Kenniscentrum

Noordrijn-Westfalen

In 2008 beslisten de regeringen van de Benelux-landen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) om nauwer samen te werken (Politieke Verklaring). De uitdagingen op het vlak van veiligheid, klimaat of economische groei zijn dezelfde. De zee- en binnenhavens staan in de Europese top. De hele regio vormt een verstedelijkt en dichtbevolkt gebied met een grote dynamiek en innoverende kracht. Meer informatie : http://www.mi-benelux-nrw.de

In 2019 ondertekenden de Benelux-regeringsleiders Xavier Bettel, Charles Michel en Mark Rutte samen met de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet de hernieuwde politieke verklaring van de regeringen van de lidstaten van de Benelux-Unie en Noordrijn-Westfalen over de ontwikkeling van nauwere samenwerking.

Het unieke karakter van de samenwerking tussen de drie Benelux-landen als pioniers en proeftuin voor Europa was voor de toenmalige regering van NRW dan ook een aanleiding om het initiatief te nemen om een nauwe samenwerking met de Benelux Unie na te streven. Zo werd in 2008 gezamenlijk een ‘politieke verklaring’ ondertekend, waarbij een geprivilegieerd partnerschap tot stand kwam, de eerste en tot nu toe enige structurele samenwerking tussen de Benelux Unie en een derde land/deelstaat.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat NRW en de Benelux één gemeenschappelijke economische en arbeidsruimte vormen.

De nauwe verbondenheid tussen de Benelux en NRW kwam ook tot uitdrukking in het feit dat de minister-president van NRW op 5 juni 2018 de viering naar aanleiding van het 60-jarige bestaan van de Benelux bijwoonde.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de ‘politieke verklaring’ zijn de partners overeengekomen de
samenwerking structureel verder te ontwikkelen en substantieel te verdiepen. Op basis van een hernieuwde
politieke verklaring die men wenst te ondertekenen zal de toekomstige samenwerking op het gebied van energie,
transport en logistiek, handel en digitalisering, politiesamenwerking, crisisbeheersing en rampenbestrijding
en arbeidsmobiliteit een nieuwe impuls krijgen.

Onder elk hoofdstuk worden die projecten opgesomd waar samengewerkt wordt met NRW.

Contactpersoon

Doris Gau/ verbindingsambtenaar

d.gau@benelux.int

Actueel

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

12 sep. 2019 253

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd.  Grensarbeiders hebben te maken met wetgeving van twee landen (woon- en werkl... lees meer

België presenteert zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan aan de Benelux

04 sep. 2019 365

Vandaag presenteerde België het nationale energie-en klimaatplan aan de buurlanden. Alle EU-landen maakten zo een plan om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs in nationaal beleid te vertalen. België nam de afgelopen jaren via de Benelux en de Penta samenwerking (Benel... lees meer

Werkbezoek aan de btw-teruggaafdienst in Luxemburg

03 sep. 2019 246

Op 3 september heeft de Luxemburgse Administratie Registratie, Domeinen en BTW (AED) haar collega's uit België en Nederland uitgenodigd voor een presentatie van de applicatie met betrekking tot het btw-teruggaafverzoek. In aanwezigheid van de adjunct-secretaris-generaal van de Bene... lees meer

meer nieuwsberichten