Pentalateral Energy Forum

Europees energiebeleid heeft erg aan belang gewonnen sinds de EU doelstellingen formuleerde rond de eenmaking van de elektriciteitsmarkt en de verduurzaming van de energievoorziening. Toch ligt het zwaartepunt van de energiepolitiek nog bij de lidstaten. Het blijven de lidstaten die beslissen over de mix tussen conventionele en hernieuwbare energie en over de concrete uitvoering van het Europese beleid.

Om deze spanning tussen Europees en nationaal beleid te overwinnen, richtte de Benelux in 2005 samen met Duitsland en Frankrijk het Pentalateral Energy Forum op. Sinds 2011 sloten ook Oostenrijk en Zwitserland aan. Het is een politiek gestuurd samenwerkingsverband tussen overheden, toezichthouders, netbeheerders en marktpartijen. De bevoegde energieministers ontmoeten er elkaar op regelmatige basis. De Benelux voert het secretariaat. Gezamenlijk en stap voor stap ontplooit Penta initiatieven om de interne energiemarkt te voltooien, zoals de geslaagde marktkoppeling in 2010 en de start van de regionale leveringszekerheid analyse in 2013.

Ondertussen stimuleert ook de Europese Commissie het idee om via regionale markten toe te werken naar een Europese markt. Verder benoemt het politieke akkoord van 25 juli 2014 tussen de Nederlandse en Duitse energieminister Penta als platform om de samenwerking vooruit te helpen. Ten slotte noteerden de Beneluxlanden en het Secretariaat-Generaal op een vergadering op hoog niveau op 16 juli 2014 in Berlijn ook de conclusie, bij monde van de Duitse Staatssecretaris voor energie, dat het Pentalateral Energy Forum een centrale rol moet blijven spelen in de regionale samenwerking.

Contactpersoon Penta

Frederik Deloof

f.deloof@benelux.int

Actueel

Benelux-landen nemen deel aan grensoverschrijdende wegcontrole

20 apr. 2016 679

België, Nederland en Luxemburg namen, binnen het kader van Euro Contrôle Route,  deel aan een grensoverschrijdende wegcontrole. Dit in aanwezigheid van  de EU-commissaris voor Transport, Violeta Bulc.  De weg-inspectiediensten en politie van België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk... lees meer

Benelux organiseert roadshow over Grensoverschrijdende Lokale Samenwerking

03 nov. 2015 1163

De grenzen tussen de Benelux-landen zijn er in de praktijk niet meer, maar in juridisch opzicht zijn er nog heel wat obstakels die een grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale besturen mogelijk in de weg staan. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie wil zich tonen als... lees meer

Jaarlijkse conferentie van Euro Contrôle Route (ECR)

26 jun. 2015 1391

Op 17 juni en 18 juni 2015, werd de ECR-conferentie georganiseerd door de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  in het Amsterdamse Mövenpick Hotel. De secretaris-generaal van de Benelux Unie, Jan van Laarhoven, nam tijdens deze conferentie deel aan het panelgesprek... lees meer

meer nieuwsberichten