Nieuws

< terug

Informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Benelux in Brussel

04-09-2017 73


© MFIN

Op 4 september 2017 vond op initiatief van Pierre Gramegna een informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Benelux in Brussel plaats. Johan Van Overtveldt, Jeroen Dijsselbloem en Pierre Gramegna bespraken tijdens een werklunch de grote strategische lijnen die de komende maanden leidend moeten zijn bij de werkzaamheden van de Ecofinraad van de Europese Unie. Zij wisselden met name van gedachten over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie.

Met dit initiatief wordt aangeknoopt bij de bilaterale gesprekken die de minister van Financiën op 29 juni met zijn Duitse ambtgenoot Wolfgang Schäuble in Berlijn, op 11 juli met zijn Franse collega Bruno Le Maire in Brussel en op 28 juli met zijn Italiaanse ambtgenoot Pier Carlo Padoan in Rome heeft gevoerd.

"Luxemburg neemt van oudsher een centrale plaats in de Europese constructie in. Voor mij kwam het erop aan met alle lidstaten die aan de wieg van de Europese Unie stonden een constructief gesprek te hebben over de grote uitdagingen voor de toekomst van de EU, met name op het vlak van de Economische en Monetaire Unie. Waar de Frans-Duitse as de motor van de Europese integratie is, levert de Benelux de brandstof daarvoor. Zo bood deze bijeenkomst in Brussel ons de gelegenheid om ons als Benelux samen te beraden op hoe de Europese Unie en in het bijzonder de eurozone in de toekomst duurzaam kunnen worden bestuurd", aldus Pierre Gramegna.

Meegedeeld door het Luxemburgse ministerie van Financiën

Min. Finances 4.09.jpg

(v.l.n.r.) Pierre Gramegna, minister van Financiën van het Groothertogdom Luxemburg; Johan Van Overtveldt, minister van Financiën van het Koninkrijk België; Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën van het Koninkrijk der Nederlanden

Actueel

Benelux Ambtelijke Top Economische Zaken bespreekt toekomst Retailmarkt

20 sep. 2017 41

Volgend op de lancering van de studie Benelux Retail 2025 eerder dit jaar heeft onder Nederlands voorzitterschap een ambtelijke top plaatsgevonden waar de aanbevelingen van dit rapport zijn besproken. De secretarissen-generaal van de Benelux-ministeries voor Economische zaken uit d... lees meer

De Benelux houdt strategisch overleg over crisisbeheersing

19 sep. 2017 53

De voor de nationale crisiscentra van de Benelux verantwoordelijke directeuren-generaal zijn heden in aanwezigheid van hun tegenhanger uit Noordrijn-Westfalen bijeengekomen ten kantore van het Secretariaat-Generaal. Deze door het Nederlandse voorzitterschap geïnitieerde vergaderin... lees meer

Grote Benelux-controle op vrachtvervoer

15 sep. 2017 79

40% van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op vrijdag 15 september, op verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst... lees meer

meer nieuwsberichten