Kenniscentrum

Noordrijn-Westfalen

De minister-president van Noordrijn-Westfalen (NRW) en de regeringsleiders van België, Nederland en Luxemburg ondertekenden op 9 december 2008 een gemeenschappelijke Politieke Verklaring over de ontwikkeling van een hechtere samenwerking. Achtergrond daarvoor was het nieuwe Benelux Verdrag dat op 17 juni 2008 werd gesloten en dat uitdrukkelijk nieuwe perspectieven opent voor regionale en Europese samenwerking tussen Benelux en verschillende aangrenzende staten, deelstaten en regio’s. Het nieuwe Benelux-Verdrag is operationeel sinds 1 januari 2012.

Deze samenwerking is in het belang van zowel de Benelux-landen als NRW. Het is een kwestie van elkaars sterke punten samen te brengen om samen sterker te staan dan ieder voor zich alleen.

De drie Benelux-landen vormen samen met Noordrijn-Westfalen een grote economische regio: ongeveer 45 miljoen mensen genereren een jaarlijks bruto binnenlands product van bijna 16 biljoen EUR. Wereldwijd is deze dichtbevolkte Economische Ruimte uniek. Dit betekent voor bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn een enorm potentieel. Meer informatie : http://www.mi-benelux-nrw.de

In 2015 zal de Benelux samenwerken met Noordrijn-Westfalen op onder meer de volgende terreinen, die ook terug te vinden zijn in het jaarplan

- Verbeteren van de luchtkwaliteit (project 2.1.3.)

- Beheersen van afvalstromen (project 2.1.5.)

- Veiligstellen van de voedselketen (project 2.3.) 

- Bevorderen arbeidsmobiliteit (project 3.1.) 

- Verminderen regeldruk (project 5.2.4.) 

- Urbiscoop: Verbeteren van de energie-efficiëntie in de steden (project 1.3.1.)
  en Beheersen stedelijke 

- Mobiliteit (project 5.3.3.) 

- Samen oefenen en van elkaar leren, een noodzaak (project 6.1.3.) 

- Verlenen van bijstand (project 6.1.4.) 

- Uitwisselen van wederzijdse informatie tussen de crisiscentra (project 6.4.1.) 

- Bevorderen van de samenwerking op het vlak van risico-analyse en -identificatie
  (project 6.4.4.) 

- Aanpakken van onregelmatigheden bij de handel in elitepaarden (project 7.1.5.) 

Noordrijn-Westfalen ontdekken: het land, de economie, de wetenschap en de cultuur

A la découverte de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie: le pays et ses atouts économiques, scientifiques et culturels

Nordrhein-Westfalen entdecken: das Land, seine Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur

 

Contactpersoon

Doris Gau/ verbindingsambtenaar

d.gau@benelux.int

Actueel

De Belgische minister M. C. Marghem ondersteunt Benelux-studie over de herstelbaarheid van producte...

29 mei 2017 26

De federale minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, presenteerde vandaag de resultaten van een Belgisch onderzoek (hier beschikbaar) over  geprogrammeerde veroudering. Dit in de werkplaatsen van de vzw “Spullenhulp” in Anderlecht. Ook de secr... lees meer

Benelux-politiesamenwerking tijdens de NAVO-top te Brussel

22 mei 2017 184

Op 25 mei 2017 zal België gastland zijn voor een NAVO-top. Er zullen zo’n 29 staatshoofden en regeringsleiders onthaald worden in Brussel. Zo zal de president van de Verenigde Staten, de heer Donald Trump, in Brussel logeren van woensdagnamiddag 24 mei tot donderdagavond 25 mei 201... lees meer

Grote Benelux-controle op vervoer met touringcars

22 mei 2017 73

59 touringcars gecontroleerd, 18 overtredingen vastgesteld. De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben op vrijdag 19 mei, op verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het transport met touringcars. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mo... lees meer

meer nieuwsberichten