Nieuws

< terug

Benelux-landen willen onderzoek doen om toestellen langere levensduur te geven

01-03-2017 409


De Benelux-landen willen een gezamenlijke studie voeren die de mogelijkheden nagaat om de levenscyclus van producten te verlengen. Dit door criteria van herstelbaarheid te bepalen.  Huishoudtoestellen zoals koelkasten, wasmachines of strijkijzers kunnen immers langer blijven functioneren mochten bepaalde onderdelen eenvoudig te repareren zijn zodat men niet meteen het volledige toestel moeten vervangen. Dit bespaart de consumenten veel geld, is beter voor het milieu en creëert lokale tewerkstelling. De studie past dan ook binnen de concrete acties van de drie landen om te evolueren naar een circulaire economie.

Consumenten ervaren het vaak. Smartphones of laptops zijn binnen de kortste keren verouderd en elektrische toestellen die dagelijks gebruikt worden gaan hooguit nog maar een paar jaar mee. Er bestaan vermoedens dat bedrijven bewust toestellen zo samenstellen dat ze niet al te lang meegaan of onbruikbaar worden. Verder kan een nieuw toestel goedkoop zijn maar een onderdeel heel duur. Als je een toestel wil laten repareren lopen de kosten soms hoog op ( werkuren, transport,..) en vaak blijkt het toestel helemaal niet meer te repareren door de wijze van fabricage. 

Belgische minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem : Ik ben blij met de lancering van deze studie over de herstelbaarheid van de producten als gevolg van de ronde tafel die ik in 2015 ben gestart.  De levensduur van onze producten verlengen draagt niet alleen bij om grondstoffen en energie te besparen, maar ook aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk. De afdichting van een koelkast  veranderen is een eenvoudig voorbeeld en illustreert perfect het nut om zich bezig te houden met dit onderwerp dat ook zorgt voor lokale werkgelegenheid ”. 

Camille Gira, Luxemburgse staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling  : “Zeer vlug na de ondertekening van de Benelux Richtlijn is deze studie een eerste stap in het concreet maken van een circulaire economie in de Benelux-regio. Deze benadering komt ten goede aan onze medeburgers en het milieu. En zal tewerkstelling ontwikkelen” 

Adjunct-secretaris-generaal Benelux, Alain de Muyser : “ Door binnen de Benelux in te zetten op repareerbaarheid van toestellen zorgen we voor een vermindering van de afvalberg, een daling van de transportkosten en creatie van lokale tewerkstelling en zijn we zo opnieuw voorloper binnen Europa “. 

Benelux-criteria 

Het doel van deze studie is om repareerbaarheidscriteria voor producten te ontwikkelen die gelden in de ganse Benelux. Concreet zal men nagaan welke onderdelen van een toestel in aanmerking komen om gerepareerd te kunnen worden en dit vanuit technisch/economisch oogpunt. Bijvoorbeeld de trommels van wasmachines die eenvoudig moeten vervangen kunnen worden en dit volgens dezelfde kwaliteitscriteria. Het onderzoek zal nagaan welke onderdelen wel degelijk de levensduur verlengen, praktisch toepasbaar zijn voor de industrie en hoe controles (testmethoden) hierop kunnen uitgeoefend worden door de markttoezichtautoriteiten.

Circulaire Economie

Eind 2016 ondertekenden de drie landen een Benelux-richtlijn over de praktische toepassing van de circulaire economie. Daarmee gaven de landen aan de komende vier jaar nauwer regionaal samen te werken en zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Elk Benelux-land afzonderlijk ontwikkelde reeds tal van acties in dit domein en zullen voortaan de krachten bundelen. De ondertekende Benelux-richtlijn legt de focus op drie actiedomeinen waarvan de studie er één was. Het tweede gaat over samenwerken rond afvalmanagement dat naast papiergrondstof gericht is op hergebruik en recyclage van bouw- en sloopafval. Het derde  actiepunt is om de  kennis opgebouwd tijdens Benelux-conferenties over milieueducatie in de praktijk om te zetten om zo burgers en ondernemers te sensibiliseren voor een circulaire economie. 

Ook een andere afspraak uit de Richtlijn werd vandaag realiteit. Zo is voortaan een Benelux intergouvernementele werkgroep actief om resultaatgericht de gezamenlijke projecten rond circulaire economie efficiënt in goede banen te leiden.  

Voorloper EU

De Europese Commissie maakte van de overgang naar een circulaire economie een prioriteit en lanceerde hierover ambitieuze plannen. Met de wil van de Benelux-landen onderzoek te doen naar levensverlenging voor consumentenproducten blijft het niet bij plannen maar wordt gestart met praktische toepassing van de transitie naar dit economische model tussen de Benelux-landen. De opgebouwde ervaring en activiteiten binnen de projecten zullen door de Benelux met de EU worden afgestemd en gedeeld. Benelux vervult zo zijn voorloper functie binnen de Europese Unie.

Actueel

Benelux-landen gaan wegvervoer gerichter controleren

19 okt. 2017 493

Dankzij een nieuw Benelux-besluit gaan de inspectiediensten voor het wegvervoer  van de Benelux-landen met elkaar gegevens uitwisselen over  het gebruik van de tachograaf en het respect voor de rij- en rusttijden door transportondernemingen. Op basis van deze gegevens worden risico... lees meer

Benelux-douaneoverleg betrekt het bedrijfsleven volop.

06 okt. 2017 81

Naar aanleiding van de implementatie van het Douanewetboek van de Unie organiseerden de Benelux-landen op 6 oktober 2017 voor het eerst een bijeenkomst tussen de douaneautoriteiten en vertegenwoordigers van het Belgische Nationaal Forum, het Nederlandse Overleg Douane-Bedrijfsleven... lees meer

De Benelux-samenwerking is essentieel in de bestrijding van zorgfraude

05 okt. 2017 33

Ingevolge de ondertekening van de Benelux-intentieverklaring betreffende het voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg, op 12 mei jongstleden, hebben de drie Benelux-partners zich - in samenwerking met het European Healthcare Fraud & Corruption Network (EH... lees meer

meer nieuwsberichten