Nieuws

< terug

Benelux-transportministers leggen gezamenlijke visie vast op Mobiliteit

05-03-2018 664


De transportministers François Bellot (BE), Cora van Nieuwenhuizen (NL), staatssecretaris Camille Gira ( LU) en vertegenwoordigers van Vlaams minister Ben Weyts, Waals minister Carlo Di Antonio en Brussels minister Pascal Smet,   hebben vandaag de Benelux Roadmap ‘Mobiliteit’ vastgesteld op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie in Brussel. In het bijzijn van transportassociaties en de Europese Commissie hebben zij daarmee de krachtlijnen vastgelegd van hun gezamenlijk mobiliteitsbeleid. Het behouden en versterken van de  logistieke toppositie van de Benelux  en het beteugelen en verminderen van de negatieve effecten die gepaard gaan met die toppositie, daar gaan de ministers zich de komende 4 jaar (2018-2022) gezamenlijk voor inzetten. 

Benelux als Europese transportdraaischijf versterken 

Zo’n 7 procent van het totale Europese wegvervoer doorkruist de Benelux-regio, voor maritiem vervoer is dit 21%, voor luchtvracht 24% en voor binnenvaart 78%. Bovendien zijn 1 op de 11 werknemers in de Benelux actief in de logistieke sector. En dat allemaal op een grondgebied dat niet meer dan 1,7% van de oppervlakte van de Europese Unie beslaat. Samenwerking op gebied van transport en mobiliteit is essentieel om de regio bereikbaar, duurzaam en innovatiefte houden. 

Het beter benutten van het vervoer via spoor en binnenvaart en de verkeersdoorstroming verbeteren door het overschakelen naar intelligente transportsystemen kunnen sterk bijdragen aan de bereikbaarheid en duurzaamheid van de regio. Door de uitrol van tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen en laadpunten voor elektrische voertuigen in de Benelux-regio kiest men resoluut voor een milieuvriendelijke transportomgeving. Het stroomlijnen van de toegang tot milieuzones in de Benelux-steden is eveneens een actiepunt in de Roadmap. Tenslotte is ook de gezamenlijke inzet op innovatie zoals nieuwe vormen van transport (drones, smart shipping, ..) en digitalisering noodzakelijk om in economische zin snelheid te behouden en te vergroten. 

Voorloper binnen de EU 

De ministers en staatssecretaris hebben vandaag tevens bevestigd via grensoverschrijdende proefprojecten de rol van de Benelux als laboratorium voor de EU voort te zetten. In het verleden faciliteerde men reeds het grensoverschrijdend wegvervoer van de grotere  zeecontainers en binnenkort gaat  een grensoverschrijdende proef met langere en zwaardere vrachtwagens van start tussen Nederland-Vlaanderen-Wallonië, die mogelijk werd gemaakt door een Benelux-besluit. Ook het vandaag officieel gelanceerde project met de digitale vrachtbrief loopt de Benelux voorop Europa wat betreft onderzoek naar de betrouwbaarheid en de veiligheid van de digitale vrachtbrief als controle-instrument in een grensoverschrijdende context.

Actueel

Staatssecretaris Theo Francken ondertekent Benelux-uitvoeringsprotocol met Armenië

20 jun. 2018 746

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, in aanwezigheid van Armeens minister van Buitenlandse Zaken Zohrab Mnatsakanyan, de ambassadeur van Armenië, Tatoul Markarian, de ambassadeur van Luxemburg in... lees meer

Benelux-studie aanzet tot langere levensduur huishoudelijke apparaten

14 jun. 2018 320

Op de Benelux-conferentie ”Repareerbaarheid” in Brussel onderstreepte minister van Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, het belang van studie en samenwerking voor circulaire economie,  “Samen met mijn collega’s van de Benelux ben ik ervan overtuigd dat we ons moeten posi... lees meer

Benelux-landen starten energie- en klimaatdialoog

11 jun. 2018 275

België, Nederland en Luxemburg voeren hun samenwerking op bij de uitwerking van hun nationale energie- en klimaatplannen. Dat verklaarde de Belgische energieminister Marie Christine Marghem in naam van de drie landen vandaag op de top van Europese energieministers. Grensoverschrijd... lees meer

meer nieuwsberichten