Kenniscentrum

Noordrijn-Westfalen

In 2008 beslisten de regeringen van de Benelux-landen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) om nauwer samen te werken (Politieke Verklaring). De uitdagingen op het vlak van veiligheid, klimaat of economische groei zijn dezelfde. De zee- en binnenhavens staan in de Europese top. De hele regio vormt een verstedelijkt en dichtbevolkt gebied met een grote dynamiek en innoverende kracht. Meer informatie : http://www.mi-benelux-nrw.de

In 2019 ondertekende  van de hernieuwde politieke verklaring van de regeringen van de lidstaten van de Benelux-Unie en Noordrijn-Westfalen over de ontwikkeling van nauwere samenwerking.

Het unieke karakter van de samenwerking tussen de drie Benelux-landen als pioniers en proeftuin voor Europa was voor de toenmalige regering van NRW dan ook een aanleiding om het initiatief te nemen om een nauwe samenwerking met de Benelux Unie na te streven. Zo werd in 2008 gezamenlijk een ‘politieke verklaring’ ondertekend, waarbij een geprivilegieerd partnerschap tot stand kwam, de eerste en tot nu toe enige structurele samenwerking tussen de Benelux Unie en een derde land/deelstaat.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat NRW en de Benelux één gemeenschappelijke economische en arbeidsruimte vormen.

De nauwe verbondenheid tussen de Benelux en NRW kwam ook tot uitdrukking in het feit dat de minister-president van NRW op 5 juni 2018 de viering naar aanleiding van het 60-jarige bestaan van de Benelux bijwoonde.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de ‘politieke verklaring’ zijn de partners overeengekomen de
samenwerking structureel verder te ontwikkelen en substantieel te verdiepen. Op basis van een hernieuwde
politieke verklaring die men wenst te ondertekenen zal de toekomstige samenwerking op het gebied van energie,
transport en logistiek, handel en digitalisering, politiesamenwerking, crisisbeheersing en rampenbestrijding
en arbeidsmobiliteit een nieuwe impuls krijgen.

Onder elk hoofdstuk worden die projecten opgesomd waar samengewerkt wordt met NRW.

Contactpersoon

Doris Gau/ verbindingsambtenaar

d.gau@benelux.int

Actueel

Benelux-landen en Baltische Staten zoeken toenadering rond onderwijs

13 mei 2019 91

Vandaag was er op initiatief van het Secretariaat-Generaal van de Benelux-overleg met onderwijsexperts van de Benelux-landen en de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen). Specifiek ging het over de mogelijkheden om nauwer samen te werken rond de automatische niveau-erkenni... lees meer

Dag van Europa: Benelux benadrukt zijn motorrol en steun aan EU-project

09 mei 2019 182

Ter gelegenheid van de Dag van Europa brengt de secretaris-generaal van de Benelux Unie, Thomas Antoine, hulde aan het Europees project en onderstreept de voortrekkersrol die de Benelux-samenwerking daarin blijft spelen.  "In een tijd waarin momenteel wordt gedebatteerd over de Eu... lees meer

Benelux aanjager van Europees netwerk van crisiscentra

02 mei 2019 117

De directeuren-generaal van de crisiscentra van de Benelux-landen, hun collega-directeuren-generaal van zeven andere Europese crisiscentra en vertegenwoordigers van de Raad van de EU en de NAVO zijn vandaag samengekomen in het Huis van de Benelux.  De directeur-generaal van het Bel... lees meer

meer nieuwsberichten