Nieuws

< terug

De Benelux-landen zetten samen met Frankrijk en Duitsland hun schouders onder de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest

22-02-2018 728


De Benelux-landen, Frankrijk, de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Rijnland-Palts, Saarland, de Duitse federale overheid alsook een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zijn bijeengekomen om van gedachten te wisselen over het beleid ter zake en om aanvullende maatregelen ter voorkoming en beheersing van de Afrikaanse varkenspest in overweging te nemen. Initiatiefnemer van deze bijeenkomst was Noordrijn-Westfalen. 

De eerste gevallen van Afrikaanse varkenspest werden in Georgië geconstateerd. Vervolgens heeft de ziekte zich verspreid in Rusland, de Baltische staten, en Noordwest-Europa. 

Hoewel de varkenspest geen bedreiging vormt voor de mens, zou een uitbraak in de regio niet alleen de boeren ernstige economische schade berokkenen, maar ook het voortbestaan van hele landbouwbedrijven in gevaar brengen. Gezien deze dreigingssituatie is grensoverschrijdende samenwerking van essentieel belang om een crisis proberen te vermijden. Het is dus dringend noodzakelijk dat de landen de insleep van deze ziekte voorkomen of op zijn minst vertragen. De jacht op wilde zwijnen speelt een rol bij de preventie. Jacht- en veterinaire autoriteiten moeten dan ook nauw samenwerken. 

In de betrokken landen geldt momenteel een preventieve alarmfase; de landen stellen alles in het werk om zich tegen deze dierziekte te beschermen. Communicatie en bewustmaking van de betrokken sectoren, maar ook van reizigers in het algemeen (dragers van de ziekte met kans op verspreiding), zijn van cruciaal belang. Het opzetten van een systeem voor vroegtijdige herkenning en snelle communicatie tussen de landen zullen eveneens van fundamenteel belang zijn in geval van een infectie. 

Het “openbreken van de grenzen” tussen buurlanden was de slagzin waar alle delegaties zich in konden vinden!

Deze bijeenkomst kaderde in het partnerschap tussen Noordrijn-Westfalen en de Benelux Unie, dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert.

Actueel

Benelux ondertekent uitvoeringsprotocol met Oekraïne

17 dec. 2018 107

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden de directeur-generaal van de dienst vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, de plaatsvervangend chef de poste van de Nederlandse ambassade in België, Meline Arakelian, de ambassadeur van Luxemburg in België, Arlette Conzemiu... lees meer

Benelux Directeuren Generaal-overleg klimaat op COP24

14 dec. 2018 25

Twee dagen nadat ministers Marghem (BE), Wiebes (NL) en Dieschbourg (LU), samen met de bevoegde regionale Belgische ministers, de Benelux-Talanoa verklaring officieel voor hebben gesteld in het Benelux-paviljoen op de COP24 te Katowice en een exemplaar hebben overhandigd aan Ovais ... lees meer

Benelux-ministers presenteren Talanoa Verklaring op VN-Klimaatconferentie

12 dec. 2018 123

Vandaag stelden onder grote belangstelling de ministers Marghem (BE), Wiebes (NL) en Dieschbourg (LU), samen met de bevoegde regionale Belgische ministers, de Benelux-Talanoa verklaring officieel voor in het Benelux-paviljoen op de COP24 te Katowice. Ze overhandigden een exemplaar ... lees meer

meer nieuwsberichten