Nieuws

< terug

Benelux retail werkgroep vergadert over productvereisten in bijzijn van detailhandel associaties

24-04-2018 211


Op 24 april vond in Brussel de tweede werkgroep ‘retail – productvereisten’ plaats. De vergadering was een vervolg op de ontmoeting die op 22 februari plaatsvond. Onder de deelnemers bevonden zich naast de vertegenwoordigers van de ministeries van economische zaken ook experts van de ministeries van gezondheid van de Benelux landen. Tevens aanwezig waren de vertegenwoordigers van de detailhandel associaties die een toelichting gaven op de door hen aangekaarte barrières in de Benelux interne markt.

Doel van de vergadering was het verder specificeren en concretiseren van punten voor Benelux samenwerking. De discussies concentreerden zich met name op voedselveiligheid, risicoanalyses, vitamines en mineralen in voedingssupplementen en voedselcontactmaterialen. Daarnaast werden mogelijkheden voor het voorkomen van interne markt obstakels bij toekomstige wetgevingsvoorstellen, initiatieven en implementatie van Europese wetgeving verkend.

Het belang van samenwerking op het gebied van detailhandel, en meer specifiek op productvereisten, werd onlangs nog onderstreept in een brief van minister Stef Blok aan de Tweede Kamer. In de brief wordt benadrukt dat het ontwikkelen van oplossingen voor verschillen in bijvoorbeeld etikettering, voedselveiligheidsvoorschriften en taalvereisten het concurrentievermogen van detailhandelaren zal bevorderen en daarnaast zal bijdragen aan een betere prijs voor de consument.

De werkgroep ‘productvereisten’ vindt zijn oorsprong in de Benelux ambtelijke top Economische Zaken die in september 2017 plaatsvond. Tijdens de top spraken de secretarissen-generaal uit de drie landen, Maarten Camps (NL), Jean-Marc Delporte (BE) en kabinetschef Tom Theves (LU) over de resultaten van de studie Benelux Retail 2025 die begin 2017 in Brussel gepresenteerd is. De secretarissen-generaal besloten tijdens hun top om in Benelux verband een focus te leggen op het wegwerken van verschillen in productvereisten en naar de problemen die worden veroorzaakt door territoriale leveringsbeperkingen.

 

Actueel

Benelux wil grensoverschrijdende aanpak tegen misbruik met zwaar vuurwerk

09 jan. 2019 114

Als gevolg van onzorgvuldig omspringen met vuurwerk vallen er met oud en nieuw vaak slachtoffers en is er materiële schade. Zo mag het zwaardere type vuurwerk enkel verkocht worden aan bevoegde professionals, maar in de praktijk zorgen verschillen in nationale regelgeving ervoor da... lees meer

Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer stuurt aan op bevorderen multimodaliteit door digitaliseri...

19 dec. 2018 73

Onder Belgisch voorzitterschap vond op woensdag 19 december 2019 het jaarlijks Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. In het Benelux Huis in Brussel kwamen de Directeuren Generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen same... lees meer

Benelux ondertekent uitvoeringsprotocol met Oekraïne

17 dec. 2018 323

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden de directeur-generaal van de dienst vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, de plaatsvervangend chef de poste van de Nederlandse ambassade in België, Meline Arakelian, de ambassadeur van Luxemburg in België, Arlette Conzemiu... lees meer

meer nieuwsberichten