Nieuws

< terug

Workshop ‘Juridische instrumenten voor interterritoriale samenwerking in de Benelux : Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken’

11-12-2018 399


Je hoeft niet direkt aan de grens te liggen om de vruchten te kunnen plukken van de samenwerking met een partner uit het buurland. Dat toonden een aantal interessante samenwerkingsverbanden aan in een inspirerende studiedag die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Benelux Unie organiseerden op 11 december jl. Dat noemen we dan interterritoriale samenwerking. Die gebeurt ook met partners aan de andere kant van de grens, maar dat hoeven niet de directe buren te zijn. 

Het interessante programma liet vooral het woord aan bestaande goede voorbeelden van samenwerking zoals bijvoorbeeld het EMRIC-samenwerkingsverband (tussen verantwoordelijke openbare diensten voor veiligheid op het gebied van brandweer, technische bijstand en spoedeisende hulp); de stedelijke samenwerkingsverbanden Quattropôle (Luxemburg, Metz, Saarbrücken en Trier) en MAHHL (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen en Liège); het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), dat zich als grensoverschrijdend Europees onderzoeksinstituut richt op de ontwikkeling van geavanceerde biosourcingmaterialen; de samenwerking tussen het Maastrichtse Universitaire Ziekenhuis en het Universitätsklinikum Aachen (UKA); het Geopark Schelde Delta, de Nederlands-Vlaamse samenwerkingsorganisatie voor geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde en de Universiteit van de Grande Région – UniGR, die de mogelijkheid biedt om te studeren en onderzoek te doen in 3 talen, in 5 regio's en 6 universiteiten. 

Het spreekt voor zich dat hoe intensiever partners met elkaar samenwerken, des duidelijker verschillen in de wet- en regelgeving van de verschillende landen naar voren komen. De actieve samenwerkingsverbanden gaven tijdens de studiedag dan ook aan hoe belangrijk het is dat de Benelux samen met de buurlanden hier voldoende aandacht aan blijft besteden. Het heeft immers geen nut een grensoverschrijdende rechtspersoonlijkheid in te richten als het vervolgens niet mogelijk is om de voordelen ervan maximaal te kunnen benutten. 

De studiedag toonde aan dat deze vorm van interterritoriale samenwerking over de grenzen heen nog een enorme potentie heeft. De aanwezige steden, universiteiten, hulpdiensten en ziekenhuizen getuigden tijdens de studiedag dat het op deze manier inderdaad mogelijk is om te komen tot interessante schaalvoordelen, om te profiteren van elkaars specifieke kennis en om financiële middelen op een efficiënte manier te kunnen bundelen. De Benelux en de buurlanden hebben in elk geval het juridische instrumentarium voor deze vorm van samenwerking al klaarliggen.

Actueel

Het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming organiseerde een workshop “Blackout”

14 jun. 2019 41

In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie organiseerde het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming van 13 t/m 14 juni een workshop met volgende titel "De langdurige black-out: gevolgbestrijding, prioritering van de behoeften en planningsmethodieken"... lees meer

Benelux-Justitieministers verbeteren grensoverschrijdende informatie-uitwisseling rond pre-employmen...

06 jun. 2019 243

De Luxemburgse minister van Justitie, Félix Braz, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens en de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker ondertekenden vandaag een Benelux-intentieverklaring om de informatie-uitwisseling rond pre-employment screening tussen ... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer : meer dan 1/3 van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding

05 jun. 2019 166

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 4 juni, op verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgevin... lees meer

meer nieuwsberichten