Kenniscentrum

Noordrijn-Westfalen

In 2008 beslisten de regeringen van de Benelux-landen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) om nauwer samen te werken (Politieke Verklaring). De uitdagingen op het vlak van veiligheid, klimaat of economische groei zijn dezelfde. De zee- en binnenhavens staan in de Europese top. De hele regio vormt een verstedelijkt en dichtbevolkt gebied met een grote dynamiek en innoverende kracht. Meer informatie : http://www.mi-benelux-nrw.de

In 2019 ondertekende  van de hernieuwde politieke verklaring van de regeringen van de lidstaten van de Benelux-Unie en Noordrijn-Westfalen over de ontwikkeling van nauwere samenwerking.

Het unieke karakter van de samenwerking tussen de drie Benelux-landen als pioniers en proeftuin voor Europa was voor de toenmalige regering van NRW dan ook een aanleiding om het initiatief te nemen om een nauwe samenwerking met de Benelux Unie na te streven. Zo werd in 2008 gezamenlijk een ‘politieke verklaring’ ondertekend, waarbij een geprivilegieerd partnerschap tot stand kwam, de eerste en tot nu toe enige structurele samenwerking tussen de Benelux Unie en een derde land/deelstaat.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat NRW en de Benelux één gemeenschappelijke economische en arbeidsruimte vormen.

De nauwe verbondenheid tussen de Benelux en NRW kwam ook tot uitdrukking in het feit dat de minister-president van NRW op 5 juni 2018 de viering naar aanleiding van het 60-jarige bestaan van de Benelux bijwoonde.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de ‘politieke verklaring’ zijn de partners overeengekomen de
samenwerking structureel verder te ontwikkelen en substantieel te verdiepen. Op basis van een hernieuwde
politieke verklaring die men wenst te ondertekenen zal de toekomstige samenwerking op het gebied van energie,
transport en logistiek, handel en digitalisering, politiesamenwerking, crisisbeheersing en rampenbestrijding
en arbeidsmobiliteit een nieuwe impuls krijgen.

Onder elk hoofdstuk worden die projecten opgesomd waar samengewerkt wordt met NRW.

Contactpersoon

Doris Gau/ verbindingsambtenaar

d.gau@benelux.int

Actueel

Bestrijding Afrikaanse varkenspest - Grensoverschrijdende consultatie

10 apr. 2019 677

In het kader van een goede grensoverschrijdende samenwerking is een voorontwerp van besluit dat als wettelijke basis dient voor de operationele uitvoering van een plan ter bestrijding van de varkenspest in het Vlaamse Gewest ter consultatie voorgelegd aan de Benelux-partners.  Dez... lees meer

Benelux-Top in Luxemburg

03 apr. 2019 941

In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie ontving de Luxemburgse eerste minister, Xavier Bettel,  de Nederlandse minister-president,  Mark Rutte,  en de Belgische eerste minister , Charles Michel, voor een Benelux-Top in het M... lees meer

Drugsactie Etoile – 998 stuks XTC in beslag genomen

01 apr. 2019 864

Politie - en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 28 maart tot zondag 31 maart 2019 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. 158 van de 1210 gecontroleerden waren in het b... lees meer

meer nieuwsberichten