Nieuws

< terug

Luuk Blom : “Schelde-roadmap 2019-2023 zorgt voor betere participatie en communicatie met stakeholders”.

05-06-2019 423


Op 5 juni werd de gezamenlijke ‘Roadmap 2019-2023’ van de Schelderaad en Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) vastgesteld. Het startsein voor een verdere duurzame toekomst van het Schelde-gebied. Voor Luuk Blom, voorzitter van de Schelderaad (een officieel adviesorgaan van de VNSC),  zorgt dit voor een nog betere samenwerking met alle stakeholders rond de toekomstplannen en besluiten met betrekking tot de Schelde. 

Deze roadmap 2019 - 2023 beschrijft in grote lijnen de (onderzoeks)activiteiten voor de komende jaren voor het Schelde-gebied. Het Schelde-estuarium staat immers voor uitdagingen op vlak van natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid. Klimaatverandering en inzicht in het behalen van natuurdoelen zijn eveneens actuele thema’s voor onderzoek. Zowel het inhoudelijke programma als de afspraken over verdere participatie en communicatie zijn in deze roadmap vanuit een intensieve samenwerking tussen de VNSC en Schelderaad tot stand gekomen. 

Voor Luuk Blom verhoogt deze roadmap de kwaliteit van de dialoog met de stakeholders. "Door  structurele afspraken te maken rond participatie en communicatie kan iedereen tijdig meepraten over de verdere evolutie van het Schelde-gebied en weet men wat er speelt".  Dit zorgt volgens hem voor een betere en frequentere open discussie. “ Zo voelen de stakeholders, vaak met uiteenlopende belangen, zich nog meer betrokken partij waardoor iedereen elkaar sneller kan vinden in de samenwerking rond dit grensoverschrijdende project”. 

Nederland en Vlaanderen stelde in 2014 de Schelderaad in als officieel overlegorgaan bij het beheer van het Schelde-estuarium. Overheden, havens, werkgevers en landbouw- en milieuorganisaties kunnen via dit forum bijdragen aan toekomstige besluitvorming. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, zijn het voorzitterschap en secretariaat van de Schelderaad in handen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie. De voorzitter is Luuk Blom tevens adjunct-secretaris-generaal van de Benelux.

 

 

Actueel

Benelux ondersteunt Baarle in oprichting Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

03 jul. 2019 117

Door de speciale geografische situatie zijn het Belgische Baarle-Hertog en het Nederlandse Baarle- onderling sterk verweven. Er is op het grondgebied van de beide gemeenten nauwelijks een plek te vinden waar je niet ergens dicht bij de grens bent en wat er in de ene gemeente gebeur... lees meer

Benelux-stand op de Luxemburgse politiedag

30 jun. 2019 593

Zondag was het politiedag in Mersch (LU) die meer dan 10.000 bezoekers ontving. Demonstraties, stands, expositie van materieel en auto's en animaties voor het grote publiek rond de Luxemburgse politie en de grenspolitie stonden op het programma.  Het Secretariaat-Generaal van de B... lees meer

Benelux onderzoekt impact Artificiële Intelligentie op grensoverschrijdende werkgelegenheid

25 jun. 2019 836

België, Nederland en Luxemburg gaan de impact van artificiële intelligentie (AI) op banen in de Benelux-regio onderzoeken. Dit moet precieze cijfers op Benelux-niveau opleveren rond de gevolgen van AI voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. De resultaten van de studie zullen a... lees meer

meer nieuwsberichten