Nieuws

< terug

Benelux werkt grensobstakels weg voor ontwikkeling grensoverschrijdend bedrijventerrein

19-01-2018 1002


Dankzij een Benelux-besluit hebben de Vlaamse gemeente Lanaken en de Nederlandse gemeente Maastricht voortaan een gezamenlijk toetsingskader voor geluidsvoorschriften op een grensoverschrijdende bedrijventerrein (Albertknoop genaamd) gesitueerd op hun grondgebied. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor ondernemers en een efficiënt geluidsbeheer voor omwonenden. Deze juridische Benelux-oplossing is uniek in Europa en een model dat op andere grensoverschrijdende bedrijventerreinen kan toegepast worden. De burgemeesters van de betrokken gemeenten, verantwoordelijken van Belgisch en Nederlands Limburg en vertegenwoordigers van het Secretariaat-Generaal van de Benelux stelden vandaag dit besluit officieel voor. 

Tussen Nederland en Vlaanderen verschillen de geluidsnormen die gelden voor bedrijven. Hierdoor zouden ondernemers die een bedrijf oprichten en een vergunningsaanvraag indienen anders beoordeeld worden naargelang de ligging ten opzichte van de landsgrens. De Vlaamse en Nederlandse wetgeving bleken geen oplossing te bieden voor de manier waarop moet worden omgegaan met verschillen in geluidsbelasting in grensgebieden.

Dit probleem werd nu opgelost door middel van een Benelux-besluit dat afspraken vastlegt over de geluidsnormen die van toepassing zijn langs de Nederlandse en Vlaamse kant van het bedrijventerrein. Dit zonder de Nederlandse of Vlaamse regelgeving te moeten wijzigen. Zo kan snel geschakeld worden in belang van ondernemers en omwonenden.

De Vlaamse en Nederlandse overheden verbinden er zich met dit besluit toe om deze afspraken na te leven en voor het verlenen van de vergunning, de overheden aan de andere kant van de grens in te lichten, waarna een overleg start dat ervoor zorgt dat de overeengekomen akoestische invulling van het bedrijventerrein gerespecteerd blijft.    

Zo creëert  men rechtszekerheid voor de omwonenden, aangezien die de garantie krijgen dat de afgesproken geluidsnormen effectief worden gerespecteerd. Anderzijds biedt het zekerheid aan bedrijven dat ze zich ook effectief binnen het grensoverschrijdend bedrijventerrein kunnen vestigen. Voor ondernemers is het immers duidelijk hoe de vergunningen worden beoordeeld.

Adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Luuk Blom: “Benelux toont hiermee haar corebusiness aan, namelijk het wegwerken van grensobstakels in het belang van burgers en ondernemers. Bovendien spelen we hiermee een pioniersrol binnen de Europese Unie door snel oplossingen te vinden, voor verschillen in wetgeving tussen buurlanden,  die de economische ontwikkeling van een regio ten goede komt”.

Actueel

Benelux-Raad bereidt samenwerkingsprojecten 2019 voor

13 nov. 2018 94

De drie topambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken, mevrouw Joke Brandt (NL), de heer Bruno van der Pluijm (BE) en de heer Gaston Stronck (LU)  vergaderden onder Belgisch Voorzitterschap als Benelux-Raad om de dossiers voor het Benelux-Comité van Ministers, het hoogste... lees meer

Benelux-regio investeert in duurzame waterstoftechnologieën

19 okt. 2018 451

Gelegen aan de Noordzee met aanzienlijke ontwikkelingen in de offshore windenergie in combinatie met een sterke industriële basis, zet de Benelux-regio zich hard in om uit te groeien tot een toonaangevende proeftuin voor het opschalen en testen van innovatieve oplossingen voor de p... lees meer

Benelux bekijkt gevolgen klimaatverandering op transport

19 okt. 2018 197

Tijdens een ‘Table-top’ oefening, waaraan meer dan twintig experten inzake klimaatadaptatie, risicobeheersing en transport uit de Benelux-landen deelnamen, werden, via een rollenspel, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden op het ... lees meer

meer nieuwsberichten