Nieuws

< terug

Benelux-regio investeert in duurzame waterstoftechnologieën

19-10-2018 856


Gelegen aan de Noordzee met aanzienlijke ontwikkelingen in de offshore windenergie in combinatie met een sterke industriële basis, zet de Benelux-regio zich hard in om uit te groeien tot een toonaangevende proeftuin voor het opschalen en testen van innovatieve oplossingen voor de productie en het gebruik van duurzame waterstof.

 Dit was de kernboodschap tijdens het symposium ‘North Sea Wind meets Gas - A Benelux Hydrogen Perspective’,dat op 18 en 19 oktober  plaatsvond in Groningen. Zowel publieke als private partners hebben zich ertoe verbonden grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen bij de uitrol van waterstoftechnologieën in verscheidene sectoren, zoals vervoer, de chemische industrie en residentiële warmte.

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein: “Door zijn veelzijdigheid is waterstoftechnologie een toepassing van hernieuwbare energie waarop wij sterk willen inzetten.  De BENELUX is daarbij een prima grensoverschrijdend samenwerkingsverband binnen de Europese Unie. Gelegen aan de Noordzee, met talrijke windmolenparken, is er voldoende windenergie voorradig om groene waterstof te produceren. Daarnaast heeft de BENELUX al bewezen veel kennis in huis te hebben om de waterstoftechnologie verder te ontwikkelen.  Op termijn zal Europa de waterstofeconomie helemaal omarmen.”

Waals minister van Energie Jean-Luck Crucke  : “ Waterstof en, meer algemeen, Power-to-X-technologieën zijn een onderwerp van het grootste belang voor Wallonië als onderdeel van haar energie- en klimaatbeleid. Dit belang staat in het energiepact dat de Waalse regering in december 2017 heeft goedgekeurd. Power-to-X is ook een belangrijk onderdeel van het Waalse plan voor energie en klimaat in 2030 en is gekozen als een prioriteitstechnologie in het Waalse investeringsplan. De power-to-X opent de deur naar een veelheid aan applicaties die we willen verkennen, waarbij het lijkt dat het zwaar vervoer vandaag het meest direct geschikt is voor onze regio. We werken momenteel aan een routekaart voor deze technologie, die beschikbaar zou moeten zijn tijdens de eerste vier maanden van 2019” .

In het licht van de energietransitie en klimaatverandering staan de Benelux-landen voor dezelfde uitdagingen. Het gaat hier om een dichtbevolkte regio die grotendeels onder zeeniveau ligt en die tegelijkertijd beschikt over een grote industriële basis in combinatie met een intensieve, op transport en logistiek gerichte economie. Terwijl wordt getracht om fossiele brandstoffen geleidelijk te elimineren en wordt aangelopen tegen de grenzen van de transportcapaciteit voor elektriciteit, zou waterstof mogelijk deel kunnen uitmaken van de oplossing om de economie verder op een schone en duurzame manier van brandstof te voorzien. Om succesvol te zijn moeten bestaande en toekomstige (lokale) projecten evenwel worden opgeschaald om de kosten te drukken. De Benelux-landen, die kunnen bogen op een geavanceerde gasinfrastructuur, zijn misschien wel de plek om de groene waterstoftoekomst te laten uitbouwen, projecten onderling te verbinden en de transitie op het regelgevende vlak te faciliteren.

 Honderden vertegenwoordigers van het beleid, het bedrijfsleven en de academische wereld uit de Benelux-landen, Noordrijn-Westfalen en Noord-Frankrijk wisselden met elkaar van gedachten over projecten in het kader van de verdere ontwikkeling van offshore windenergie in de Noordzee en de huidige initiatieven en investeringen in waterstof. Ook de financiële en juridische belemmeringen kwamen aan bod, waarbij de stakeholders herhaalden dat er meer synergie tussen de Benelux-regio’s nodig is.

 Profiterend van zijn strategische ligging, die nog wordt geoptimaliseerd door hoogwaardige expertise en industriële productie, kan de Benelux zich positioneren als een waterstofknooppunt voor onderzoek en ontwikkeling, alsook grootschalige demonstraties van waterstoftoepassingen.

 Dit evenement werd gezamenlijk georganiseerd door het Benelux Secretariaat-Generaal, de New Energy Coalition en de provincie Groningen in samenwerking met het Benelux Parlement.

 

Actueel

Unieke samenwerking tussen Belgische en Nederlandse politie te paard

10 jul. 2019 105

Het lokale politieteam van de Belgische badplaats Knokke-Heist kreeg deze week versterking van zowel de Belgische als Nederlandse politie te paard. Voor de Nederlandse politie was het de eerste keer dat ze met hun cavalerie een Belgische politiezone bijstonden tijdens een preventie... lees meer

Benelux ondersteunt Baarle in oprichting Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

03 jul. 2019 200

Door de speciale geografische situatie zijn het Belgische Baarle-Hertog en het Nederlandse Baarle- onderling sterk verweven. Er is op het grondgebied van de beide gemeenten nauwelijks een plek te vinden waar je niet ergens dicht bij de grens bent en wat er in de ene gemeente gebeur... lees meer

Benelux-stand op de Luxemburgse politiedag

30 jun. 2019 668

Zondag was het politiedag in Mersch (LU) die meer dan 10.000 bezoekers ontving. Demonstraties, stands, expositie van materieel en auto's en animaties voor het grote publiek rond de Luxemburgse politie en de grenspolitie stonden op het programma.  Het Secretariaat-Generaal van de B... lees meer

meer nieuwsberichten