Nieuws

< terug

Benelux Unie stelt Gemeenschappelijk Werkprogramma en Jaarplan voor

26-01-2017 945


Nauwere samenwerking voor meer veiligheid en economische groei”

Het Comité van Ministers van de Benelux-landen stelt vandaag het Gemeenschappelijk Werkprogramma voor. Bert Koenders, Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken, luidt tevens het Nederlands voorzitterschap in. Prioriteit voor 2017 wordt nauwere samenwerking op het vlak van veiligheid en economische groei. “De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals motorbendes, corruptie, witwassen en mensenhandel, zal hoge prioriteit krijgen”, aldus de minister. “Op het gebied van veiligheid zullen de Benelux-landen ook de handen ineenslaan voor het opstellen van gezamenlijke regelgeving voor drones en verder werken aan betere operationele samenwerking tussen crisiscentra voor effectievere bestrijding van rampen.”

Om de vier jaar legt de Benelux Unie een gemeenschappelijk werkprogramma vast met daarin het strategische kader en de prioriteiten voor de samenwerking. Deze worden vervolgens via jaarplannen omgezet in concrete acties en projecten.

Interne markt en economie

De Benelux is een economisch dynamische en dichtbevolkte regio, het kloppende hart van Europa, met 5,6% (28 miljoen inwoners) van de EU-bevolking en 7,9% (36.000 euro/inwoner) van het gezamenlijk BBP van de EU op 1,7% van de Europese oppervlakte. De Benelux Unie wil blijven beantwoorden aan dringende behoeften van burgers en beleid inzake interne markt en mobiliteit. In de huidige context worden we geconfronteerd met enkele specifieke uitdagingen, zoals sociale dumping of een grensoverschrijdende gezondheidszorg. Deze problemen vragen om grensoverschrijdende oplossingen.

De Benelux Unie neemt maatregelen om de markt en mobiliteit duurzaam en digitaal te maken. Zo wordt de automatische diploma-erkenning uitgebreid, zodat niet enkel universiteitsstudenten maar ook studenten in het hoger beroepsonderwijsgemakkelijker in een van de Benelux-landen kunnen studeren of werken.

De drie landen zullen tevens samen verder werken naar een duurzame economie, bijvoorbeeld via versterking van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. De Benelux streeft verder naar een digitale interne markt, het vergroten van grensoverschrijdende mobiliteit van burgers en het wegnemen van barrières in de detailhandel.

Veiligheid en samenleving

De Benelux Unie blijft ook inzetten op veiligheid. Het is niet voldoende om criminaliteit te bestraffen, ze moet ook worden voorkomen. We moeten voorbereid zijn om samen uitdagingen die zich niet laten tegenhouden door grenzen, zoals fraude, ziektes, cyberaanvallen en natuurrampen het hoofd te bieden.

Het Gemeenschappelijk Werkprogramma voorziet in de noodzaak voor een vlotte informatie-uitwisseling voor autoriteiten over de grenzen heen, de ontwikkeling van medische hulp zonder grenzen en het voorkomen van grensoverschrijdende risico's.

Om grensoverschrijdende criminaliteit beter te bestrijden zullen de onderhandelingen worden gestart voor de herziening van het Benelux Politieverdrag uit 2004, ook gekend als het Verdrag van Senningen. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals motorbendes en mensenhandel zal hoge prioriteit krijgen.

De Benelux-landen slaan ook de handen in elkaar voor het opstellen van gezamenlijke regelgeving voor drones en werken verder aan betere operationele samenwerking tussen crisiscentra voor effectievere bestrijding van rampen.

“Door wederzijds vertrouwen en nauwe samenwerking kunnen we effectief inspelen op nieuwe uitdagingen en bedreigingen die ons allen kunnen raken. Het Gezamenlijk Werkprogramma 2017-2020 versterkt de gezamenlijke wil om alles wat raakt aan het welzijn en de veiligheid van onze burgers te bestrijden”, aldus het College van de Secretarissen-Generaal van de Benelux.

Nederlands voorzitterschap

Het Gemeenschappelijk Werkprogramma wordt voorgesteld in Den Haag in aanwezigheid van Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en luidt daarmee het Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie voor 2017 in. Nederland neemt het stokje over van Luxemburg, dat vorig jaar voorzitter was. Nederland zal het komende jaar vooral inzetten op nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid en duurzame economische groei.

“De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals motorbendes, corruptie, witwassen en mensenhandel, zal hoge prioriteit krijgen”, aldus de minister. “Op het gebied van veiligheid zullen de Benelux-landen ook de handen ineenslaan voor het opstellen van gezamenlijke regelgeving voor drones en verder werken aan betere operationele samenwerking tussen crisiscentra voor effectievere bestrijding van rampen.”

Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020

Jaarplan 2017 

Actueel

Nederlanders ondersteunen Gentse flikken tijdens de Gentse feesten.

17 jul. 2017 58

De Gentse Feesten, het jaarlijks weerkerend tiendaags feest in de Gentse binnenstad, is ondertussen al enkele dagen bezig. De Gentse flikken doen er alles aan om alles zo goed, veilig en sereen mogelijk te laten verlopen maar dat doen ze niet alleen. Ook dit jaar krijgen ze de steu... lees meer

Fraudebestrijding elitepaarden : een Benelux-prioriteit

11 jul. 2017 99

Vandaag verscheen in de pers dat de Belgische fiscus de jacht opent op fraude met elitepaarden. Dit is al sinds 2016 een focus van  de Benelux-samenwerking waarbij de fiscale, douane en veterinaire diensten van de drie landen samen de strijd opvoeren tegen fraude in de paardensecto... lees meer

Groene waterstofeconomie: een niet te missen kans in Benelux-verband

30 jun. 2017 111

Op 30 juni vond in Delft onder Nederlands voorzitterschap een Benelux-workshop over groene waterstofeconomie plaats. Tijdens dit event deelden de bevoegde ministeries van de Benelux hun ideeën in aanwezigheid van onderzoeksinstellingen en vertegenwoordigers uit de private sector.  ... lees meer

meer nieuwsberichten