Kenniscentrum

Noordrijn-Westfalen

De minister-president van Noordrijn-Westfalen (NRW) en de regeringsleiders van België, Nederland en Luxemburg ondertekenden op 9 december 2008 een gemeenschappelijke Politieke Verklaring over de ontwikkeling van een hechtere samenwerking. Achtergrond daarvoor was het nieuwe Benelux Verdrag dat op 17 juni 2008 werd gesloten en dat uitdrukkelijk nieuwe perspectieven opent voor regionale en Europese samenwerking tussen Benelux en verschillende aangrenzende staten, deelstaten en regio’s. Het nieuwe Benelux-Verdrag is operationeel sinds 1 januari 2012.

Deze samenwerking is in het belang van zowel de Benelux-landen als NRW. Het is een kwestie van elkaars sterke punten samen te brengen om samen sterker te staan dan ieder voor zich alleen.

De drie Benelux-landen vormen samen met Noordrijn-Westfalen een grote economische regio: ongeveer 45 miljoen mensen genereren een jaarlijks bruto binnenlands product van bijna 16 biljoen EUR. Wereldwijd is deze dichtbevolkte Economische Ruimte uniek. Dit betekent voor bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn een enorm potentieel. Meer informatie : http://www.mi-benelux-nrw.de

In 2015 zal de Benelux samenwerken met Noordrijn-Westfalen op onder meer de volgende terreinen, die ook terug te vinden zijn in het jaarplan

- Verbeteren van de luchtkwaliteit (project 2.1.3.)

- Beheersen van afvalstromen (project 2.1.5.)

- Veiligstellen van de voedselketen (project 2.3.) 

- Bevorderen arbeidsmobiliteit (project 3.1.) 

- Verminderen regeldruk (project 5.2.4.) 

- Urbiscoop: Verbeteren van de energie-efficiëntie in de steden (project 1.3.1.)
  en Beheersen stedelijke 

- Mobiliteit (project 5.3.3.) 

- Samen oefenen en van elkaar leren, een noodzaak (project 6.1.3.) 

- Verlenen van bijstand (project 6.1.4.) 

- Uitwisselen van wederzijdse informatie tussen de crisiscentra (project 6.4.1.) 

- Bevorderen van de samenwerking op het vlak van risico-analyse en -identificatie
  (project 6.4.4.) 

- Aanpakken van onregelmatigheden bij de handel in elitepaarden (project 7.1.5.) 

Noordrijn-Westfalen ontdekken: het land, de economie, de wetenschap en de cultuur

A la découverte de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie: le pays et ses atouts économiques, scientifiques et culturels

Nordrhein-Westfalen entdecken: das Land, seine Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur

 

Contactpersoon

Doris Gau/ verbindingsambtenaar

d.gau@benelux.int

Actueel

Internationale drugsactie werpt opnieuw vruchten af

27 mrt. 2017 5

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk   en België hebben van donderdag 23 maart 2017 tot zondag 26 maart 2017   gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende   middelen en het drugstoerisme. 141 van de 1 313 gecontrolee... lees meer

Nederlandse minister Ploumen presenteert Benelux-acties 2017 en resultaten 2016

24 mrt. 2017 76

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2017 heeft in Den Haag de plenaire vergadering van het Benelux-Parlement plaats. Parlementsleden uit België, Nederland en Luxemburg bespreken die twee dagen onder Voorzitterschap van André Postema (NL) een groot aantal actuele thema's.Minister L. ... lees meer

Het Benelux-Secretariaat-Generaal update website

22 mrt. 2017 66

Informatief, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid blijven de doelstellingen van de website van het Benelux-secretariaat. Maar ook een website die voortdurend evolueert om alle stakeholders te voorzien van correcte en volledige informatie in alle transparantie. Daarom werd de stru... lees meer

meer nieuwsberichten