete zomers en stormachtige natte winters in het midden van de 21ste eeuw. Daarbij werd nagegaan hoe veerkrachtig het transportsysteem en hoe robuust de samenwerking tussen de drie landen is om dergelijke situaties het hoofd te bieden. Specifieke aandacht ging uit naar de binnenvaart, de wegvervoer, het spoorvervoer en de luchtvaart. Niet allen de eventuele schade aan de infrastructuur of de belemmering van het vlotte verkeer is hierbij belangrijk. Evenzeer moeten hierbij de effecten op de economie, zoals het ‘just-in-time model in de logistieke sector, in ogenschouw worden genomen. 

Deze oefening past in een reeks van drie dergelijke exercities, waarbij de andere gaan over Volksgezondheid (22 juni) en over Energie (9 november). De uitkomsten zijn maatgevend voor de verdere Benelux-samenwerking inzake klimaatadaptatie.”

Actueel

Benelux-Raad bereidt samenwerkingsprojecten 2019 voor

13 nov. 2018 94

De drie topambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken, mevrouw Joke Brandt (NL), de heer Bruno van der Pluijm (BE) en de heer Gaston Stronck (LU)  vergaderden onder Belgisch Voorzitterschap als Benelux-Raad om de dossiers voor het Benelux-Comité van Ministers, het hoogste... lees meer

Benelux-regio investeert in duurzame waterstoftechnologieën

19 okt. 2018 451

Gelegen aan de Noordzee met aanzienlijke ontwikkelingen in de offshore windenergie in combinatie met een sterke industriële basis, zet de Benelux-regio zich hard in om uit te groeien tot een toonaangevende proeftuin voor het opschalen en testen van innovatieve oplossingen voor de p... lees meer

Benelux bekijkt gevolgen klimaatverandering op transport

19 okt. 2018 198

Tijdens een ‘Table-top’ oefening, waaraan meer dan twintig experten inzake klimaatadaptatie, risicobeheersing en transport uit de Benelux-landen deelnamen, werden, via een rollenspel, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden op het ... lees meer

meer nieuwsberichten