Nieuws

< terug

Start van de Benelux-week voor politieverbindingsofficieren

16-04-2018 737


Van 16 april tot 20 april heeft op het Benelux-secretariaat te Brussel de Benelux-week voor verbindingsofficieren plaats.  Het officiële startschot voor deze allereerste gemeenschappelijke bijeenkomst van de verbindingsofficieren werd gegeven door de Belgische vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon.  De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, opende de bijeenkomst.

 Jan Jambon: “ De aard van de dossiers die de verbindingsofficieren behandelen, maakt dat een intensieve Benelux-samenwerking aangewezen is. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we op het vlak van internationale samenwerking in meer regio’s van de wereld actief kunnen zijn. Dit is een win-win situatie”.

 Verbindingsofficieren zijn politiemensen op post in het buitenland om de relaties tussen de landen te onderhouden op het vlak van nationale veiligheid. Tijdens een ganse week komen deze politieofficieren van België en Nederland en Luxemburg samen. Ze gaan informatie uitwisselen over actuele veiligheidsonderwerpen en leren van elkaars aanpak om zo hun rol en takenpakket verder te optimaliseren.  Toplui van politie, gerecht en de veiligheidsdiensten uit de drie landen nemen hier actief aan deel.  Doel van deze bijeenkomst is ook om bijkomende stimulansen te geven aan de inzet van nationale politie-verbindingsofficieren die binnen een vastgesteld kader ook voor de politiediensten van de andere Benelux-landen werken, zogenaamde Benelux-verbindingsofficieren.

Gemeenschappelijk Benelux-netwerk van verbindingsofficieren

 De gemeenschappelijke inzet van verbindingsofficieren op Benelux-niveau stond al in het Benelux-politieverdrag van 2004 en heeft sindsdien via een aantal tussenstappen volledige concrete gestalte gekregen. Er werd een duidelijk juridisch en operationeel kader vastgelegd en succesvolle proefprojecten opgestart in verschillende landen. Inmiddels bestaat er een gemeenschappelijk Benelux-netwerk van 47 verbindingsofficieren die over de verschillende continenten actief zijn en de belangen van de drie landen behartigen.

 Efficiëntie-winst

 Door samen te werken vergroten de Benelux-landen niet alleen hun werelddekking maar springen ze ook efficiënter om met financiële middelen. Door gebruik te maken van een groter contingent kan er flexibel worden ingespeeld op veranderende veiligheidssituaties in de ganse wereld. Bovendien kunnen verplaatsingen binnen een regio worden beperkt wat kostenbesparend werkt.  

Gezien de internationale veiligheidsontwikkelingen en gebeurtenissen is het doel om deze samenwerking nog steviger en nauwer met elkaar te verbinden. Deze Benelux-week vormt hiervoor een uitgelezen kader.

 

IMG_3178.JPG

Actueel

Bestrijding Afrikaanse varkenspest - Grensoverschrijdende consultatie

10 apr. 2019 276

In het kader van een goede grensoverschrijdende samenwerking is een voorontwerp van besluit dat als wettelijke basis dient voor de operationele uitvoering van een plan ter bestrijding van de varkenspest in het Vlaamse Gewest ter consultatie voorgelegd aan de Benelux-partners.  Dez... lees meer

Benelux-Top in Luxemburg

03 apr. 2019 603

In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie ontving de Luxemburgse eerste minister, Xavier Bettel,  de Nederlandse minister-president,  Mark Rutte,  en de Belgische eerste minister , Charles Michel, voor een Benelux-Top in het M... lees meer

Drugsactie Etoile – 998 stuks XTC in beslag genomen

01 apr. 2019 461

Politie - en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 28 maart tot zondag 31 maart 2019 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. 158 van de 1210 gecontroleerden waren in het b... lees meer

meer nieuwsberichten