Nieuws

< terug

Selectief ingezameld en gesorteerd papier is in de Benelux geen afval meer

16-11-2015 1792


Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie,  hebben de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (Voorzitter Benelux Comité van Ministers ), de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Bert Koenders en de Luxemburgse minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Jean Asselborn een Benelux-akkoord goedgekeurd om oud papier onder bepaalde voorwaarden niet meer te beschouwen als afval maar als grondstof.  

Het is het eerste concrete project in het stimuleren van een circulaire economie waarin de Benelux voorloper wil zijn. De interne markt voor recyclebaar papier wordt versterkt en de (grensoverschrijdende) handel gestimuleerd.

Oud paper verliest afvaletiket

Voorheen verloor papier zijn status van afval pas in de verpulperinstallatie van de papierfabrikanten. De Benelux-landen zijn het eens om papier al na een doorgedreven sortering te beschouwen als een grondstof. Zo kan dit papier op de markt verhandeld worden zonder restricties die de afvalwet- en regelgeving tot nu toe oplegt. Dit alles onder bepaalde voorwaarden waarbij streng wordt toegezien op de afwezigheid van schadelijke stoffen. De inzamelaars en sorteerbedrijven moeten een kwaliteitsbeheersysteem invoeren.

Impact op burgers en ondernemers

Met deze Benelux-regeling vermindert de administratieve rompslomp  voor ondernemers, wordt het (grensoverschrijdend) transport eenvoudiger en  goedkoper en krijgt de industrie een gelijk speelveld over de landen heen. Door dezelfde regels toe te passen in de drie landen wordt ook de rechtszekerheid voor handelaars verhoogd.

Met de hantering van strenge criteria waaraan dit papier moet voldoen waarborgt men eveneens mens- en milieubescherming. Zo wordt gelamineerd papier (zoals drankkartons, reclamefolders met plastic, ..) uit het toepassingsgebied van dit Benelux-besluit gehouden. Door een eerdere en betere controle stijgt ook de kwaliteit van het ingezameld papier. Een hogere kwaliteit betekent een hogere marktwaarde en betere afzetmogelijkheden.

Zo wordt selectieve inzameling en de scheiding aan de bron van oud papier gestimuleerd, wat het financieel interessanter maakt voor de consument. Het netto resultaat is dat er meer selectief ingezameld papier beschikbaar komt, waarbij zowel de inzamelaars, de sorteerbedrijven als de papierfabrikanten voordeel hebben. Dergelijke mechanismen doen de hoeveelheid restafval afnemen en laten de circulaire economie draaien.

Deze positieve impuls aan de markt van recyclagepapier biedt ook algemene milieuvoordelen omdat kringlooppapier duurzamer tot stand komt.

 Voorloper binnen de EU

Momenteel bestaat er geen dergelijke regeling voor papier binnen de EU. De Benelux-landen lopen hiermee dus voorop en zullen hun ervaringen delen met de Europese Commissie,  die deze Benelux-regeling uitdrukkelijk steunt.

 Ook roepen de drie landen de andere EU lidstaten op dit initiatief over te nemen.

 

Actueel

Benelux vraagt EU te kijken naar territoriale leveringsbeperkingen bij evaluatie EU-Verordening

20 aug. 2019 130

In het kader van de evaluatie van de Europese groepsvrijstellingsverordening (Verordening Nr. 330/2010) hebben de Benelux-landen in een recente gezamenlijke brief aan de Europese Commissie expliciet aandacht gevraagd voor de thematiek van territoriale leveringsbeperkingen, die voor... lees meer

Unieke samenwerking tussen Belgische en Nederlandse politie te paard

10 jul. 2019 583

Het lokale politieteam van de Belgische badplaats Knokke-Heist kreeg deze week versterking van zowel de Belgische als Nederlandse politie te paard. Voor de Nederlandse politie was het de eerste keer dat ze met hun cavalerie een Belgische politiezone bijstonden tijdens een preventie... lees meer

Benelux ondersteunt Baarle in oprichting Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

03 jul. 2019 687

Door de speciale geografische situatie zijn het Belgische Baarle-Hertog en het Nederlandse Baarle- onderling sterk verweven. Er is op het grondgebied van de beide gemeenten nauwelijks een plek te vinden waar je niet ergens dicht bij de grens bent en wat er in de ene gemeente gebeur... lees meer

meer nieuwsberichten