Nieuws

< terug

Meer dan 168.000 patiënten steken jaarlijks de grens over voor behandeling in het buurland

18-03-2016 2583


Benelux-rapport geeft uniek beeld van grensoverschrijdende patiëntenstromen

Uit een recent onderzoeksrapport van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, blijkt dat minstens 168.177 patiënten jaarlijks de grens oversteken voor behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk. Dit zowel voor geplande als ongeplande zorg. Het reële aantal is wellicht nog groter. Dit Benelux-onderzoek geeft voor de eerste keer in regionaal en Europees verband een samenhangend beeld van de grensoverschrijdende patiëntenstromen.

Uniek onderzoeksrapport

Het Benelux-secretariaat becijferde in 2015 de grensoverschrijdende patiëntenstromen in de regio. Deze informatie is belangrijk voor de doorstroming van gezondheidsinformatie over de grens, bijvoorbeeld in het kader van e-health. Bij internationale databronnen (zoals Eurostat) zijn geen vergelijkbare of volledige data over patiëntenstromen tussen de Benelux-landen of tussen andere Europese landen beschikbaar. Het Benelux-secretariaat bracht informatie van zorgverzekeraars en overheden in de Benelux-landen samen. Het is voor de eerste keer dat grensoverschrijdend patiënten verkeer in de Benelux en met aangrenzende landen Frankrijk en Duitsland in een samenhangend beeld wordt weergegeven.

Resultaten Benelux-rapport

De meest opmerkelijke tendensen uit het rapport:

Van de minstens 168.177 patiënten, die jaarlijks in het buurland worden verzorgd, gaat de grootste stroom (92.765 patiënten) naar België.  Meer dan de helft hiervan zijn Nederlanders (55.714) die zich in België laten behandelen, gevolgd door Fransen (25.994) en Luxemburgers (7.530).

De tweede grootste patiëntenstroom vanuit de Benelux (49.975 patiënten) gaat richting Duitsland. Het merendeel zijn Nederlandse patiënten, ongeveer 26.241, gevolgd door de Belgen (18.611) en Luxemburgers (5.123).

De derde grootste grensoverschrijdende patiënten stroom heeft als bestemming Frankrijk. Hierbij zijn de Belgen koplopers ( 7.123), gevolgd door Nederlanders (1.997) en Luxemburgers (1.242).

Uit verdere analyse blijkt ook dat het reële aantal patiënten dat de grens oversteekt voor een behandeling in een ander Benelux-land, Frankrijk of Duitsland wellicht nog veel hoger is en dit naar de toekomst eerder zal toenemen. 

Redenen voor grenzeloze verzorging

De beslissing van patiënten om de grens over te steken voor geneeskundige verzorging zijn divers en hangen samen met de kwaliteit van de geboden zorg, de beschikbaarheid ervan, de nabijheid (geografisch maar ook cultureel) en het kostenplaatje. Ook zijn patiënten steeds beter geïnformeerd en gaan ze op zoek naar de beste prijs-kwaliteitverhouding van een behandeling. Voor burgers in de grensregio’s is grensoverschrijdende zorg steeds meer een realiteit.

Beleidsaanbevelingen

De resultaten van het rapport tonen voor de Benelux-samenwerking aan dat er door de Benelux-landen verder dient geïnvesteerd te worden in grensoverschrijdende gezondheidszorg. Door het wegwerken van barrières kan de toegankelijkheid en de kwaliteit van het zorgaanbod geoptimaliseerd en het vrij verkeer van patiënten gestimuleerd worden. Het Benelux-secretariaat richt dan ook volgende aanbevelingen aan de regeringen: 

  • De medische voorzieningen (vooral gespecialiseerde behandelingen) tussen de landen beter op mekaar afstemmen,
  • Grensoverschrijdende projecten in de gezondheidszorg stimuleren (vooral in de grensgebieden),
  • Patiënten beter informeren over de mogelijkheid om behandeld te worden in het buurland,
  • Databanken van patiëntengegevens met elkaar verbinden tussen de Benelux-landen,
  • Delen van real-time verzekeringsinformatie,
  • Meer onderzoek en gegevensverzameling over grensoverschrijdende zorg.

Door zo nog sterker in te zetten op dit thema kunnen de Benelux-landen voortrekker worden op vlak van grensoverschrijdende gezondheidszorg binnen de Europese Unie.

Link naar het Benelux-rapport

carte (twitter)-NL.jpg

 

Actueel

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

12 sep. 2019 256

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd.  Grensarbeiders hebben te maken met wetgeving van twee landen (woon- en werkl... lees meer

België presenteert zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan aan de Benelux

04 sep. 2019 368

Vandaag presenteerde België het nationale energie-en klimaatplan aan de buurlanden. Alle EU-landen maakten zo een plan om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs in nationaal beleid te vertalen. België nam de afgelopen jaren via de Benelux en de Penta samenwerking (Benel... lees meer

Werkbezoek aan de btw-teruggaafdienst in Luxemburg

03 sep. 2019 249

Op 3 september heeft de Luxemburgse Administratie Registratie, Domeinen en BTW (AED) haar collega's uit België en Nederland uitgenodigd voor een presentatie van de applicatie met betrekking tot het btw-teruggaafverzoek. In aanwezigheid van de adjunct-secretaris-generaal van de Bene... lees meer

meer nieuwsberichten