Nieuws

< terug

Benelux eenheidsmarkt voor detailhandel kan 95.000 banen en 36.000 bedrijven opleveren tegen 2025

20-02-2017 27


Resultaten van de studie ‘Benelux Detailhandel 2025’

 

Brussel, 20-02-2016| Het creëren van een eenheidsmarkt voor de detailhandel in de Benelux biedt niet alleen belangrijke voordelen voor zowel consumenten als ondernemers. Tegen 2025 zou een eengemaakte retailmarkt kunnen zorgen voor 95.000 nieuwe banen en 36.000 nieuwe bedrijven in de sector. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Vlerick Business School in opdracht van het Secretariaat-Generaal van de Benelux. De studie die vandaag overhandigd wordt aan de economieministers van de Benelux – Kris Peeters (BE), Henk Kamp (NL) en Etienne Schneider (LU) – bevat ook vijf beleidsaanbevelingen om grensoverschrijdende detailhandelsmarkt te versterken door bestaande obstakels voor ondernemers weg te werken.

Adjunct-secretaris-generaal Benelux, Alain de Muyser :  “ Deze studie is een primeur aangezien ze betrouwbare lijnen uitzet voor een samenwerking waarmee bedrijven alsook burgers, als consument,  hun voordeel kunnen doen.  Dit is echter nog maar het begin. De aanbevelingen dienen nader te worden uitgewerkt in grensoverschrijdend verband, wat de bestaansreden is van een meer eengemaakte Benelux interne markt voor detailhandel”.                

Kloppend hart van economie

In de Benelux-landen is de retailsector een belangrijke economische speler die een dagelijkse impact heeft op het leven van burgers. De detailhandel telde in 2013 198.052 bedrijven, goed voor bijna 1 miljoen banen met een omzet van 219 miljard euro. De online verkoop, e-commerce, haalde in de Benelux in 2014 een omzet van bijna 20 miljard euro. Uit deze Benelux-studie, die voortvloeide uit de Benelux-Top van Eerste Ministers,  blijkt dat het volledige potentieel van één Benelux-markt voor detailhandel nog niet is bereikt. De vervolmaking van één Benelux-thuismarkt levert, volgens dit Benelux-rapport,  enorme voordelen op voor ondernemers en consumenten.

Consumenten en ondernemers zijn winnaars

Een beter geïntegreerde en concurrentiële Benelux-thuismarkt voor detailhandel  betekent voor consumenten lagere prijzen, een betere toegang tot een groter en gevarieerder productassortiment, een betere dienstverlening en nieuwe mogelijkheden om grensoverschrijdend te shoppen.

Voor ondernemers leidt één markt tot efficiëntieverhoging en kostenbesparing (zo levert 1% kostenreductie tegen 2018 2,45 miljard euro op). Deze besparingen stimuleren o.a. investeringen in innovaties. Verder krijgen retailers betere toegang tot nieuwe markten en vormt de Benelux ‘thuismarkt’ de ideale springplank naar Europa en internationale groei. 

Grensoverschrijdende obstakels

De Benelux-studie toont aan dat beperkte toegang tot financiering, juridische versnippering, culturele gevoeligheden, verschillen in wetgeving, territoriale leveringsbeperkingen  (hoog op de Benelux-prioriteiten agenda),  voorlopig nog de grensoverschrijdende economische activiteiten van retailers belemmeren.

Vijf Benelux-aanbevelingen

Het rapport schuift vijf initiatieven voor beleidsmakers naar voren om het volledige potentieel van een Benelux-detailhandelsmarkt te benutten en grensoverschrijdende drempels voor ondernemers weg te werken :

  • Harmoniseren van wetgeving door middel van verschillende wetgevende initiatieven, rekening houdend met input van bedrijfsleven;
  • Creëren en verspreiden van kennis door zakelijke netwerken en een gespecialiseerd virtueel grensoverschrijdend kenniscentrum, en door wetgeving te vereenvoudigen;
  • Schaalvergroting door financiële risico’s af te dekken en de administratieve schaal te vergroten door de oprichting van een nieuwe juridische vorm (‘de Benelux-onderneming’)
  • Creëren van inspirerende rolmodellen ( door o.a. communicatiecampagnes…)
  • Het oprichten van een Benelux-stuurgroep ‘detailhandel’ waarin het bedrijfsleven samen met de overheden de obstakels prioritair aanpakken

Voorbeeld voor EU

Door hindernissen voor een grensoverschrijdende retailsector weg te nemen,  kan de Benelux fungeren als voorbeeld voor Europa door te tonen dat de formule van één thuismarkt functioneert en gepaard gaat met voordelen voor consumenten en ondernemers. De Benelux toont zo haar voorbeeld aan als voorloper voor de Europese Unie.

De studie kan je hier downloaden.

Actueel

Internationale drugsactie werpt opnieuw vruchten af

27 mrt. 2017 5

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk   en België hebben van donderdag 23 maart 2017 tot zondag 26 maart 2017   gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende   middelen en het drugstoerisme. 141 van de 1 313 gecontrolee... lees meer

Nederlandse minister Ploumen presenteert Benelux-acties 2017 en resultaten 2016

24 mrt. 2017 76

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2017 heeft in Den Haag de plenaire vergadering van het Benelux-Parlement plaats. Parlementsleden uit België, Nederland en Luxemburg bespreken die twee dagen onder Voorzitterschap van André Postema (NL) een groot aantal actuele thema's.Minister L. ... lees meer

Het Benelux-Secretariaat-Generaal update website

22 mrt. 2017 66

Informatief, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid blijven de doelstellingen van de website van het Benelux-secretariaat. Maar ook een website die voortdurend evolueert om alle stakeholders te voorzien van correcte en volledige informatie in alle transparantie. Daarom werd de stru... lees meer

meer nieuwsberichten