Nieuws

< terug

Noordzeelanden zien Benelux-UK regio als eerste internationale wind-op-zee cluster

19-12-2017 811


De energie en klimaatministeries van de landen rond de Noordzee beraadslaagden op 19 december over de voortgang van hun samenwerking in het North Seas Energy Forum. In 2016 spraken de Noordzeelanden op initiatief van Nederland af om nauwer samen te werken om de ontwikkeling van windenergie op zee kostenefficiënter te maken. Halfweg het actieplan nodigde het duo-voorzitterschap (Nederland en de Europese Commissie) de High Level Group on North Seas uit om de balans op te maken, samen met het Benelux secretariaat.

De directeuren-generaal van de Noordzeelanden bespraken een aantal opmerkelijke resultaten. Nederland kondigde de allereeste indiening aan voor de bouw van een groot windpark op de Noordzee zonder subsidie. In de task force rond subsidies, die elke drie maand op het Benelux secretariaat samen komt, wisselen de landen dergelijke best practices met elkaar uit om zo de steunmechanismen verder te verfijnen. De groep werkte ook aan een dubbel informatie mechanisme, dat de industrie meer zichtbaarheid zal verschaffen over toekomstige tenders en die beter in de tijd spreidt. Deze verhoogde investeringszekerheid doet de kosten voor wind op zee verder dalen. Op termijn kunnen de landen op die manier hun subsidies verder naar beneden herzien.

De Noordzeestaten blikten ook verder in de tijd vooruit. Op dit ogenblik maken de landen werk van energieakkoorden met de blik op 2030. Die vertalen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs in nationaal beleid. Ze geven de grote keuzes aan waarmee betaalbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van de energiebevoorrading gegarandeerd moeten blijven. Daarbij zijn nu keuzes nodig die ook op middellange termijn nog verdere kostenbesparingen mogelijk zullen maken. Het gaat dan om het inzetten van nieuwe technologieën, zoals een energie-eiland, en het creëren van schaalvoordelen, door te werken op internationale en dus grotere schaal.

Vooral de regio Benelux-UK heeft veel troeven om met de combinatie van wind-op-zee en energiehandel tussen de landen een internationale energiecluster te worden. Reeds opgestartte gesprekken en bestaande samenwerking gaven de doorslag om dit gebied aan te wijzen als pilootproject voor de duurzame energiehub van de toekomst.

De secretaris-generaal van de Benelux, Thomas Antoine, reikte ook opnieuw de hand uit naar de landen: “Het is belangrijk de keuzes van de toekomst te baseren op feiten en doordachte studies. Maar wanneer die op tafel liggen is het aan de landen om zich er samen over te buigen en te beslissen over het concrete project. Als neutrale ontmoetingsplaats blijft het Benelux secretariaat daarvoor jullie trouwe partner.”

Actueel

Benelux-politieverdrag: Nederlandse politie ondersteunt Gentse politie tijdens de Gentse feesten.

13 jul. 2018 80

De Gentse Feesten, het jaarlijks weerkerend tiendaags feest in de Gentse binnenstad, start vandaag. De Gentse politie doen er alles aan om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, maar dat doen ze niet alleen. Ook dit jaar krijgen ze de steun van collega’s uit Nederlande... lees meer

Benelux-politiesamenwerking tijdens de NAVO-top te Brussel

06 jul. 2018 284

Op 11 en 12 juli heeft een NAVO-top plaats in Brussel , met de Amerikaanse president Donald Trump als één van de gasten.Er zullen verschillende staatshoofden en regeringsleiders onthaald worden in Brussel. Een groot aantal  Belgische politiemensen (lokaal en federaal ) zullen de v... lees meer

Benelux ontmoet Overijssel

02 jul. 2018 77

Op maandag 2 juli bracht een delegatie van het Benelux-secretariaat een werkbezoek aan de Nederlandse provincie Overijssel in Zwolle. De dag stond in het teken van ontmoeten, kennis & ervaring uitwisselen en verkennen hoe beide organisaties elkaar kunnen versterken.  De Benelu... lees meer

meer nieuwsberichten