Nieuws

< terug

Benelux retail werkgroep vergadert over productvereisten in bijzijn van detailhandel associaties

24-04-2018 122


Op 24 april vond in Brussel de tweede werkgroep ‘retail – productvereisten’ plaats. De vergadering was een vervolg op de ontmoeting die op 22 februari plaatsvond. Onder de deelnemers bevonden zich naast de vertegenwoordigers van de ministeries van economische zaken ook experts van de ministeries van gezondheid van de Benelux landen. Tevens aanwezig waren de vertegenwoordigers van de detailhandel associaties die een toelichting gaven op de door hen aangekaarte barrières in de Benelux interne markt.

Doel van de vergadering was het verder specificeren en concretiseren van punten voor Benelux samenwerking. De discussies concentreerden zich met name op voedselveiligheid, risicoanalyses, vitamines en mineralen in voedingssupplementen en voedselcontactmaterialen. Daarnaast werden mogelijkheden voor het voorkomen van interne markt obstakels bij toekomstige wetgevingsvoorstellen, initiatieven en implementatie van Europese wetgeving verkend.

Het belang van samenwerking op het gebied van detailhandel, en meer specifiek op productvereisten, werd onlangs nog onderstreept in een brief van minister Stef Blok aan de Tweede Kamer. In de brief wordt benadrukt dat het ontwikkelen van oplossingen voor verschillen in bijvoorbeeld etikettering, voedselveiligheidsvoorschriften en taalvereisten het concurrentievermogen van detailhandelaren zal bevorderen en daarnaast zal bijdragen aan een betere prijs voor de consument.

De werkgroep ‘productvereisten’ vindt zijn oorsprong in de Benelux ambtelijke top Economische Zaken die in september 2017 plaatsvond. Tijdens de top spraken de secretarissen-generaal uit de drie landen, Maarten Camps (NL), Jean-Marc Delporte (BE) en kabinetschef Tom Theves (LU) over de resultaten van de studie Benelux Retail 2025 die begin 2017 in Brussel gepresenteerd is. De secretarissen-generaal besloten tijdens hun top om in Benelux verband een focus te leggen op het wegwerken van verschillen in productvereisten en naar de problemen die worden veroorzaakt door territoriale leveringsbeperkingen.

 

Actueel

Benelux-landen versterken veiligheidssamenwerking met nieuw Benelux-politieverdrag

23 jul. 2018 401

De Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens, de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, de Luxemburgse minister van Binnenlandse Veiligheid, Etienne Schneider en de Luxemburgse min... lees meer

21 juli : Benelux-detachement opent burgerlijk gemotoriseerde defilé

20 jul. 2018 310

De nationale Belgische feestdag en het civiele en militaire defilé staan dit jaar in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en het vijfjarig koningschap van koning Filip. Om 60 jaar Benelux-Verdrag in de kijker te plaatsen, zal de gemotoriseerde colonne geopend word... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer in aanwezigheid van Europarlementariërs

18 jul. 2018 922

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer (FOD Mobiliteit) controleerden gisteren samen in Hazeldonk (omgeving Breda) het vrachtvervoer op naleving van de rij- en rusttijden en fraude met de tachograaf. D... lees meer

meer nieuwsberichten