Nieuws

< terug

Benelux-landen starten energie- en klimaatdialoog

11-06-2018 794


België, Nederland en Luxemburg voeren hun samenwerking op bij de uitwerking van hun nationale energie- en klimaatplannen. Dat verklaarde de Belgische energieminister Marie Christine Marghem in naam van de drie landen vandaag op de top van Europese energieministers. Grensoverschrijdende afstemming van zowel de energie- als klimaatplanning vormt het sluitstuk van de governance waarmee de EU haar klimaatdoelstellingen van Parijs wil hard maken. 

Op de Europese Energieraad legden de ministers vandaag de laatste hand aan de governance, welke een wettelijke invulling geeft aan de Energie Unie strategie. In dit wetgevend voorstel maken EU landen afspraken over hoe ze de 2030 energie-en klimaatdoelstellingen, via nationale plannen gaan omzetten. 

Voor de dicht bevolkte en sterk geïndustrialiseerde Benelux-landen is het een hele uitdaging de ambitieuze doelstellingen te halen. Daarom wisselen de Benelux-landen hierover al enige tijd ideeën uit. In Nederland bijvoorbeeld is er veel kennis over het hergebruik van uit gebruik geraakte gasinfrastructuur voor andere energiedragers zoals waterstof. Luxemburg heeft ervaring met lokale energietoepassingen, waar groene energie, warmte en mobiliteit als een internet met elkaar worden verbonden. In België tenslotte zijn er meer en meer innovatieve KMO’s  (MKB) die slimme energiediensten aanbieden om pieken of dalen in hernieuwbare energieproductie op te vangen. 

Maar bovenal hebben de drie landen ervaring met samenwerking. “We zijn oprecht fier dat de Benelux-landen opnieuw een voorbeeld van regionale samenwerking kunnen zijn”, zei minister Marghem aan haar Europese collega’s. Tegelijkertijd reikte ze die ook de hand “om onze ideeën en concrete uitwerking te delen”.

De komende maanden gaan experten in dialoog om de meest beloftevolle pistes voor energie- en klimaatsamenwerking in kaart te brengen. 

De Benelux ministers kijken er naar uit om dit initiatief tegen het eind van het jaar verder uit te werken samen met hun collega’s van de andere landen van het Pentalateraal Energieforum (Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland als waarnemer). De ambitie van de Benelux is door deze schaalvergroting en gestructureerde aanpak een echt  verdienmodel van de energietransitie te maken.

 

 

Actueel

Benelux wil grensoverschrijdende aanpak tegen misbruik met zwaar vuurwerk

09 jan. 2019 114

Als gevolg van onzorgvuldig omspringen met vuurwerk vallen er met oud en nieuw vaak slachtoffers en is er materiële schade. Zo mag het zwaardere type vuurwerk enkel verkocht worden aan bevoegde professionals, maar in de praktijk zorgen verschillen in nationale regelgeving ervoor da... lees meer

Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer stuurt aan op bevorderen multimodaliteit door digitaliseri...

19 dec. 2018 73

Onder Belgisch voorzitterschap vond op woensdag 19 december 2019 het jaarlijks Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. In het Benelux Huis in Brussel kwamen de Directeuren Generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen same... lees meer

Benelux ondertekent uitvoeringsprotocol met Oekraïne

17 dec. 2018 325

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden de directeur-generaal van de dienst vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, de plaatsvervangend chef de poste van de Nederlandse ambassade in België, Meline Arakelian, de ambassadeur van Luxemburg in België, Arlette Conzemiu... lees meer

meer nieuwsberichten