Pentalateral Energy Forum

Europees energiebeleid heeft erg aan belang gewonnen sinds de EU doelstellingen formuleerde rond de eenmaking van de elektriciteitsmarkt en de verduurzaming van de energievoorziening. Toch ligt het zwaartepunt van de energiepolitiek nog bij de lidstaten. Het blijven de lidstaten die beslissen over de mix tussen conventionele en hernieuwbare energie en over de concrete uitvoering van het Europese beleid.

Om deze spanning tussen Europees en nationaal beleid te overwinnen, richtte de Benelux in 2005 samen met Duitsland en Frankrijk het Pentalateral Energy Forum op. Sinds 2011 sloten ook Oostenrijk en Zwitserland aan. Het is een politiek gestuurd samenwerkingsverband tussen overheden, toezichthouders, netbeheerders en marktpartijen. De bevoegde energieministers ontmoeten er elkaar op regelmatige basis. De Benelux voert het secretariaat. Gezamenlijk en stap voor stap ontplooit Penta initiatieven om de interne energiemarkt te voltooien, zoals de geslaagde marktkoppeling in 2010 en de start van de regionale leveringszekerheid analyse in 2013.

Ondertussen stimuleert ook de Europese Commissie het idee om via regionale markten toe te werken naar een Europese markt. Verder benoemt het politieke akkoord van 25 juli 2014 tussen de Nederlandse en Duitse energieminister Penta als platform om de samenwerking vooruit te helpen. Ten slotte noteerden de Beneluxlanden en het Secretariaat-Generaal op een vergadering op hoog niveau op 16 juli 2014 in Berlijn ook de conclusie, bij monde van de Duitse Staatssecretaris voor energie, dat het Pentalateral Energy Forum een centrale rol moet blijven spelen in de regionale samenwerking.

Contactpersoon Penta

Frederik Deloof

f.deloof@benelux.int