Nieuws

< terug

Benelux-regio investeert in duurzame waterstoftechnologieën

19-10-2018 640


Gelegen aan de Noordzee met aanzienlijke ontwikkelingen in de offshore windenergie in combinatie met een sterke industriële basis, zet de Benelux-regio zich hard in om uit te groeien tot een toonaangevende proeftuin voor het opschalen en testen van innovatieve oplossingen voor de productie en het gebruik van duurzame waterstof.

 Dit was de kernboodschap tijdens het symposium ‘North Sea Wind meets Gas - A Benelux Hydrogen Perspective’,dat op 18 en 19 oktober  plaatsvond in Groningen. Zowel publieke als private partners hebben zich ertoe verbonden grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen bij de uitrol van waterstoftechnologieën in verscheidene sectoren, zoals vervoer, de chemische industrie en residentiële warmte.

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein: “Door zijn veelzijdigheid is waterstoftechnologie een toepassing van hernieuwbare energie waarop wij sterk willen inzetten.  De BENELUX is daarbij een prima grensoverschrijdend samenwerkingsverband binnen de Europese Unie. Gelegen aan de Noordzee, met talrijke windmolenparken, is er voldoende windenergie voorradig om groene waterstof te produceren. Daarnaast heeft de BENELUX al bewezen veel kennis in huis te hebben om de waterstoftechnologie verder te ontwikkelen.  Op termijn zal Europa de waterstofeconomie helemaal omarmen.”

Waals minister van Energie Jean-Luck Crucke  : “ Waterstof en, meer algemeen, Power-to-X-technologieën zijn een onderwerp van het grootste belang voor Wallonië als onderdeel van haar energie- en klimaatbeleid. Dit belang staat in het energiepact dat de Waalse regering in december 2017 heeft goedgekeurd. Power-to-X is ook een belangrijk onderdeel van het Waalse plan voor energie en klimaat in 2030 en is gekozen als een prioriteitstechnologie in het Waalse investeringsplan. De power-to-X opent de deur naar een veelheid aan applicaties die we willen verkennen, waarbij het lijkt dat het zwaar vervoer vandaag het meest direct geschikt is voor onze regio. We werken momenteel aan een routekaart voor deze technologie, die beschikbaar zou moeten zijn tijdens de eerste vier maanden van 2019” .

In het licht van de energietransitie en klimaatverandering staan de Benelux-landen voor dezelfde uitdagingen. Het gaat hier om een dichtbevolkte regio die grotendeels onder zeeniveau ligt en die tegelijkertijd beschikt over een grote industriële basis in combinatie met een intensieve, op transport en logistiek gerichte economie. Terwijl wordt getracht om fossiele brandstoffen geleidelijk te elimineren en wordt aangelopen tegen de grenzen van de transportcapaciteit voor elektriciteit, zou waterstof mogelijk deel kunnen uitmaken van de oplossing om de economie verder op een schone en duurzame manier van brandstof te voorzien. Om succesvol te zijn moeten bestaande en toekomstige (lokale) projecten evenwel worden opgeschaald om de kosten te drukken. De Benelux-landen, die kunnen bogen op een geavanceerde gasinfrastructuur, zijn misschien wel de plek om de groene waterstoftoekomst te laten uitbouwen, projecten onderling te verbinden en de transitie op het regelgevende vlak te faciliteren.

 Honderden vertegenwoordigers van het beleid, het bedrijfsleven en de academische wereld uit de Benelux-landen, Noordrijn-Westfalen en Noord-Frankrijk wisselden met elkaar van gedachten over projecten in het kader van de verdere ontwikkeling van offshore windenergie in de Noordzee en de huidige initiatieven en investeringen in waterstof. Ook de financiële en juridische belemmeringen kwamen aan bod, waarbij de stakeholders herhaalden dat er meer synergie tussen de Benelux-regio’s nodig is.

 Profiterend van zijn strategische ligging, die nog wordt geoptimaliseerd door hoogwaardige expertise en industriële productie, kan de Benelux zich positioneren als een waterstofknooppunt voor onderzoek en ontwikkeling, alsook grootschalige demonstraties van waterstoftoepassingen.

 Dit evenement werd gezamenlijk georganiseerd door het Benelux Secretariaat-Generaal, de New Energy Coalition en de provincie Groningen in samenwerking met het Benelux Parlement.

 

Actueel

Benelux wil grensoverschrijdende aanpak tegen misbruik met zwaar vuurwerk

09 jan. 2019 114

Als gevolg van onzorgvuldig omspringen met vuurwerk vallen er met oud en nieuw vaak slachtoffers en is er materiële schade. Zo mag het zwaardere type vuurwerk enkel verkocht worden aan bevoegde professionals, maar in de praktijk zorgen verschillen in nationale regelgeving ervoor da... lees meer

Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer stuurt aan op bevorderen multimodaliteit door digitaliseri...

19 dec. 2018 73

Onder Belgisch voorzitterschap vond op woensdag 19 december 2019 het jaarlijks Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. In het Benelux Huis in Brussel kwamen de Directeuren Generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen same... lees meer

Benelux ondertekent uitvoeringsprotocol met Oekraïne

17 dec. 2018 325

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden de directeur-generaal van de dienst vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, de plaatsvervangend chef de poste van de Nederlandse ambassade in België, Meline Arakelian, de ambassadeur van Luxemburg in België, Arlette Conzemiu... lees meer

meer nieuwsberichten