Kenniscentrum

Noordrijn-Westfalen

In 2008 beslisten de regeringen van de Benelux-landen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) om nauwer samen te werken (Politieke Verklaring). De uitdagingen op het vlak van veiligheid, klimaat of economische groei zijn dezelfde. De zee- en binnenhavens staan in de Europese top. De hele regio vormt een verstedelijkt en dichtbevolkt gebied met een grote dynamiek en innoverende kracht. Meer informatie : http://www.mi-benelux-nrw.de

In 2019 ondertekenden de Benelux-regeringsleiders Xavier Bettel, Charles Michel en Mark Rutte samen met de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet de hernieuwde politieke verklaring van de regeringen van de lidstaten van de Benelux-Unie en Noordrijn-Westfalen over de ontwikkeling van nauwere samenwerking.

Het unieke karakter van de samenwerking tussen de drie Benelux-landen als pioniers en proeftuin voor Europa was voor de toenmalige regering van NRW dan ook een aanleiding om het initiatief te nemen om een nauwe samenwerking met de Benelux Unie na te streven. Zo werd in 2008 gezamenlijk een ‘politieke verklaring’ ondertekend, waarbij een geprivilegieerd partnerschap tot stand kwam, de eerste en tot nu toe enige structurele samenwerking tussen de Benelux Unie en een derde land/deelstaat.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat NRW en de Benelux één gemeenschappelijke economische en arbeidsruimte vormen.

De nauwe verbondenheid tussen de Benelux en NRW kwam ook tot uitdrukking in het feit dat de minister-president van NRW op 5 juni 2018 de viering naar aanleiding van het 60-jarige bestaan van de Benelux bijwoonde.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de ‘politieke verklaring’ zijn de partners overeengekomen de
samenwerking structureel verder te ontwikkelen en substantieel te verdiepen. Op basis van een hernieuwde
politieke verklaring die men wenst te ondertekenen zal de toekomstige samenwerking op het gebied van energie,
transport en logistiek, handel en digitalisering, politiesamenwerking, crisisbeheersing en rampenbestrijding
en arbeidsmobiliteit een nieuwe impuls krijgen.

Onder elk hoofdstuk worden die projecten opgesomd waar samengewerkt wordt met NRW.

Contactpersoon

Doris Gau/ verbindingsambtenaar

d.gau@benelux.int

Actueel

Benelux vraagt EU te kijken naar territoriale leveringsbeperkingen bij evaluatie EU-Verordening

20 aug. 2019 130

In het kader van de evaluatie van de Europese groepsvrijstellingsverordening (Verordening Nr. 330/2010) hebben de Benelux-landen in een recente gezamenlijke brief aan de Europese Commissie expliciet aandacht gevraagd voor de thematiek van territoriale leveringsbeperkingen, die voor... lees meer

Unieke samenwerking tussen Belgische en Nederlandse politie te paard

10 jul. 2019 582

Het lokale politieteam van de Belgische badplaats Knokke-Heist kreeg deze week versterking van zowel de Belgische als Nederlandse politie te paard. Voor de Nederlandse politie was het de eerste keer dat ze met hun cavalerie een Belgische politiezone bijstonden tijdens een preventie... lees meer

Benelux ondersteunt Baarle in oprichting Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

03 jul. 2019 685

Door de speciale geografische situatie zijn het Belgische Baarle-Hertog en het Nederlandse Baarle- onderling sterk verweven. Er is op het grondgebied van de beide gemeenten nauwelijks een plek te vinden waar je niet ergens dicht bij de grens bent en wat er in de ene gemeente gebeur... lees meer

meer nieuwsberichten