Nieuws

< terug

Benelux-landen starten energie- en klimaatdialoog

11-06-2018 670


België, Nederland en Luxemburg voeren hun samenwerking op bij de uitwerking van hun nationale energie- en klimaatplannen. Dat verklaarde de Belgische energieminister Marie Christine Marghem in naam van de drie landen vandaag op de top van Europese energieministers. Grensoverschrijdende afstemming van zowel de energie- als klimaatplanning vormt het sluitstuk van de governance waarmee de EU haar klimaatdoelstellingen van Parijs wil hard maken. 

Op de Europese Energieraad legden de ministers vandaag de laatste hand aan de governance, welke een wettelijke invulling geeft aan de Energie Unie strategie. In dit wetgevend voorstel maken EU landen afspraken over hoe ze de 2030 energie-en klimaatdoelstellingen, via nationale plannen gaan omzetten. 

Voor de dicht bevolkte en sterk geïndustrialiseerde Benelux-landen is het een hele uitdaging de ambitieuze doelstellingen te halen. Daarom wisselen de Benelux-landen hierover al enige tijd ideeën uit. In Nederland bijvoorbeeld is er veel kennis over het hergebruik van uit gebruik geraakte gasinfrastructuur voor andere energiedragers zoals waterstof. Luxemburg heeft ervaring met lokale energietoepassingen, waar groene energie, warmte en mobiliteit als een internet met elkaar worden verbonden. In België tenslotte zijn er meer en meer innovatieve KMO’s  (MKB) die slimme energiediensten aanbieden om pieken of dalen in hernieuwbare energieproductie op te vangen. 

Maar bovenal hebben de drie landen ervaring met samenwerking. “We zijn oprecht fier dat de Benelux-landen opnieuw een voorbeeld van regionale samenwerking kunnen zijn”, zei minister Marghem aan haar Europese collega’s. Tegelijkertijd reikte ze die ook de hand “om onze ideeën en concrete uitwerking te delen”.

De komende maanden gaan experten in dialoog om de meest beloftevolle pistes voor energie- en klimaatsamenwerking in kaart te brengen. 

De Benelux ministers kijken er naar uit om dit initiatief tegen het eind van het jaar verder uit te werken samen met hun collega’s van de andere landen van het Pentalateraal Energieforum (Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland als waarnemer). De ambitie van de Benelux is door deze schaalvergroting en gestructureerde aanpak een echt  verdienmodel van de energietransitie te maken.

 

 

Actueel

Benelux-regio investeert in duurzame waterstoftechnologieën

19 okt. 2018 109

Gelegen aan de Noordzee met aanzienlijke ontwikkelingen in de offshore windenergie in combinatie met een sterke industriële basis, zet de Benelux-regio zich hard in om uit te groeien tot een toonaangevende proeftuin voor het opschalen en testen van innovatieve oplossingen voor de p... lees meer

Benelux-seminar: Viering van het 60-jarig bestaan van de samenwerking in Ierland

18 okt. 2018 14

Op donderdag 18 oktober organiseerde het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel in Ierland een seminar in samenwerking met de ambassades van Nederland, België en Luxemburg, ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Benelux-samenwerking. Het onderwerp was  'De stem van... lees meer

Eerste Benelux-jongerenparlement van start

03 okt. 2018 249

Op initiatief van en ondersteund door het Belgische Voorzitterschap van de Benelux, onder het motto ‘een steeds groene en jongere Benelux’, ging vandaag het European Youth Parliament (EYP)  met een  ‘Benelux Forum’, zeg maar het Benelux-jongerenparlement, van start in het halfrond ... lees meer

meer nieuwsberichten