Nieuws

< terug

Benelux-landen starten energie- en klimaatdialoog

11-06-2018 484


België, Nederland en Luxemburg voeren hun samenwerking op bij de uitwerking van hun nationale energie- en klimaatplannen. Dat verklaarde de Belgische energieminister Marie Christine Marghem in naam van de drie landen vandaag op de top van Europese energieministers. Grensoverschrijdende afstemming van zowel de energie- als klimaatplanning vormt het sluitstuk van de governance waarmee de EU haar klimaatdoelstellingen van Parijs wil hard maken. 

Op de Europese Energieraad legden de ministers vandaag de laatste hand aan de governance, welke een wettelijke invulling geeft aan de Energie Unie strategie. In dit wetgevend voorstel maken EU landen afspraken over hoe ze de 2030 energie-en klimaatdoelstellingen, via nationale plannen gaan omzetten. 

Voor de dicht bevolkte en sterk geïndustrialiseerde Benelux-landen is het een hele uitdaging de ambitieuze doelstellingen te halen. Daarom wisselen de Benelux-landen hierover al enige tijd ideeën uit. In Nederland bijvoorbeeld is er veel kennis over het hergebruik van uit gebruik geraakte gasinfrastructuur voor andere energiedragers zoals waterstof. Luxemburg heeft ervaring met lokale energietoepassingen, waar groene energie, warmte en mobiliteit als een internet met elkaar worden verbonden. In België tenslotte zijn er meer en meer innovatieve KMO’s  (MKB) die slimme energiediensten aanbieden om pieken of dalen in hernieuwbare energieproductie op te vangen. 

Maar bovenal hebben de drie landen ervaring met samenwerking. “We zijn oprecht fier dat de Benelux-landen opnieuw een voorbeeld van regionale samenwerking kunnen zijn”, zei minister Marghem aan haar Europese collega’s. Tegelijkertijd reikte ze die ook de hand “om onze ideeën en concrete uitwerking te delen”.

De komende maanden gaan experten in dialoog om de meest beloftevolle pistes voor energie- en klimaatsamenwerking in kaart te brengen. 

De Benelux ministers kijken er naar uit om dit initiatief tegen het eind van het jaar verder uit te werken samen met hun collega’s van de andere landen van het Pentalateraal Energieforum (Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland als waarnemer). De ambitie van de Benelux is door deze schaalvergroting en gestructureerde aanpak een echt  verdienmodel van de energietransitie te maken.

 

 

Actueel

Benelux-landen versterken veiligheidssamenwerking met nieuw Benelux-politieverdrag

23 jul. 2018 374

De Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens, de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, de Luxemburgse minister van Binnenlandse Veiligheid, Etienne Schneider en de Luxemburgse min... lees meer

21 juli : Benelux-detachement opent burgerlijk gemotoriseerde defilé

20 jul. 2018 293

De nationale Belgische feestdag en het civiele en militaire defilé staan dit jaar in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en het vijfjarig koningschap van koning Filip. Om 60 jaar Benelux-Verdrag in de kijker te plaatsen, zal de gemotoriseerde colonne geopend word... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer in aanwezigheid van Europarlementariërs

18 jul. 2018 905

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer (FOD Mobiliteit) controleerden gisteren samen in Hazeldonk (omgeving Breda) het vrachtvervoer op naleving van de rij- en rusttijden en fraude met de tachograaf. D... lees meer

meer nieuwsberichten