Kenniscentrum

Noordrijn-Westfalen

In 2008 beslisten de regeringen van de Benelux-landen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) om nauwer samen te werken (Politieke Verklaring). De uitdagingen op het vlak van veiligheid, klimaat of economische groei zijn dezelfde. De zee- en binnenhavens staan in de Europese top. De hele regio vormt een verstedelijkt en dichtbevolkt gebied met een grote dynamiek en innoverende kracht. Meer informatie : http://www.mi-benelux-nrw.de

In 2019 ondertekende  van de hernieuwde politieke verklaring van de regeringen van de lidstaten van de Benelux-Unie en Noordrijn-Westfalen over de ontwikkeling van nauwere samenwerking.

Het unieke karakter van de samenwerking tussen de drie Benelux-landen als pioniers en proeftuin voor Europa was voor de toenmalige regering van NRW dan ook een aanleiding om het initiatief te nemen om een nauwe samenwerking met de Benelux Unie na te streven. Zo werd in 2008 gezamenlijk een ‘politieke verklaring’ ondertekend, waarbij een geprivilegieerd partnerschap tot stand kwam, de eerste en tot nu toe enige structurele samenwerking tussen de Benelux Unie en een derde land/deelstaat.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat NRW en de Benelux één gemeenschappelijke economische en arbeidsruimte vormen.

De nauwe verbondenheid tussen de Benelux en NRW kwam ook tot uitdrukking in het feit dat de minister-president van NRW op 5 juni 2018 de viering naar aanleiding van het 60-jarige bestaan van de Benelux bijwoonde.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de ‘politieke verklaring’ zijn de partners overeengekomen de
samenwerking structureel verder te ontwikkelen en substantieel te verdiepen. Op basis van een hernieuwde
politieke verklaring die men wenst te ondertekenen zal de toekomstige samenwerking op het gebied van energie,
transport en logistiek, handel en digitalisering, politiesamenwerking, crisisbeheersing en rampenbestrijding
en arbeidsmobiliteit een nieuwe impuls krijgen.

Onder elk hoofdstuk worden die projecten opgesomd waar samengewerkt wordt met NRW.

Contactpersoon

Doris Gau/ verbindingsambtenaar

d.gau@benelux.int

Actueel

Het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming organiseerde een workshop “Blackout”

14 jun. 2019 41

In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie organiseerde het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming van 13 t/m 14 juni een workshop met volgende titel "De langdurige black-out: gevolgbestrijding, prioritering van de behoeften en planningsmethodieken"... lees meer

Benelux-Justitieministers verbeteren grensoverschrijdende informatie-uitwisseling rond pre-employmen...

06 jun. 2019 243

De Luxemburgse minister van Justitie, Félix Braz, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens en de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker ondertekenden vandaag een Benelux-intentieverklaring om de informatie-uitwisseling rond pre-employment screening tussen ... lees meer

Benelux-controle op vrachtvervoer : meer dan 1/3 van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding

05 jun. 2019 166

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 4 juni, op verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgevin... lees meer

meer nieuwsberichten