Nieuws

< terug

Benelux Unie stelt Gemeenschappelijk Werkprogramma en Jaarplan voor

26-01-2017 476


Nauwere samenwerking voor meer veiligheid en economische groei”

Het Comité van Ministers van de Benelux-landen stelt vandaag het Gemeenschappelijk Werkprogramma voor. Bert Koenders, Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken, luidt tevens het Nederlands voorzitterschap in. Prioriteit voor 2017 wordt nauwere samenwerking op het vlak van veiligheid en economische groei. “De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals motorbendes, corruptie, witwassen en mensenhandel, zal hoge prioriteit krijgen”, aldus de minister. “Op het gebied van veiligheid zullen de Benelux-landen ook de handen ineenslaan voor het opstellen van gezamenlijke regelgeving voor drones en verder werken aan betere operationele samenwerking tussen crisiscentra voor effectievere bestrijding van rampen.”

Om de vier jaar legt de Benelux Unie een gemeenschappelijk werkprogramma vast met daarin het strategische kader en de prioriteiten voor de samenwerking. Deze worden vervolgens via jaarplannen omgezet in concrete acties en projecten.

Interne markt en economie

De Benelux is een economisch dynamische en dichtbevolkte regio, het kloppende hart van Europa, met 5,6% (28 miljoen inwoners) van de EU-bevolking en 7,9% (36.000 euro/inwoner) van het gezamenlijk BBP van de EU op 1,7% van de Europese oppervlakte. De Benelux Unie wil blijven beantwoorden aan dringende behoeften van burgers en beleid inzake interne markt en mobiliteit. In de huidige context worden we geconfronteerd met enkele specifieke uitdagingen, zoals sociale dumping of een grensoverschrijdende gezondheidszorg. Deze problemen vragen om grensoverschrijdende oplossingen.

De Benelux Unie neemt maatregelen om de markt en mobiliteit duurzaam en digitaal te maken. Zo wordt de automatische diploma-erkenning uitgebreid, zodat niet enkel universiteitsstudenten maar ook studenten in het hoger beroepsonderwijsgemakkelijker in een van de Benelux-landen kunnen studeren of werken.

De drie landen zullen tevens samen verder werken naar een duurzame economie, bijvoorbeeld via versterking van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. De Benelux streeft verder naar een digitale interne markt, het vergroten van grensoverschrijdende mobiliteit van burgers en het wegnemen van barrières in de detailhandel.

Veiligheid en samenleving

De Benelux Unie blijft ook inzetten op veiligheid. Het is niet voldoende om criminaliteit te bestraffen, ze moet ook worden voorkomen. We moeten voorbereid zijn om samen uitdagingen die zich niet laten tegenhouden door grenzen, zoals fraude, ziektes, cyberaanvallen en natuurrampen het hoofd te bieden.

Het Gemeenschappelijk Werkprogramma voorziet in de noodzaak voor een vlotte informatie-uitwisseling voor autoriteiten over de grenzen heen, de ontwikkeling van medische hulp zonder grenzen en het voorkomen van grensoverschrijdende risico's.

Om grensoverschrijdende criminaliteit beter te bestrijden zullen de onderhandelingen worden gestart voor de herziening van het Benelux Politieverdrag uit 2004, ook gekend als het Verdrag van Senningen. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals motorbendes en mensenhandel zal hoge prioriteit krijgen.

De Benelux-landen slaan ook de handen in elkaar voor het opstellen van gezamenlijke regelgeving voor drones en werken verder aan betere operationele samenwerking tussen crisiscentra voor effectievere bestrijding van rampen.

“Door wederzijds vertrouwen en nauwe samenwerking kunnen we effectief inspelen op nieuwe uitdagingen en bedreigingen die ons allen kunnen raken. Het Gezamenlijk Werkprogramma 2017-2020 versterkt de gezamenlijke wil om alles wat raakt aan het welzijn en de veiligheid van onze burgers te bestrijden”, aldus het College van de Secretarissen-Generaal van de Benelux.

Nederlands voorzitterschap

Het Gemeenschappelijk Werkprogramma wordt voorgesteld in Den Haag in aanwezigheid van Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en luidt daarmee het Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie voor 2017 in. Nederland neemt het stokje over van Luxemburg, dat vorig jaar voorzitter was. Nederland zal het komende jaar vooral inzetten op nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid en duurzame economische groei.

“De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals motorbendes, corruptie, witwassen en mensenhandel, zal hoge prioriteit krijgen”, aldus de minister. “Op het gebied van veiligheid zullen de Benelux-landen ook de handen ineenslaan voor het opstellen van gezamenlijke regelgeving voor drones en verder werken aan betere operationele samenwerking tussen crisiscentra voor effectievere bestrijding van rampen.”

Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020

Jaarplan 2017 

Actueel

Benelux eenheidsmarkt voor detailhandel kan 95.000 banen en 36.000 bedrijven opleveren tegen 2025

20 feb. 2017 554

Resultaten van de studie ‘Benelux Detailhandel 2025’   Brussel, 20-02-2016| Het creëren van een eenheidsmarkt voor de detailhandel in de Benelux biedt niet alleen belangrijke voordelen voor zowel consumenten als ondernemers. Tegen 2025 zou een eengemaakte retailmarkt kunnen zorge... lees meer

Samen met Benelux werken aan databank om grensoverschrijdende fraude aan te pakken

15 feb. 2017 66

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) wil een   Europese databank om grensoverschrijdende sociale dumping beter te bestrijden. Hij doet dit voorstel  tijdens een seminarie van de BeNeLux inspectiediensten. Samen met Frankrijk wordt da... lees meer

Drugsactie Etoile: 123 710 euro in beslag genomen tijdens een controle

06 feb. 2017 78

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 2 februari 2017 tot zondag 5 februari 2017 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. 113 van de 1858 gecontroleerde mensen ... lees meer

meer nieuwsberichten