Nieuws

< terug

Noordzeelanden zien Benelux-UK regio als eerste internationale wind-op-zee cluster

19-12-2017 922


De energie en klimaatministeries van de landen rond de Noordzee beraadslaagden op 19 december over de voortgang van hun samenwerking in het North Seas Energy Forum. In 2016 spraken de Noordzeelanden op initiatief van Nederland af om nauwer samen te werken om de ontwikkeling van windenergie op zee kostenefficiënter te maken. Halfweg het actieplan nodigde het duo-voorzitterschap (Nederland en de Europese Commissie) de High Level Group on North Seas uit om de balans op te maken, samen met het Benelux secretariaat.

De directeuren-generaal van de Noordzeelanden bespraken een aantal opmerkelijke resultaten. Nederland kondigde de allereeste indiening aan voor de bouw van een groot windpark op de Noordzee zonder subsidie. In de task force rond subsidies, die elke drie maand op het Benelux secretariaat samen komt, wisselen de landen dergelijke best practices met elkaar uit om zo de steunmechanismen verder te verfijnen. De groep werkte ook aan een dubbel informatie mechanisme, dat de industrie meer zichtbaarheid zal verschaffen over toekomstige tenders en die beter in de tijd spreidt. Deze verhoogde investeringszekerheid doet de kosten voor wind op zee verder dalen. Op termijn kunnen de landen op die manier hun subsidies verder naar beneden herzien.

De Noordzeestaten blikten ook verder in de tijd vooruit. Op dit ogenblik maken de landen werk van energieakkoorden met de blik op 2030. Die vertalen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs in nationaal beleid. Ze geven de grote keuzes aan waarmee betaalbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van de energiebevoorrading gegarandeerd moeten blijven. Daarbij zijn nu keuzes nodig die ook op middellange termijn nog verdere kostenbesparingen mogelijk zullen maken. Het gaat dan om het inzetten van nieuwe technologieën, zoals een energie-eiland, en het creëren van schaalvoordelen, door te werken op internationale en dus grotere schaal.

Vooral de regio Benelux-UK heeft veel troeven om met de combinatie van wind-op-zee en energiehandel tussen de landen een internationale energiecluster te worden. Reeds opgestartte gesprekken en bestaande samenwerking gaven de doorslag om dit gebied aan te wijzen als pilootproject voor de duurzame energiehub van de toekomst.

De secretaris-generaal van de Benelux, Thomas Antoine, reikte ook opnieuw de hand uit naar de landen: “Het is belangrijk de keuzes van de toekomst te baseren op feiten en doordachte studies. Maar wanneer die op tafel liggen is het aan de landen om zich er samen over te buigen en te beslissen over het concrete project. Als neutrale ontmoetingsplaats blijft het Benelux secretariaat daarvoor jullie trouwe partner.”

Actueel

Benelux-regio investeert in duurzame waterstoftechnologieën

19 okt. 2018 62

Gelegen aan de Noordzee met aanzienlijke ontwikkelingen in de offshore windenergie in combinatie met een sterke industriële basis, zet de Benelux-regio zich hard in om uit te groeien tot een toonaangevende proeftuin voor het opschalen en testen van innovatieve oplossingen voor de p... lees meer

Eerste Benelux-jongerenparlement van start

03 okt. 2018 238

Op initiatief van en ondersteund door het Belgische Voorzitterschap van de Benelux, onder het motto ‘een steeds groene en jongere Benelux’, ging vandaag het European Youth Parliament (EYP)  met een  ‘Benelux Forum’, zeg maar het Benelux-jongerenparlement, van start in het halfrond ... lees meer

Benelux-studiedag: Risicotaxatie

01 okt. 2018 129

Het Benelux Secretariaat-Generaal te Brussel heeft een Benelux-studiedag rond risicotaxatie georganiseerd, met name in het geval van gewelddadige radicalisering.  Aan deze studiedag werd deelgenomen door Gilles de Kerchove, EU-coördinator voor terrorismebestrijding, Paul Van Tigch... lees meer

meer nieuwsberichten