Nieuws

< terug

“De Benelux-Veiligheidsweek versterkt de wil van de landen om gezamenlijk op te treden tegen wat onze samenleving bedreigt” #BNLSecurity2017

16-11-2017 475


Een week gericht op Benelux-uitdagingen rond Veiligheid

Videoboodschap van secretaris-generaal Thomas Antoine naar aanleiding van de start van de Benelux-Veiligheidsweek, klik hier

Van 17 november tot 24 november 2017 worden onder Nederlands voorzitterschap verschillende events georganiseerd rond het thema Veiligheid, één van de prioriteiten van de Benelux-samenwerking. Tijdens de recente Benelux-top hebben de regeringsleiders verklaard dat zij hun samenwerking op het gebied van Veiligheid willen intensiveren.

De Benelux Unie buigt op meer dan 10 jaar samenwerking van politie, justitie, migratie en crisiscentra. De sterke banden tussen de veiligheidsdiensten en het opgebouwde vertrouwen stellen de drie landen in staat nieuwe stappen voorwaarts te zetten en grenzen en obstakels beter te neutraliseren. De Benelux kan actie ondernemen door deze via verdragen en afspraken vast te leggen. Zo worden de onderhandelingen voor een nieuw Benelux-politieverdrag (voorzien in 2018) voortgezet en versneld.

Veiligheid is niet alleen een zorg voor politie en justitie, maar ook bestuurlijke overheden zoals steden, gemeenten,  belastingdiensten spelen een belangrijke rol in de preventie en detectie van criminele netwerken.

De Benelux is ook actief in de strijd tegen criminele fenomenen. Criminelen zoeken landsgrenzen op om onregelmatigheden te onttrekken aan het zicht van de veiligheidsdiensten. Zo is er ook aandacht voor mensenhandel, met een focus op de zorg voor slachtoffers.  'Last but not least' strijdt de Benelux al vijftien jaar lang tegen fiscale fraude en wordt deze samenwerking verder geïntensifieerd.

Wat staat  er op het programma?

(1) 17 november: Benelux-seminar over de strijd tegen uitbuiting van kinderen bij mensenhandel

(2) 21 november: Benelux-Conferentie Veerkrachtig Bestuur: Veerkrachtig lokaal bestuur tegen ondermijning van de democratische rechtsstaat en open samenleving.

(3) 22 november: Bijeenkomst over cybersecurity

(4) 24 november: Plenaire zitting van het Benelux-Parlement met een discussie over de drugsproblematiek  in de Benelux

 

Tijdens deze week zullen er ook controles op het terrein plaatsvinden om de veiligheid van de burgers te verhogen.

 

Actueel

Hoorzitting eurocommissaris Marianne Thyssen in het Benelux-Parlement

20 apr. 2018 18

Op 20 april werd Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit, gehoord door de Benelux-parlementsleden. Bij die gelegenheid lichtte zij het huidige standpunt van de Europese Commissie toe ten aanzien van detachering en de herzienin... lees meer

Grote controle op vrachtvervoer

19 apr. 2018 72

22 % van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding De inspectiediensten van België en Nederland hebben samen op woensdag 18 april, op verschillende locaties, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervo... lees meer

Start van de Benelux-week voor politieverbindingsofficieren

16 apr. 2018 218

Van 16 april tot 20 april heeft op het Benelux-secretariaat te Brussel de Benelux-week voor verbindingsofficieren plaats.  Het officiële startschot voor deze allereerste gemeenschappelijke bijeenkomst van de verbindingsofficieren werd gegeven door de Belgische vice-eersteminister e... lees meer

meer nieuwsberichten