Nieuws

< terug

Workshop ‘Juridische instrumenten voor interterritoriale samenwerking in de Benelux : Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken’

11-12-2018 333


Je hoeft niet direkt aan de grens te liggen om de vruchten te kunnen plukken van de samenwerking met een partner uit het buurland. Dat toonden een aantal interessante samenwerkingsverbanden aan in een inspirerende studiedag die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Benelux Unie organiseerden op 11 december jl. Dat noemen we dan interterritoriale samenwerking. Die gebeurt ook met partners aan de andere kant van de grens, maar dat hoeven niet de directe buren te zijn. 

Het interessante programma liet vooral het woord aan bestaande goede voorbeelden van samenwerking zoals bijvoorbeeld het EMRIC-samenwerkingsverband (tussen verantwoordelijke openbare diensten voor veiligheid op het gebied van brandweer, technische bijstand en spoedeisende hulp); de stedelijke samenwerkingsverbanden Quattropôle (Luxemburg, Metz, Saarbrücken en Trier) en MAHHL (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen en Liège); het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), dat zich als grensoverschrijdend Europees onderzoeksinstituut richt op de ontwikkeling van geavanceerde biosourcingmaterialen; de samenwerking tussen het Maastrichtse Universitaire Ziekenhuis en het Universitätsklinikum Aachen (UKA); het Geopark Schelde Delta, de Nederlands-Vlaamse samenwerkingsorganisatie voor geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde en de Universiteit van de Grande Région – UniGR, die de mogelijkheid biedt om te studeren en onderzoek te doen in 3 talen, in 5 regio's en 6 universiteiten. 

Het spreekt voor zich dat hoe intensiever partners met elkaar samenwerken, des duidelijker verschillen in de wet- en regelgeving van de verschillende landen naar voren komen. De actieve samenwerkingsverbanden gaven tijdens de studiedag dan ook aan hoe belangrijk het is dat de Benelux samen met de buurlanden hier voldoende aandacht aan blijft besteden. Het heeft immers geen nut een grensoverschrijdende rechtspersoonlijkheid in te richten als het vervolgens niet mogelijk is om de voordelen ervan maximaal te kunnen benutten. 

De studiedag toonde aan dat deze vorm van interterritoriale samenwerking over de grenzen heen nog een enorme potentie heeft. De aanwezige steden, universiteiten, hulpdiensten en ziekenhuizen getuigden tijdens de studiedag dat het op deze manier inderdaad mogelijk is om te komen tot interessante schaalvoordelen, om te profiteren van elkaars specifieke kennis en om financiële middelen op een efficiënte manier te kunnen bundelen. De Benelux en de buurlanden hebben in elk geval het juridische instrumentarium voor deze vorm van samenwerking al klaarliggen.

Actueel

Minister C. Turmes moderniseert succesvolle Centraal-West-Europese samenwerking om energie- en klima...

04 mrt. 2019 443

Op 4 maart 2019, in de marge van de vergadering van de Energieraad van de EU, heeft de Luxemburgse minister van Energie en Ruimtelijke Ordening, Claude Turmes, een bijeenkomst van het Pentalateral Energy Forum voorgezeten, waarvan de Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk... lees meer

Baarle-Hertog en Baarle-Nassau op bezoek bij Benelux

27 feb. 2019 196

De gemeentebesturen van Baarle-Nassau (N) en Baarle-Hertog (B), onder leiding van burgemeesters mevrouw M. de Hoon-Veelenturf en de heer F. de Bont,  brachten een werkbezoek aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux. De enclavesituatie zorgt ervoor dat de beide gemeenten zo nauw... lees meer

Benelux-week bij het Europacollege

21 feb. 2019 181

Elk jaar organiseert het Europacollege in Brugge op initiatief van zijn studenten een "nationale week". Deze "Europese professionals" in spe, afkomstig uit een vijftigtal landen, hebben zo de kans om de verschillende facetten van een land of regio van Europa te ontdekken. Dit jaar ... lees meer

meer nieuwsberichten