Nieuws

< terug

Workshop ‘Juridische instrumenten voor interterritoriale samenwerking in de Benelux : Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken’

11-12-2018 232


Je hoeft niet direkt aan de grens te liggen om de vruchten te kunnen plukken van de samenwerking met een partner uit het buurland. Dat toonden een aantal interessante samenwerkingsverbanden aan in een inspirerende studiedag die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Benelux Unie organiseerden op 11 december jl. Dat noemen we dan interterritoriale samenwerking. Die gebeurt ook met partners aan de andere kant van de grens, maar dat hoeven niet de directe buren te zijn. 

Het interessante programma liet vooral het woord aan bestaande goede voorbeelden van samenwerking zoals bijvoorbeeld het EMRIC-samenwerkingsverband (tussen verantwoordelijke openbare diensten voor veiligheid op het gebied van brandweer, technische bijstand en spoedeisende hulp); de stedelijke samenwerkingsverbanden Quattropôle (Luxemburg, Metz, Saarbrücken en Trier) en MAHHL (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen en Liège); het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), dat zich als grensoverschrijdend Europees onderzoeksinstituut richt op de ontwikkeling van geavanceerde biosourcingmaterialen; de samenwerking tussen het Maastrichtse Universitaire Ziekenhuis en het Universitätsklinikum Aachen (UKA); het Geopark Schelde Delta, de Nederlands-Vlaamse samenwerkingsorganisatie voor geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde en de Universiteit van de Grande Région – UniGR, die de mogelijkheid biedt om te studeren en onderzoek te doen in 3 talen, in 5 regio's en 6 universiteiten. 

Het spreekt voor zich dat hoe intensiever partners met elkaar samenwerken, des duidelijker verschillen in de wet- en regelgeving van de verschillende landen naar voren komen. De actieve samenwerkingsverbanden gaven tijdens de studiedag dan ook aan hoe belangrijk het is dat de Benelux samen met de buurlanden hier voldoende aandacht aan blijft besteden. Het heeft immers geen nut een grensoverschrijdende rechtspersoonlijkheid in te richten als het vervolgens niet mogelijk is om de voordelen ervan maximaal te kunnen benutten. 

De studiedag toonde aan dat deze vorm van interterritoriale samenwerking over de grenzen heen nog een enorme potentie heeft. De aanwezige steden, universiteiten, hulpdiensten en ziekenhuizen getuigden tijdens de studiedag dat het op deze manier inderdaad mogelijk is om te komen tot interessante schaalvoordelen, om te profiteren van elkaars specifieke kennis en om financiële middelen op een efficiënte manier te kunnen bundelen. De Benelux en de buurlanden hebben in elk geval het juridische instrumentarium voor deze vorm van samenwerking al klaarliggen.

Actueel

Benelux wil grensoverschrijdende aanpak tegen misbruik met zwaar vuurwerk

09 jan. 2019 114

Als gevolg van onzorgvuldig omspringen met vuurwerk vallen er met oud en nieuw vaak slachtoffers en is er materiële schade. Zo mag het zwaardere type vuurwerk enkel verkocht worden aan bevoegde professionals, maar in de praktijk zorgen verschillen in nationale regelgeving ervoor da... lees meer

Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer stuurt aan op bevorderen multimodaliteit door digitaliseri...

19 dec. 2018 73

Onder Belgisch voorzitterschap vond op woensdag 19 december 2019 het jaarlijks Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. In het Benelux Huis in Brussel kwamen de Directeuren Generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen same... lees meer

Benelux ondertekent uitvoeringsprotocol met Oekraïne

17 dec. 2018 325

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden de directeur-generaal van de dienst vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, de plaatsvervangend chef de poste van de Nederlandse ambassade in België, Meline Arakelian, de ambassadeur van Luxemburg in België, Arlette Conzemiu... lees meer

meer nieuwsberichten