Nieuws

< terug

Benelux retail werkgroep vergadert over productvereisten in bijzijn van detailhandel associaties

24-04-2018 35


Op 24 april vond in Brussel de tweede werkgroep ‘retail – productvereisten’ plaats. De vergadering was een vervolg op de ontmoeting die op 22 februari plaatsvond. Onder de deelnemers bevonden zich naast de vertegenwoordigers van de ministeries van economische zaken ook experts van de ministeries van gezondheid van de Benelux landen. Tevens aanwezig waren de vertegenwoordigers van de detailhandel associaties die een toelichting gaven op de door hen aangekaarte barrières in de Benelux interne markt.

Doel van de vergadering was het verder specificeren en concretiseren van punten voor Benelux samenwerking. De discussies concentreerden zich met name op voedselveiligheid, risicoanalyses, vitamines en mineralen in voedingssupplementen en voedselcontactmaterialen. Daarnaast werden mogelijkheden voor het voorkomen van interne markt obstakels bij toekomstige wetgevingsvoorstellen, initiatieven en implementatie van Europese wetgeving verkend.

Het belang van samenwerking op het gebied van detailhandel, en meer specifiek op productvereisten, werd onlangs nog onderstreept in een brief van minister Stef Blok aan de Tweede Kamer. In de brief wordt benadrukt dat het ontwikkelen van oplossingen voor verschillen in bijvoorbeeld etikettering, voedselveiligheidsvoorschriften en taalvereisten het concurrentievermogen van detailhandelaren zal bevorderen en daarnaast zal bijdragen aan een betere prijs voor de consument.

De werkgroep ‘productvereisten’ vindt zijn oorsprong in de Benelux ambtelijke top Economische Zaken die in september 2017 plaatsvond. Tijdens de top spraken de secretarissen-generaal uit de drie landen, Maarten Camps (NL), Jean-Marc Delporte (BE) en kabinetschef Tom Theves (LU) over de resultaten van de studie Benelux Retail 2025 die begin 2017 in Brussel gepresenteerd is. De secretarissen-generaal besloten tijdens hun top om in Benelux verband een focus te leggen op het wegwerken van verschillen in productvereisten en naar de problemen die worden veroorzaakt door territoriale leveringsbeperkingen.

 

Actueel

Benelux stelt haar rapport over territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel ter beschikking...

22 mei 2018 46

Uit studies blijkt dat in de Benelux het aanbod van goederen en de hoogte van de prijzen sterk variëren naargelang de plaats waar men zich bevindt. Dit geldt ook ten opzichte van de grensgebieden in Duitsland en Frankrijk waar detailhandelsprijzen vaak lager liggen dan in de aangre... lees meer

Benelux retail werkgroep vergadert over productvereisten in bijzijn van detailhandel associaties

24 apr. 2018 35

Op 24 april vond in Brussel de tweede werkgroep ‘retail – productvereisten’ plaats. De vergadering was een vervolg op de ontmoeting die op 22 februari plaatsvond. Onder de deelnemers bevonden zich naast de vertegenwoordigers van de ministeries van economische zaken ook experts van ... lees meer

Gezamenlijke week van de Benelux-politieverbindingsofficieren

23 apr. 2018 79

Van 16 tot en met 20 april 2018 vond op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel een gezamenlijke week van de Benelux-politieverbindingsofficieren plaats. Sinds de ondertekening van een Uitvoeringsafspraak over het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficierenin 201... lees meer

meer nieuwsberichten