Nieuws

< terug

De Benelux-landen zetten samen met Frankrijk en Duitsland hun schouders onder de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest

22-02-2018 525


De Benelux-landen, Frankrijk, de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Rijnland-Palts, Saarland, de Duitse federale overheid alsook een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zijn bijeengekomen om van gedachten te wisselen over het beleid ter zake en om aanvullende maatregelen ter voorkoming en beheersing van de Afrikaanse varkenspest in overweging te nemen. Initiatiefnemer van deze bijeenkomst was Noordrijn-Westfalen. 

De eerste gevallen van Afrikaanse varkenspest werden in Georgië geconstateerd. Vervolgens heeft de ziekte zich verspreid in Rusland, de Baltische staten, en Noordwest-Europa. 

Hoewel de varkenspest geen bedreiging vormt voor de mens, zou een uitbraak in de regio niet alleen de boeren ernstige economische schade berokkenen, maar ook het voortbestaan van hele landbouwbedrijven in gevaar brengen. Gezien deze dreigingssituatie is grensoverschrijdende samenwerking van essentieel belang om een crisis proberen te vermijden. Het is dus dringend noodzakelijk dat de landen de insleep van deze ziekte voorkomen of op zijn minst vertragen. De jacht op wilde zwijnen speelt een rol bij de preventie. Jacht- en veterinaire autoriteiten moeten dan ook nauw samenwerken. 

In de betrokken landen geldt momenteel een preventieve alarmfase; de landen stellen alles in het werk om zich tegen deze dierziekte te beschermen. Communicatie en bewustmaking van de betrokken sectoren, maar ook van reizigers in het algemeen (dragers van de ziekte met kans op verspreiding), zijn van cruciaal belang. Het opzetten van een systeem voor vroegtijdige herkenning en snelle communicatie tussen de landen zullen eveneens van fundamenteel belang zijn in geval van een infectie. 

Het “openbreken van de grenzen” tussen buurlanden was de slagzin waar alle delegaties zich in konden vinden!

Deze bijeenkomst kaderde in het partnerschap tussen Noordrijn-Westfalen en de Benelux Unie, dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert.

Actueel

Staatssecretaris Theo Francken ondertekent Benelux-uitvoeringsprotocol met Armenië

20 jun. 2018 746

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, in aanwezigheid van Armeens minister van Buitenlandse Zaken Zohrab Mnatsakanyan, de ambassadeur van Armenië, Tatoul Markarian, de ambassadeur van Luxemburg in... lees meer

Benelux-studie aanzet tot langere levensduur huishoudelijke apparaten

14 jun. 2018 320

Op de Benelux-conferentie ”Repareerbaarheid” in Brussel onderstreepte minister van Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, het belang van studie en samenwerking voor circulaire economie,  “Samen met mijn collega’s van de Benelux ben ik ervan overtuigd dat we ons moeten posi... lees meer

Benelux-landen starten energie- en klimaatdialoog

11 jun. 2018 275

België, Nederland en Luxemburg voeren hun samenwerking op bij de uitwerking van hun nationale energie- en klimaatplannen. Dat verklaarde de Belgische energieminister Marie Christine Marghem in naam van de drie landen vandaag op de top van Europese energieministers. Grensoverschrijd... lees meer

meer nieuwsberichten