Nieuws

< terug

Benelux onderzoekt impact Artificiële Intelligentie op grensoverschrijdende werkgelegenheid

25-06-2019 1311


België, Nederland en Luxemburg gaan de impact van artificiële intelligentie (AI) op banen in de Benelux-regio onderzoeken. Dit moet precieze cijfers op Benelux-niveau opleveren rond de gevolgen van AI voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. De resultaten van de studie zullen aan de drie landen toelaten er kansen voor gezamenlijke initiatieven uit te distilleren om samen de impact van AI op tewerkstelling over de grenzen heen op te vangen. De Belgische Minister van Digitale Agenda, Philippe De Backer, neemt deel aan het startschot voor dit onderzoek vandaag op het Benelux-secretariaat tijdens een conferentie ‘ The Benelux as a living lab for AI’.

Minister Philippe De Backer :  “Artificiële Intelligentie zal een grote invloed hebben op onze maatschappij: onderwijs, welzijn, werk, competitiviteit, zelfs onze normen en waarden. Door samen snel actie te ondernemen zorgen we voor een zeer positieve transformatie. Ik ben ervan overtuigd dat de Benelux Unie een cruciale instellingen is om vroeg samen te werken en pilots te starten. De Europese Unie staat voor een grote uitdaging om van de transformatie die AI teweeg brengt, een succes te maken”. 

 Regionale grensoverschrijdende focus 

Over AI is al veel internationaal studiewerk verricht, ook op nationaal vlak, maar het ontbreekt aan focus op de regionale realiteit als het om werkgelegenheid gaat. De Benelux wordt immers gekenmerkt door grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, 37% van het totaal aantal grensarbeid in de EU situeert zich in de ruime Benelux-regio. De verwachting is dat dit verder zal toenemen. Het Benelux-onderzoek zal focussen op de drie landen, met uitbreiding naar Noordrijn-Westfalen en Frankrijk. Er zal een focus liggen op een aantal belangrijke sectoren voor de Benelux, zoals de gezondheidssector, transport en logistiek, financiële sector en de landbouw. Gevolgen voor tewerkstelling binnen deze sectoren, prognoses over het aandeel nieuwe banen en de investeringen die nodig zullen zijn per sector staan daarbij centraal. 

Het Benelux-secretariaat heeft in een eerste verkenning vastgesteld dat de landen blijvend zullen moeten inzetten op vorming. Digitale vaardigheden, levenslang leren en een goed aanbod van AI-gerelateerde vakken in de onderwijs worden steeds essentiëler. 

Europees laboratorium 

Door het kijken naar de impact van AI vanuit een grensoverschrijdend perspectief vervullen de drie landen een voorloperrol binnen de EU. De resultaten van het onderzoek zullen zorgen voor bijkomende en nieuwe inzichten die gedeeld worden met andere instanties, waaronder de Europese Unie. 

Actueel

Unieke samenwerking tussen Belgische en Nederlandse politie te paard

10 jul. 2019 527

Het lokale politieteam van de Belgische badplaats Knokke-Heist kreeg deze week versterking van zowel de Belgische als Nederlandse politie te paard. Voor de Nederlandse politie was het de eerste keer dat ze met hun cavalerie een Belgische politiezone bijstonden tijdens een preventie... lees meer

Benelux ondersteunt Baarle in oprichting Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

03 jul. 2019 620

Door de speciale geografische situatie zijn het Belgische Baarle-Hertog en het Nederlandse Baarle- onderling sterk verweven. Er is op het grondgebied van de beide gemeenten nauwelijks een plek te vinden waar je niet ergens dicht bij de grens bent en wat er in de ene gemeente gebeur... lees meer

Benelux-stand op de Luxemburgse politiedag

30 jun. 2019 1043

Zondag was het politiedag in Mersch (LU) die meer dan 10.000 bezoekers ontving. Demonstraties, stands, expositie van materieel en auto's en animaties voor het grote publiek rond de Luxemburgse politie en de grenspolitie stonden op het programma.  Het Secretariaat-Generaal van de B... lees meer

meer nieuwsberichten